Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ

Київ, 31 жовтня 2011 року

Під час підготовки чернетки «Зеленої книги малого бізнесу України» Інститут власності і свободи у серпні-вересні 2011 року провів анкетування представників бізнес-асоціацій малого і середнього підприємництва (а та­кож бізнес-середовища) з метою оцінити основні проблеми, що стоять на заваді роз­виткові малого підприємництва в Україні, та визначити альтернативи їх можливого вирішення. Всього було отримано і оброб­лено 104 анкети.

1. Респонденти представляють кола:

Бізнес-асоціація / спілка підприємців

Професійне об’єднання учасників ринку

Бізнес-компанія

Приватний

Підприємець

Інше

41%

2%

26%

28%

3%

2. Статус респондентів в організації є таким:

Власник/ засновник

Вище

Керівництво

Приватний

Підприємець

Головний

Бухгалтер

Менеджер

Середньої

Ланки

Інше

39%

29%

22%

1%

6%

3%

3. Стать респондентів:

Чоловіча

Жіноча

Відмова

Відповіді

49%

41%

10%

4. Розподіл респондентів за віком:

18...25

26...35

36...50

51...60

Понад 60

Відмова

Відповіді

7%

8%

61%

16%

9%

0%

5. Стаж діяльності респондентів у сфері бізнесу:

Менше року

1...3 роки

4...5 років

6...10 років

11...15 років

Понад 15 років

0%

1%

11%

10%

28%

50%

6. Основна сфера бізнес-діяльності респондентів (діяльності членів бізнес-асоціації або спілки) належить до:

Мікро-бізнесу

Малого бізнесу

Середнього

Бізнесу

Великого бізнесу

Відмова

Відповіді

19%

66%

13%

0%

2%

7. Територіальний статус бізнесу респондентів:

Місцевий

Регіональний

Національний

Міжнародний

Відмова

Відповіді

12%

41%

31%

3%

13%

8. Респонденти характеризують свій переважний напрям бізнес - діяльності (діяльності членів організації) як:

Торгівля

Роздрібна

Торгівля

Оптова

Надання послуг /виконання робіт

Виробництво одиничне/ дрібносерійне

Виробництво

Крупно-

Серійне

Відмова

Відповіді

11%

5%

64%

11%

0%

10%

9. Респонденти визначили розмір річного обсягу реалізації у власній бізнес-діяльності (діяльності членів організації):

До 100 тис. грн.

100-300 тис. грн.

300-500 тис. грн.

500 тис. - 1 млн грн.

1-2 млн грн.

2-10 млн грн.

Понад 10 млн грн.

Відмова

Відповіді

4%

23%

11%

6%

3%

7%

4%

43%

10. На питання «Чи здійснюються у Вашій бізнес-діяльності (діяльності членів Вашої організації) експортно-імпортні операції?» респонденти дали такі відповіді:

Переважно

Експортні

Однаковою мірою експортно-імпортні

Переважно

Імпортні

Не

Здійснюються

Відмова

Відповіді

18%

25%

4%

46%

7%

11. За оцінками респондентів, минулого 2010 року бізнес-клімат в Україні (що залежить від якості державних регуляцій та їх виконан­ня органами влади) змінювався таким чином:

Певним

Певним

Суттєво

Чином

Залишився

Чином

Значно

Відмова

Покращився

Покращився

Незмінним

Погіршився

Погіршився

Відповіді

0%

8%

29%

34%

30%

0%

12. За оцінками респондентів поточного 2011 року бізнес-клімат в Україні (що залежить від якості державних регуляцій та їх виконан­ня органами влади) зміниться таким чином:

Певним

Певним

Суттєво

Чином

Залишиться

Чином

Значно

Відмова

Покращиться

Покращиться

Незмінним

Погіршиться

Погіршиться

Відповіді

0%

6%

21%

39%

35%

0%

13. Оцінка респондентів щодо перпектив бізнес-діяльністі (діяльності членів організації):

Значне

Зростання

Певне

Зростання

Залишиться на існуючому рівні

Певний спад

Значний спад

Відмова

Відповіді

1%

10%

43%

17%

21%

8%

14. На запитання «Чи погоджуєтесь Ви з точкою зору, що розвиток економіки (ВВП країни) значною мірою залежить від розвитку ма­лого і середнього бізнесу?» респонденти дали такі відповіді:

