Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Розвиток ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

У Китаї, де приготування їжі традиційно потребує високої температури і потужності, широко розповсюджені сонячні дзеркальні печі з відбивачами.

Перший промисловий сонячний дистилятор побудовано в 1874 р.

в Чилі з метою подачі чистої води селищу шахтарів. Цей дистилятор

2 ^ площею 4700 м виробляв 24 тис. л води за день. У теперішній час такі

установки великої продуктивності побудовано в Австралії, Греції,

Іспанії, Тунісі, на острові Св. Вінсента в Карибському морі.

Установки меншої продуктивності широко використовуються в інших

країнах світу.

Загальна кількість змонтованих у світі сонячних колекторів у

2000 р. перевищила 60 млн м, а в 2010 р. прогнозується їх зростання

2 . ^

до 300 млн м (середній приріст - близько 20 % щорічно).

278

У цей час у ЗО країнах світу використовуються фотоенергетичні установки для промислового одержання електричної енергії. Річне виробництво фотоелектричних перетворювачів становить близько 65 МВт, по 1/3 у СІЛА і Японії, 20 % у Європі.

У Японії в префектурі Окінава будується ФЕУ потужністю 750 кВт. У СІЛА 90 енергетичних компаній створили Фотоелектричну групу, що протягом 5 років планує ввести в експлуатацію ФЕУ загальною потужністю 47 МВт, 17 - малих автономних установок, ЗО - великих (100 - 1000 кВт). Лідером у Європі з розвитку фотоенергетики є Німеччина, у 1990 р. прийнята програма 1000 сонячних дахів, у наступні роки - 2500 дахів по 1-5 кВт. У СІЛА в 1997 р. прийнята програма мільйона сонячних дахів до 2010 р.

4.2.4 Розвиток геліоенергетики в Україні

Щорічно на територію України надходить 720 млрд МВт-год сонячної енергії, що дорівнює 88400 млн ту. п. Це значно перевищує сучасне споживання енергії нашою країною.

Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання практично у всіх регіонах України.

Потенціал сонячної енергії в Україні наведено в таблиці 4.2.4 [3] і на рисунку 4.2.36 [4].

Таблиця 4.2.4 - Потенціал сонячної енергії в Україні

Загальний

потенціал

Технічний

потенціал

Доцільно

економічний

потенціал

кВт* год/рік

т у. п./рік

кВт* год/рік

т у. п./рік

кВт-год/рік

т у. п./рік

720-1012

88,4-Ю9

3,46-1012

0,72-109

5,4-109

0,9-10б

Чернігів

I «.4

Іуцьк

РІВКР

Львів

Харків

Житомир

Полтава іл •

н. е / Черкаси

Дусниця

Луганськ

(іровоград

•15 8 і

Дніпропетровськ'

Донецьк

Запоріжжя

колаїв

2.4 І

ХерсбТГ

Доці. іьно-

-економічний

потенціал (хІО )

Сімферополь

Сумарний річний потенціал сонячної енергії, МВг гол./рік

Рисунок 4.2.36 - Потенціал сонячної енергії в Україні

На 2005 р. рівень геліоенергетики в Україні практично незначний і забезпечує економію палива лише 3 тис. т у. п./рік. Згідно з прогнозами розвитку поновлювальних джерел енергії, в 2010 р. сонячна енергетика забезпечить економію до 32 тис. ту. п./рік, а в 2020 р. - 285 тис. т у. п./рік

Рівень теплової геліоенергетики станом на 2001 р. і прогноз на період впровадження до 2030 р. за матеріалами Енергетичної стратегії України до 2030 р. наведено в таблиці 4.2.5.

Таблиця 4.2.5 - Основні показники розвитку теплової

_____________ геліоенергетики в Україні_________________

Прогноз на період впровадження

и

cd

Он

Он

Г“Н

о

о

<N

<3

к

Он

Он

Он

Он

о

го

о

Он

Он

о

о

7

Показники

Он

Он

о

I

Г“Н

о

о

&

К

д

к

п

о

СП

о

и

сЗ

н

о

<N

о

3

Он

о

Кількість сонячних колекторів, у т. ч.:

тис. м2

26,1

Vizzi

6232,9

13521,5

21001,6

гаряче водопостачання

п 'ОИХ

15,9

744,9

3802,1

00

сч

00

12811,0

опалення і теплопостачання

п ОИХ

(N

134,4

685,6

К

00

2310,2

сушіння і кондиціонування

п ОИХ

<N

109,9

561,0

1217,0

Ґ068Ї

технологічні потреби, сільгоспвиробництво

Н ОИХ

Г-;

со

170,9

чо

<N

Г-

00

1893,0

2940,2

пасивні системи

К ОИХ

61,0

311,7

676,1

1050,1

Виробництво теплової енергії:

млн

кВттод

14,7

694,5

3543,9

7701,8

11954,9

гаряче водопостачання

млн

кВттод

10,3

00

2471,2

5361,3

8326,9

опалення і теплопостачання

млн

кВттод

48,0

243,6

535,2

827,8

сушіння і кондиціонування

млн

кВттод

Ґ69

352,8

со

<N

О

О

1195,7

технологічні потреби, сільгоспвиробництво

млн

кВттод

00

445,1

965,4

1499,5

пасивні системи

млн

кВттод

0,13

чо"

31,2

К

чо

105,0

Обсяги заміщення палива:

тис. ту. п.

2,43

118,44

736,3

1471,5

2328,6

7

гаряче водопостачання

тис. ту. п.

40

80,0

531,1

1022,6

1635,3

опалення і теплопостачання

тис. ту. п.

сч

о"

Г-;

оС

51,4

111,6

172,9

сушіння і кондиціонування

тис. ту. п.

(N

o'

10,5

53,3

115,6

179,6

технологічні потреби, сільгоспвиробництво

тис. ту. п.

о"

17,9

94,3

208,2

320,8

пасивні системи

тис. ту. п.

0,03

0,34

<N

чо"

13,5

20,07

В Україні є всі умови для прискореного розвитку фотоенергетики (прогнозні показники розвитку фотоенергетики наведено в таблиці 4.2.6).

Таблиця 4.2.6 - Основні показники розвитку сонячної

___________ фотоенергетики в Україні_______________________

Показники

Одиниця

вимірювання

Станом на

2001 р.

Прогноз на період впровадження

2001 - 2010 pp.

2011 - 2020 pp.

2021 - 2030 pp.

Разом за 2001- 2030 pp.

Загальна

встановлена

потужність

МВт

0,07

34,93

146,5

178,5

360,0

Виробництво

електроенергії

тис.

МВт-год/рік

0,11

56,17

235,57

287,03

578,88

Обсяги заміщення

о

традиційного палива

u

О

ОО

ОО

о

о PQ

■-t

Г

40

Г

m

ОО

Г

О

■-t

о

О

н S

О

CN

оо

сч

За перспективними оцінками економічно обґрунтований потенціал сонячного випромінювання в Україні становить: для виробництва електричної енергії - близько 2 млрд кВт-год/рік, для теплопостачання - близько 26 млрд кВт-год/рік.