Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

2.2.1 Забруднення атмосфери

Джерелами забруднення атмосфери є практично всі види людської діяльності - від побутової до виробничої. Розрізняють два види забруднень атмосфери: загазованість і запиленість.

Загазованість пов’язана з потраплянням в атмосферу газів - забруднювачів, серед яких найтяжчий вплив на живі істоти чинять оксид сірки SO2 (сірчистий газ), оксид вуглецю СО (чадний газ), оксиди азоту, вуглеводні, сірководень, аміак, метан, фреони тощо.

Сірчистий газ негативно впливає на все живе навіть у концентраціях 1-2 ppm (ppm - проміле - частинка на тисячу), а людина відчуває запах тільки при 3-5 ppm. У повітрі він окиснюється до SO з із водою утворює сірчану кислоту, що є причиною кислотних дощів.

Чадний газ утворюється при неповному спалюванні (наприклад, при перекритті димоходів розпалених печей), є смертельною отрутою для всього живого. На відкритому повітрі окиснюється і перетворюється в СО2.

Оксиди азоту - насамперед N0 і N02 - утворюються при згоранні палива при високих температурах, мають поріг шкідливості для людей 10 ppm N02 і 50 ppm NO. При потраплянні в ґрунт утворюють нітрозаміни, які є сильними ракоутворювальними сполуками (канцерогенами), в повітрі беруть участь в утворенні кислотних дощів.

Вуглеводні утворюються при переробці та транспортуванні нафти, вугілля. Найбільш токсичними є ароматичні вуглеводні та їх похідні. Велику загрозу для здоров’я становить бензапірен, який, між іншим, утворюється при палінні.

Результатом загазованості є такі явища, як парниковий ефект, кислотні дощі, озонові дірки.

Запиленість викликають дрібнодисперсні завислі частинки рідинних і твердих речовин (аерозолі), що потрапили в атмосферу в результаті як природних процесів (виверження вулканів, пилові бурі), так і промислових процесів (виробництво цементу, вибухові роботи, робота ТЕС, неповне згорання палива тощо). Так, у результаті одного середнього по масі вибуху (250-300 т вибухових речовин) в атмосферу викидається більше 150 т пилу.

Запиленість є причиною появи різних видів смогу, пилових і димних туманів. Розрізняють вологий, сухий і льодяний смог. Вологий смог характерний для країн із морським кліматом, де часті тумани й висока вологість (наприклад, Лондон); сухий смог - у районах із сухим кліматом (наприклад, Лос-Анджелес), такий смог утворює синювату димку; льодяний смог - в Арктиці та Субарктиці при низьких температурах в антициклоні. В більшості випадків смоги характерні для таких міст, які розташовані в котловинах, де

о _

застоюється повітря (Нью-Йорк, Чикаго, Токіо).

Розрізняють також фотохімічний смог, який являє собою багатокомпонентну суміш газів та аерозольних частинок і виникає в результаті фотохімічних реакцій за таких визначених умов: наявність в атмосфері високої концентрації оксидів азоту, вуглеводнів та інших забруднювачів, інтенсивна сонячна радіація і безвітряна погода або дуже слабкий обмін повітря в приземному шарі при сильній інверсії або яка підвищена протягом не менше доби.

Смоги затрудняють дихання, викликають напади бронхіальної астми, алергічні захворювання, часто бувають причиною передчасної смерті місцевих жителів з ослабленим здоров’ям. У результаті смогів руйнуються споруди та скульптури.