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

54%

34%

1%

8%

0%

4%

15. На питання «Чи підтримуєте Ви точку зору, що основна суспільна користь від малого бізнесу полягає у створенні робочих місць (як для самозайнятих, так і для найманих працівників?» отримано такі відповіді:

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Пере­важно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

60%

37%

3%

0%

0%

0%

16. На запитання анкети «Чи підтримуєте Ви точку зору, що суб’єкти малого бізнесу мають здійснювати діяльність на підставі таких самих державних регуляцій, що діють для великого і середнього бізнесу?» респонденти далі такі відповіді:

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Пере­важно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

0%

9%

10%

35%

40%

7%

17. Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжирування можли­вих напрямів покращання розвитку малого бізнесу в Україні?

Їй

X

О

ГЗ

X

Са

1—

Со

О

С

Переважно позитивна оцінка

Наскільки позитивна, настільки ж негативна

А

Н

В

И

Тиа

Г

Еа

Нк

І ■! жн о

А

В

Е

Р

Е

П

Негативна оцінка

Відмова відповіді

Належне виконання органами державної влади законодавства України

72%

11%

17%

0%

0%

0%

Скорочення корупції в органах державної влади

58%

16%

11%

0%

15%

0%

Суттєве скорочення кількості державних регуляцій та обмеження втручання держави у регулювання підприємницької діяльності

49%

34%

17%

0%

0%

0%

Належне виконання органами влади вимог Закону про державну регуляторну політику

47%

36%

17%

0%

0%

0%

Перегляд та активізація національної програми розвитку малого підприємництва

46%

23%

31%

0%

0%

0%

Законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування

43%

32%

25%

0%

0%

0%

Сприяння розвитку малого підприємництва має стати міжвідомчою політикою

43%

27%

14%

15%

0%

0%

Зменшення ставки єдиного соціального внеску

41%

41%

17%

0%

0%

0%

Дерегуляція підприємницької діяльності в напрямі здешевлення ведення бізнесу

37%

34%

14%

0%

15%

0%

Посилення діалогу між органами державної влади і малим бізнесом

32%

32%

28%

0%

9%

0%

Надання державою дешевих кредитів і податко­вих пільг

30%

37%

19%

14%

0%

0%

Передача державних функцій самоврядним організаціям

26%

23%

43%

8%

0%

0%

Гарантування участі малого бізнесу в державних закупівлях

24%

41%

35%

0%

0%

0%

Покращання бізнес-клімату

16%

38%

46%

0%

0%

0%

Посилення державного регулювання підприємницької діяльності

7%

0%

27%

39%

27%

0%

18. На запитання «Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжи - рування найважливіших проблем, що заважають розвиткові малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні?» отримано такі відповіді:

Суттєво впливає

Є

А

В

И

Л

П

В

О

В

О

Т

С

А

Наскільки впливає, настільки ж не впливає

Переважно не впливає

Не впливає

Відмова відповіді

Високі нарахування на фонд оплати праці для МСБ (єдиний соціальний внесок - до Пенсійного фонду, на випадок безробіття тощо)

89%

11%

0%

0%

0%

0%

Податкова система для МСБ - процедури податкового адміністрування

79%

13%

8%

0%

0%

0%

Податкова система для МСБ - види і ставки податків

65%

26%

9%

0%

0%

0%

Неналежне виконання національного законодавства органами державної влади і місцевого самоврядування

50%

16%

34%

0%

0%

0%

Висока корупція в органах державної влади

49%

32%

19%

0%

0%

0%

Законодавча невизначеність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва

46%

27%

27%

0%

0%

0%

Надмірне втручання держави у регулювання економічних відносин у сфері МСБ

43%

26%

31%

0%

0%

0%

Недостатні розміри державного/місцевого бюджетів для реалізації програм підтримки МСБ

37%

17%

29%

17%

0%

0%

Слабкий захист прав власності з боку органів державної влади

36%

32%

16%

16%

0%

0%

Неможливість або низька можливість для МСБ брати участь у процедурах державних закупівель

35%

30%

36%

0%

0%

0%

Низький рівень саморегулювання МСБ

31%

24%

31%

14%

0%

0%

Відсутність практики передачі державних функцій до саморегулівних організацій МСБ

