Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РОЗВИТОК ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Необхідність і можливість розвитку енергетики України на базі поновлювальних джерел зумовлені такими причинами, як:

- дефіцит традиційних для України паливно-енергетичних ресурсів;

- дисбаланс у розвитку енергетичного комплексу України, орієнтованого на значне виробництво електроенергії на атомних електростанціях (до 25-30 %) при фактичній відсутності

214

виробництв з отримання ядерного палива, утилізації та переробки відходів, а також виробництв із модернізації обладнання діючих АЕС (ядерних реакторів, котельного обладнання тощо);

- сприятливі кліматично-метеорологічні умови для використання основних видів поновлювальних джерел енергії;

- наявність промислової бази, придатної для виробництва практично всіх видів обладнання для поновлювальної енергетики.

Ресурси поновлювальних джерел енергії в Україні, їхній енергетичний потенціал та обсяги використання наведено в таблиці

4.1.6.

Таблиця 4.1.6 - Ресурси поновлювальних джерел енергії України

Джерела енергії

Теоретичний

потенціал,

МВт-год/рік

Використання

нині,

МВт-год/рік

Технічний

потенціал,

МВт-год/рік

Г еліоенергетика

720,0-10у

81,0-10"

0,1310у

Вітроенергетика

965,0- 10у

0,8-10"

0,3610у

Г еотермальна енергетика

5128,0-10у

0,4-103

14,010у

Біоенергетика

12,5-Ю6

0,014-10"

6,1-Ю6

Мала

гідроенергетика

17,4-106

0,5-106

6,4-10б

Таким чином, тільки існуючий рівень використання малої гідроенергетики однаковий із технічним потенціалом, для інших поновлювальних джерел рівень використання на 4-7 порядків нижчий за технічно можливий потенціал.

Щодо перспективного освоєння поновлювальних джерел енергії, то згідно з пріоритетними напрямами розвитку показники їх впровадження наведено в таблиці 4.1.7 [5].

Таблиця 4.1.7 - Показники перспективного використання

поновлювальних джерел енергії, млн т у. п./рік

Напрями освоєння ПДЕ

Рівень розвитку ПДЕ по роках

2005

2010

2020

2030

Біоенергетика

1,3

2,7

6,3

9,2

Сонячна енергетика

0,003

0,032

0,284

ІД

Мала гідроенергетика

0,12

0,52

0,85

1,13

Геотермальна енергетика

0,02

0,08

0,19

0,7

Вітроенергетика

0,018

0,21

0,53

0,7

Енергія довкілля

0,0

0,03

0,98

7,6