Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Ресурсна база — загальна кількість енергії усіх видів

Ресурси - частина ресурсної бази, що оцінюється як у принципі придатна до використання. Оцінка ґрунтується як на достовірних знаннях, так і на розумних припущеннях про перебування покладів корисних копалин і можливих технологій їхнього добування.

Енергетичні ресурси — це будь-які джерела механічної, хімічної і фізичної енергії. Їх можна класифікувати по джерелах і місцю розташування, швидкості вичерпання, можливості самовідновлення й інших ознак.

Природні енергетичні ресурси — гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.

Резерви - частина ресурсів. Придатна до використання при існуючих економічних і технологічних умовах. У залежності від ступеня надійності знань про них резерви підрозділяються на:

Можливі - з малим ступенем вірогідності;

Ймовірні - можуть стати економічно ефективними при невеликому збільшенні інформації;

Доведені - напевно буде витягнута при існуючих економічних і технологічних умовах.

Класифікація енергетичних ресурсів

На практиці найчастіше виділяють декілька більш-менш однорідних форм енергії: механічну, хімічну, теплову, ядерну, світлову (або променисту) і електричну.

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

Всі енергоресурси поділяються на первинні і вторинні. Первинні енергоресурси є результат природних процесів. До них відноситься природне паливо, а також енергія сонця, вітру, водних ресурсів, біомаси й ін. До вторинних енергетичних ресурсів відносяться всі перероблені або перетворені види палива, а також побічна енергія виробничих процесів або процесів у сфері споживання, що може бути утилізована і використана вдруге. Ця категорія включає продукти нафтопереробки, облагороджене паливо, а також відпрацьована пара, відходи тепла, гарячі гази. До вторинних енергоресурсів відносять енергію, що також зберігається.

Первинні

Вторинні

Непоновлювані (вугілля, нафта, сланці, природний газ, пальне)

Проміжні продукти збагачення і сортування вугіль; гудрони, мазути й інші залишкові продукти переробки нафти; друзки, пні, суки при заготівлі деревини; пальні гази (доменний, коксовий); тепло ідуть газів; гаряча вода із систем охолодження; відпрацьована пара силових промислових установок

Енергоресурси можна розділити на паливні (нафта, газ, вугілля, деревина) і не паливні (гідроенергія, сонячна енергія).

Первинні енергоресурси можуть бути поновлювані і непоновлювані.

Поновлювані природні ресурси це такі об'єкти, про відновлення запасу яких піклується сама природа. Багато хто з них практично не залежать від того, якою мірою суспільство утягує них у господарський оборот: сонячна енергія, гідроресурси, вітер. Є й інші - такі, використання яких веде до

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

зменшення їхнього запасу в короткостроковому і навіть досить тривалому часі. Приклад - біомаса. Вони, однак, можуть розглядатися як поновлювані в тривалій перспективі.

Оцінка їхньої ресурсної бази повинна враховувати фактор часу. Непоновлювані енергоресурси це такі ресурси, запас яким принципово вичерпаємо - мінеральне паливо, уран.

Їхня ресурсна база - скінченна величина, тому що темп їхнього утворення мізерно малий.

Ресурсна база основних джерел енергії

Вугілля 1013 т, 2,96-1022 Нафта 2-1011 т, 8,3-1018 Дж Газ 2-1014 м3, 7-1018 Дж

24

пальні сланці (важка нафта в пісках) 4,2-10 Дж

25 31

Ядерна енергія 4,2-10 Дж (уран), 10 дейтерій з води океану Ресурси поновлювальної енергії

Первинний вид енергії

Джерело енергії

Світові ресурси, 1015 кВт*год/рік

Механічна

Течія рік

0,028

Хвилі

0,005-0,05

Припливи і відливи

0,09

Вітер

0,5-5,2

Теплова

Градієнт

температур:

води морів і океанів

0,1-1,0

0,001-0,01

Первинний вид енергії

Джерело енергії

Світові ресурси, 1015 кВт*год/рік

повітря надр землі (вулканів)

0,05-0,2

Промениста

Сонячне випромінювання на поверхню землі повна енергія

200-280

1570

Хімічна

Рослини і торф

10