30%

28%

22%

20%

0%

0%

Низька законослухняність громадян і бізнесу

25%

32%

30%

13%

0%

0%

Недостатній доступ МСБ до кредитних ресурсів

25%

34%

41%

0%

0%

0%

Слабкий захист прав власності самими приватними власниками

23%

46%

15%

0%

15%

0%

Недостатні повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування щодо регулювання МСБ

8%

8%

13%

28%

36%

8%

Надмірна лібералізація (висока економічна свобода) для МСБ

4%

0%

23%

16%

40%

16%

Небажання громадян та бізнесу сплачувати податки і обов’язкові платежі до бюджетів

0%

29%

57%

0%

0%

14%

19. На запитання «Чи користувались Ви до 2010 року в бізнес - діяльності спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва?» отримано відповіді:

Так

Ні

Не знаю

Відмова відповіді

90%

9%

1%

0%

20. На запитання «Чи користуєтесь Ви у 2011 році в бізнес-діяльності спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва?» отримано відповіді:

Так

Ні

Не знаю

Відмова відповіді

78%

21%

1%

0%

21. На запитання «Якщо Ви не користуєтесь 2011 року в бізнес - діяльності спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, просимо уточнити причини», от­римано відповіді:

20%

0%

0%

50%

30%

0%

Ваш бізнес не відповідає нормативним критеріям, за яких можна використовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (наприклад, за кількістю працюючих чи річним обсягом реалізації)

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ

Суттєво впливає

Є

А

В

И

Л

П

В

О

В

О

К

Т

С

А

Ч

Наскільки впливає, настільки ж не впливає

Переважно не впливає

Не впливає

Відмова відповіді

Ваші бізнес-процеси потребують використання стандартної системи оподаткування, наприклад, Ви маєте необхідність бути платником ПДВ

50%

30%

0%

20%

0%

0%

Невизначеність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва у Податковому кодексі України

48%

0%

24%

29%

0%

0%

Ви не вбачаєте принципового спрощення у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

40%

0%

20%

0%

40%

0%

Ви не довіряєте стабільності та послідовності держав­них рішень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

0%

0%

90%

5%

5%

0%

Ви принциповий противник спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в наявній редакції

0%

0%

0%

20%

80%

0%

Ви принциповий противник спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в будь-якій редакції

0%

0%

0%

20%

80%

0%

Ви не знаєте про положення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

0%

0%

0%

25%

75%

0%

Ви відчували тиск із боку фіскальних державних органів щодо неможливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

0%

0%

0%

20%

80%

0%

22. Чи підтримуєте Ви точку зору, що спрощена система опо­даткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва обов’язково має бути складовою загальної системи оподаткування в Україні?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

49%

10%

14%

2%

20%

6%

23. Просимо Вас визначити основні проблеми, що, як Ви вважаєте, мають бути вирішені при реформуванні спрощеної системи оподат­кування:

Впливає

Нейтрально

Не впливає

Відмова

Відповіді

Збільшено критерії щодо віднесення до суб’єктів малого бізнесу, які можуть використовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

73%

0%

13%

13%

Суб’єкти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності мають право здійснювати операції без ведення первинного бух­галтерського обліку

70%

0%

0%

30%

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має бути єдиною для всіх суб’єктів у вигляді певного процента від обсягу реалізації

59%

16%

17%

8%

Суб’єкти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності мають право без винятку бути контрагентами юридичних осіб, що застосовують загальну систему оподаткування

59%

21%

11%

10%

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має бути не добровільною, а обов’язковою

20%

21%

44%

15%

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має обов’язково містити єдиний соціальний внесок (лише для само- зайнятих осіб - без найманих осіб)

18%

46%

24%

12%

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має обов’язково містити єдиний соціальний внесок (для всіх суб’єктів)

17%

41%

24%

17%

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має обов’язково передбачати застосування електронних контрольно- касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій)

10%

17%

65%

9%

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має поши­рюватись лише на самозайнятих осіб - фізичних осіб-підприємців

9%

28%

55%

8%

24. Просимо Вас визначити основні недоліки, що, як Ви вважаєте, притаманні спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Згоден

