Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

У завданнях № 16 та № 24 для розрахунку фактичної прибут­ковості окремих товарних груп у портфелі комерційного банку після заповнення таблиць відсутніми даними потрібні такі фор­мули:

„ _ . Чистий прибуток до сплати податків

Рентабельність =----------------------------------------------------------- х100%,

Чистий збут

Чистий прибуток до Валовий Витрати на збут сплати податків прибуток та маркетинг

Відсутні дані можна отримати, виконавши умови завдань та користуючись вихідними даними таблиць.