Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Роль малого бізнесу в національній економіці

Становлення малого бізнесу в Україні проходить в динамічних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні відбувається швидке зростання недержавного сектору економіки, яке супроводжується збільшенням кількості суб‘єктів малого бізнесу.

Інтенсивно малий бізнес розвивався в 1992 році, після прийняття Законів України “Про підприємництво”, “Про підприємства”, які спонукали рішучих людей на законних підставах започаткувати власну справу. Розвитку малих підприємств сприяли пільги в оподаткуванні. До 1995 року кількість малих підприємств збільшується в 4,7 рази. Зміна державою податкової політики, погіршення загальноекономічної ситуації, відсутність державної підтримки суб‘єктів малого бізнесу привели до зменшення активності у виробничих секторах економіки, скорочення кількості малих підприємств. Вперше скорочення відбулось в 1996 році на 6,6%, основні причини – постіні зміни в законодавстві та несприятливий інвестиційний клімат.

Станом на 01.01.1996р. діяло 91,6 тис. малих підприємств, а вже на початок 2000 року діяло близько 200 тисяч, працювало 1 млн підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств.

Особливістю українського малого бізнесу є те, що значна частина малих підприємств диверсифікує діяльність, являється багатопрофільними підприємствами. Незважаючи на ріст кількості малих підприємств, підприємницька діяльність перебуває в початковій фазі. Практика висвітлює недоліки в становленні та механізмах регулювання, тому підприємництво не виконує функцій.

По-перше, малий бізнес не створив конкурентного середовища вУкраїні, і не став серьйозною противагою монопольним явищам командно-адміністративної економіки. Основниі причини – недосконалість правової бази, нерозвинутість ринкової інфраструктури.

По-друге, мале підприємництво є характерним не для всіх сфер економіки: наукомісткої сфери, гірничодобувних галузей тощо. Поширюється у нетрудомістких, високодоходних сферах, де можна швидко отримати великі прибутки.

Становлення малого бізнесу в Україні має специфіку не лише в галужзевому, а в регіональному (територіальному) розрізі. Україна являє собою сукупність неоднорідних територій з особливими властивостями. Тому рівень розвитку малого підприємництва в різних областях України неоднаковий.

Найвищі показники кількості малих підприємств в Дніпропетровській, та Харківській областях, в м. Києві, АРК, Чернігівській, Вінницькій, Житомирській областях – середній рівень, найнижчій рівень в Тернопільскій, Херсонській, Закарпатській областях.

Фактори, які вливають на територіальний розвиток малого бізнесу в Україні:

- економічний потенціал регіону, наявність розгалуженої господарської структури, підготовка кадрів, ставлення місцевих органів влади.

Фактори враховуються при розробці та впровадженні національних програм та інших заходів сприяння розвитку малого бізнесу, зростанню ділової активності. А відтак – значно зростуть соціально-економічна ефективність малого бізнесу в Україні та його внесок у наповнення бюджетів усіх рівнів.