Нейтрально

Не згоден

Відмова

Відповіді

Негативно впливає на розмір і наповнення Державного і місцевих бюджетів

11%

0%

89%

0%

Згоден

Нейтрально

Не згоден

Відмова

Відповіді

Порушує права споживача на отримання безпечної продукції

0%

12%

88%

0%

Заважає національним виробникам

0%

13%

87%

0%

Призводить до погіршення умов праці найманих працівників

0%

15%

85%

0%

Становить ризик для національних інтересів

0%

17%

83%

0%

Призводить до нерівних умов конкуренції малого і великого бізнесу

16%

8%

77%

0%

Спрощену систему оподаткування використовують лише для мінімізації податкових зобов’язань

20%

13%

66%

0%

Надає додаткові переваги у міжнародній конкуренції

18%

27%

54%

0%

Спрощена система оподаткування не поширюється на суб’єктів великого і середнього бізнесу

23%

15%

49%

14%

Не мотивує суб’єктів малого бізнесу здійснювати капіталізацію та економічне збільшення

17%

38%

46%

0%

25. Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес має бути платником єдиного соціального внеску (насамперед, внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) на загальних підставах без будь-яких винятків?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

13%

18%

30%

13%

21%

6%

26. Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес має бути платником єдиного соціального внеску (насамперед внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) лише на добровільних засадах (за принципом - якщо не сплачуються внески, то не можуть отримуватися виплати з відповідних соціальних фондів)?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

41%

22%

21%

5%

0%

11%

27. Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжування найважливіших проблем, з якими стикається малий бізнес у пенсійній системі?

Суттєво впливає

Є

А

В

И

Л

П

В

О

В

О

Т

С

А

Наскільки впливає, настільки ж не впливає

Переважно не впливає

Не впливає

Відмова відповіді

Необхідність ведення обтяжливого обліку

74%

17%

9%

0%

0%

0%

Високі відсоткові ставки єдиного соціального внеску

73%

13%

0%

13%

0%

0%

Неефективна пенсійна система є гальмом на шляху соціально-економічного розвитку

73%

27%

0%

0%

0%

0%

Невідповідність розміру сум, що сплачуються до Пенсійного фонду України з очікуваннями підприємців щодо розміру власної пенсії

63%

22%

15%

0%

0%

0%

Високі розміри штрафних санкцій

47%

24%

14%

14%

0%

0%

Недовіра до рішень органів державної влади щодо пенсійного забезпечення

40%

38%

22%

0%

0%

0%

Низька якість адміністрування в територіальних органах Пенсійного фонду України

37%

23%

26%

0%

0%

14%

Часті порушення законодавства співробітниками територіальних органів Пенсійного фонду України

24%

33%

24%

19%

0%

0%

Низька фахова кваліфікація співробітників територіальних органів Пенсійного фонду України

19%

38%

31%

13%

0%

0%

28. На Вашу думку, в кожному рівні трирівневої пенсійної системи України малий бізнес має мати можливість щодо форм участі:

Ь

Т

С

А

У

А

Н

Іл

Ві

О

Р

Б

О

Д

Добровільна участь підприємця/власника і обов’язкова для найманих працівників

Ь

Т

С

А

Ч

У

А

В

О

К

З

’я

В’

О

Б

О

Іді

Ві

О

П

Ід

Со

А

В

О

М

Ід

Ві

Перший солідарний рівень загальнообов’язкової державної пенсійної системи

14%

56%

30%

0%

О

Їй

ГЗ

X

Со

О

о

О

1^

Добровільна участь підприємця/власника і обов’язкова для найманих працівників

Ь

Т

С

А

Ч

У

А

В

О

К

З

’я

В’

О

Б

О

Відмова відповіді

Другий накопичувальний рівень загальнообов’язкової державної пенсійної системи

27%

64%

0%

9%

Третій добровільний рівень пенсійної системи

49%

37%

0%

14%

29. Чи підтримуєте Ви точку зору, що, якщо не сплачуються внески до відповідного страхового фонду (пенсійний, від нещасного випад­ку, на випадок безробіття, медичний...), то не можуть і отримувати­ся виплати з відповідного фонду)?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

57%

24%

8%

8%

0%

3%

30. Чи підтримуєте Ви точку зору, що рівень обов’язкового держав­ного пенсійного забезпечення має покривати лише мінімальний рівень фізіологічного існування і не претендувати на забезпечення належних/високих стандартів життя?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

17%

12%

29%

27%

15%

0%

31. Чи підтримуєте Ви точку зору, що турбота про економічне за­безпечення старості (трудове пенсійне забезпечення) не має бути предметом піклування для держави, а має самостійно вирішуватись працюючими громадянами?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

16%

25%

13%

29%

10%

7%

32. Чи брали Ви участь у процедурах державних закупівель?

