Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Розвиток малого бізнесу на основі системи франчайзингу

Застосування вертикально інтегрованих сітьових моделей (фран­чайзингу) в підприємницькому середовищі відкриває нові перспективи для інтеграції великого, середнього і малого бізнесу, просування орга - нізацій-виробників вітчизняних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках, формування додаткової системи контролю якості продукції, загального корпоративного контролю, незалежно від територіального розміщення учасників і характеру їхньої діяльності, формування певного рівня захищеності підприємців, створення нових робочих місць. Розвиток таких мереж помітно полегшує для громадян перші кроки підприємницької діяльності.

Франчайзинг - партнерський бізнес, у якому один із партнерів (фірма) давно і упевнено веде свою справу (франчайзер), а інший - підприємець-початківець (франчайзі).

Франшиза - договір між продавцем і покупцем, який дозволяє покупцю (франчайзі) продавати товар або послуги продавця (франчай­зера). Обидві сторони користуються всіма перевагами взаємовигідного співробітництва. Франчайзер допомагає франчайзі зайняти пусту нішу ринку, передає йому своє фірмове найменування, забезпечує всебічну допомогу та підтримку.

В той самий час франчайзі є незалежним підприємцем і навіть, як правило, самостійною юридичною особою, яка адміністративно не підпорядкована франчайзеру.

Характерні риси франчайзингу:

1. Право власності однієї організації (франчайзера) на торгову марку, фірмову послугу, ідею, рецептуру, технологічний процес, патент або спеціалізоване обладнання, а також репутацію (добре ім'я), ділові зв'язки і ноу-хау.

2. Продаж ліцензії (франчайзі) головною організацією іншій особі (франчайзі), яка дозволяє використовувати її торгову марку, фірмову послугу, ідею, процес, патент або обладнання, а також імідж і ноу-хау, що асоціюють із всім цим.

3. Включення у договір про продаж ліцензії (франшизи) права на регулювання і контроль за діяльністю підприємства, керуванням яким франчайзер використовує свої права.

4. Оплата підприємством, яке придбало ліцензію (франшизу), різних форм компенсації в обмін на одержані права, а також за будь-які послуги, які ліцензіар (франчайзер) надає ліцензіату (франчайзі).

Основні етапи франчайзингу:

1. Контракт на купівлю-продаж бренда (стилю, системи ведення бізнесу) між франчайзером (продавцем) і франчайзі (покупцем).

2. Наявність напрацьованого, розвинутого і успішного бізнес-фор - мату, який ідентифікується із назвою бренда, що може бути торговою маркою.

3. Франчайзер сприяє підготовці і навчанню франчайзі в галузі управління системою до відкриття його успішного бізнесу.

4. Між франчайзером і франчайзі підтримуються постійні ділові стосунки.

Основний дохід франчайзера складається з поточних платежів, які носять назву "роялті". Здебільшого величина роялті в середньому складає 6 - 7% валового обсягу продаж франчайзі. У більшості форм франчайзингу передбачені витрати на рекламу і маркетинг, компенсацію яких звичайно франчайзер утримує із франчайзі. Названа компенсація становить в середньому 1,0 - 1,4% загального обсягу продаж.