Так

Ні

Не знаю

Відмова відповіді

16%

68%

0%

15%

33. Якщо Ви брали участь у процедурах державних закупівель, то просимо Вас визначити основні проблеми, що, на Вашу думку, сто­ять на заваді участі малого бізнесу в державних закупівлях

Впливає

Нейтрально

Не впливає

Висока корупція під час процедур державних закупівель

100%

0%

0%

Відсутність у процедурах державних закупівель конкурентних засад

100%

0%

0%

Умови процедур державних закупівель свідомо формуються лише під окремих суб’єктів бізнесу, часто афілійованих з органом (установою), що проводить державні закупівлі

100%

0%

0%

Обтяжливі умови для малого бізнесу щодо виконання тендерного забезпечення

71%

29%

0%

Складність для малого бізнесу дотримувати обов’язкові умови контрактного забезпечення державних закупівель

71%

29%

0%

Відсутність законодавчої вимоги щодо обов’язкової частки державних закупівель, які мають бути здійснені в суб’єктів малого бізнесу

35%

35%

29%

Неможливість для малого бізнесу запропонувати конкурентні умови постачання товарів, робіт і послуг у рамках державних закупівель

0%

71%

29%

34. Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес на рівні норма­тивно-правових актів має бути гарантований щодо участі у проце­дурах державних закупівель?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

50%

31%

15%

0%

1%

3%

35. Чи відомі Вам засадничі принципи саморегулювання окре­мих професійних ринків, які передбачають обов’язкову сплату членських внесків до саморегулівної організації та застосування саморегулівною організацією заходів покарання до своїх членів - порушників спільних стандартів або правил професійної поведінки?

Так

Ні

Не знаю

Відмова відповіді

51%

31%

12%

7%

36. Чи відомі Вам приклади (України або у світі) успішного само­регулювання окремих професійних ринків, за якого відбулось кар­динальне покращання стандартів надання послуг (робіт) у напрямі задоволення потреб споживача?

Так

Ні

Не знаю

Відмова відповіді

46%

37%

15%

2%

37. Чи підтримуєте Ви положення, за якого саморегулювання має бути обов’язковим для всіх суб’єктів малого бізнесу?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

7%

36%

10%

37%

9%

2%

38. Чи підтримуєте Ви думку, що саморегулювання є інструментом закриття ринків і створення перешкод для виходу на ринок?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

5%

18%

37%

23%

12%

6%

39. Чи підтримуєте Ви точку зору, що передача низки державних по­вноважень (наприклад ліцензування) до самоврядних організацій покращить бізнес-клімат і скоротить корупцію?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

17%

32%

29%

17%

4%

1%

40. Чи підтримуєте Ви положення, за якого саморегулювання має запроваджуватись лише на обмеженій кількості ринків (нотаріат, аудитори, адвокати...)?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

3%

38%

19%

30%

5%

6%

41. Чи підтримуєте Ви положення, за якого саморегулювання на окремих ринках має бути добровільним для суб’єктів бізнесу?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

42%

37%

9%

10%

0%

3%

42. Чи підтримуєте Ви думку, що запровадження саморегулювання може призвести до збільшення витрат суб’єктів малого бізнесу для здійснення бізнес-діяльності?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

4%

38%

36%

16%

3%

4%

43. Чи підтримуєте Ви точку зору, що політика дерегуляції має відбуватись не в напрямі скорочення кількості нормативних документів, а в напрямі здешевлення ведення підприємницької діяльності?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

31%

22%

26%

0%

5%

16%

44. Чи підтримуєте Ви точку зору, що малий бізнес має запропону­вати державній владі України власне бачення стратегії свого роз­витку?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

61%

23%

2%

14%

0%

1%

45. Визначте, будь ласка, Вашу оцінку щодо ранжирування органів державної влади (від 1 до 8, де менше значення означає більш висо­кий вплив), у повноваженнях яких, з Вашої точки зору, знаходить­ся вирішення проблем малого бізнесу і створення сприятливого бізнес-клімату?

1-е

2-е

3-є

4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

Президент України

70%

17%

0%

13%

0%

0%

0%

0%

Верховна Рада України

0%

60%

30%

0%

0%

0%

10%

0%

Кабінет Міністрів України

0%

36%

58%

6%

0%

0%

0%

0%

Міністерства та державні комітети

12%

0%

19%

57%

0%

0%

12%

0%

Обласні ради

0%

0%

0%

0%

35%

36%

8%

21%

Обласні державні адміністрації

0%

0%

0%

10%

38%

43%

9%

0%

Місцеві (міські) ради

0%

0%

0%

0%

34%

16%

50%

0%

Місцеві (міські) адміністрації (ви­конкоми тощо)

0%

0%

0%

0%

42%

14%

14%

29%

46. Як Ви вважаєте, чи впливають на практиці бізнес-асоціації мало­го бізнесу (об’єднання підприємців/професійні організації учасників ринку) на прийняття рішень, що регулюють підприємницьку діяльність і приймаються наведеними нижче органами державної влади:

К

Т

К

А

Т

Е

3

Рі

О

К

С

Як так, так і ні

Ні

Е

3

О

К

С

Іді

Ві

О

П

Ід

Со

А

В

О

М

Ід

Ві

Президентом України

0%

9%

20%

62%

9%

0%

Верховною Радою України

0%

46%

28%

15%

11%

0%

Кабінетом Міністрів України

0%

35%

28%

28%

10%

0%

Міністерствами

0%

38%

35%

28%

0%

0%

Обласними адміністраціями

0%

40%

28%

21%

11%

0%

Місцевими органами влади

0%

34%

38%

16%

12%

0%

47. Надайте, будь ласка, Вашу оцінку щодо відкритості та прозорості інститутів державної влади?

Висока

Середня

Низька

Відмова

Відповіді

Президент України

12%

34%

54%

0%

Верховна Рада України

18%

21%

62%

0%

Кабінет Міністрів України

0%

35%

65%

0%

Міністерства

0%

24%

76%

0%

Обласні ради

0%

30%

70%

0%

Обласні державні адміністрації

0%

36%

64%

0%

Місцеві (міські) ради

0%

30%

70%

0%

Місцеві (міські) адміністрації (виконкоми тощо)

0%

28%

72%

0%

48. Чи підтримуєте Ви вислів, що «за Вашого бажання Ви безпо­середньо (чи опосередковано) маєте інструменти впливу і можете вплинути на рішення центральних органів державної влади, які сто­суються сфери Вашого бізнесу»?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

4%

41%

32%

16%

8%

0%

49. Чи підтримуєте Ви вислів, що «за Вашого бажання Ви безпо­середньо (чи опосередковано) маєте інструменти впливу і можете вплинути на рішення місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, які стосуються сфери Вашого бізнесу»?

Повністю

Підтримую

Переважно

Підтримую

Наскільки підтримую, настільки ж не підтримую

Переважно не підтримую

Повністю не підтримую

Відмова

Відповіді

10%

28%

28%

23%

11%

0%

50. Чи погоджуєтесь Ви з позицією, що сприятливий бізнес-клімат має формуватися та будуватися органами державної влади на підставі публічних консультацій з бізнес-середовищем?

Так

Ні

Не знаю

Відмова відповіді

86%

14%

0%

0%

51. Чи підтримуєте Ви вислів, що бізнес-спільнота має публічно оцінювати, наскільки обіцянки політичних партій щодо малого бізнесу реалізуються на практиці?

Підтримую

Нейтрально

Не підтримую

Відмова відповіді

81%

19%

0%

0%

52. Чи підтримуєте Ви точку зору, що політичні партії у своїх ви­борчих програмах мають обов’язково враховувати думку бізнес - середовища щодо розвитку малого бізнесу:

Підтримую

Нейтрально

Не підтримую

Відмова відповіді

84%

16%

0%

0%