Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Розвиток ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Ресурси енергії вітру по різних регіонах світу залежно від класу вітроенергетичних ресурсів (таблиця 4.3.2) наведено в таблиці 4.3.6 [2].

Таблиця 4.3.6 - Ресурси енергії вітру класу 3 і вище, млрд ТДж/рік

Регіон

Клас

Разом

5-7

4

3

Північна Америка

63,4

24,8

28,2

116,4

Європа

6,1

3,9

17,1

Японія, Корея

0,2

0,3

0,9

1,4

Австралія, Нова Зеландія

10,4

5,7

9,4

25,5

Колишній СРСР

21,6

32,0

37,2

90,8

Латинська Америка

18,0

12,1

15,5

45,6

Ближній Схід

0,7

8,2

7,3

16,2

Африка

3,2

39,4

34,4

77,0

Китай

1,7

2,9

7,9

12,5

Південна Азія

1,8

3,0

8,0

12,8

Разом

128,1

134,5

152,7

415,3

На частку вітрових електростанцій у світі припадає лише 0,7 % енергії, хоча в деяких країнах вона досягає 1,5-10 %. З 1990 по 1998 р. щорічний приріст вітрових електростанцій у світі становить

22,2 %, перетворення сонячної енергії в теплову та електричну - 15,9 %, освоєння геотермальної та гідроенергії - відповідно 1,9 і

4,3 %.

Показники встановленої потужності вітроенергетичних установок по континентах на початок 2005 р. наведено в таблиці 4.3.7 [6].

Таблиця 4.3.7 - Показники встановленої потужності

вітроенергетичних установок по континентах на ______________ початок 2005 р._______________________________

Континенти

Сумарна потужність, МВт

Частка сумарної потужності, %

Африка

391,7

0,8

Америка

7335,5

15,4

Азія

4726,0

9,9

Австралія, Океанія

546,9

1,2

Європа

34616,4

72,7

Світ у цілому

47616,6

100

Європа є лідируючим континентом за встановленою потужністю ВЕУ - 34,6 ГВт, що становить 72,7 % від світової встановленої потужності вітрових установок.

Показники встановленої потужності вітроенергетичних установок по країнах світу станом на початок 2005 р. наведено в таблиці 4.3.8 [6].

Таблиця 4.3.8 - Показники встановленої потужності вітроенергетичних установок по країнах

світу на початок 2005 р.

Країна

Сумарна

потужність,

МВт

Країна

Сумарна

потужність,

МВт

Німеччина

16628,8

Ірландія

338,9

Іспанія

8263

Єгипет

300

США

6740

Норвегія

276

Данія

3117

Нова Зеландія

167,9

Індія

2985

Бельгія

95

Італія

1125

Фінляндія

80,5

Нідерланди

1078

Коста-Ріка

79

Японія

896,2

Україна

68,6

Великобританія

888

Корея

68,4

Китай

764

Польща

63

Австралія

606

Марокко

53,9

Португалія

522

Люксембург

35

Г реція

489

Аргентина

26,6

Канада

444

Латвія

26

Швеція

442

Бразилія

23,8

Франція

386

Турція

20,6

Австралія

379

Колумбія

19,5

Туніс

19

За 2004 р. у світі було введено в експлуатацію 8321 МВт нових потужностей ВЕУ (в 2003 р. було введено 8129 МВт). Лідером із введення нових потужностей в 2004 р. стала Іспанія - 2062 МВт, вперше витіснивши з передових позицій Німеччину (в 2004 р. введено 2020 МВт). Лідерство Іспанії пояснюється змінами в законодавстві, які проведені в 2004 р. і направлені на підтримку розвитку вітроенергетики. Третє місце з потужності введених в експлуатацію ВЕУ в 2004 р. зайняла Індія (875 МВт), яка за загальною потужністю всіх установлених ВЕУ займає п’яте місце у світі.

До 2010 р. СІЛА планують побудувати ВЕС загальною потужністю 50 ГВт. В країнах Європи частка електроенергії, що виробляється ВЕС, буде становити 10-15 %. Лідером у Європі є Німеччина, яка вже досягла вироблення електроенергії на ВЕС до 10 % загальної кількості. В Данії потужність ВЕС досягла більше ніж 8 % виробленої в країні електроенергії.

Чинниками того, чому в Німеччині, де є власні великі запаси бурого вугілля (лігніту) і можливості імпорту нафти та природного газу, з’явилися ініціативи масштабного впровадження поновлюваних ресурсів, особливо ВЕС, і впровадження заходів з енергозбереження, є такі:

-висока вартість теплової та електричної енергії при застосуванні традиційних технологій;

-бажання усунути енергетичну залежність від експортерів енергоресурсів і великих виробників енергії та підвищити свою енергетичну безпеку за рахунок меншої концентрації виробництва енергії за допомогою поновлювальних ресурсів;

-прогнозоване зростання вартості енергії, яка виробляється за рахунок існуючих екологічно небезпечних технологій при зростанні вартості вуглеводневого і ядерного палива;

-небажання брати участь у розповсюдженні ядерних технологій і матеріалів;

-усвідомлення відповідальності за стан глобального клімату і довкілля;

-необхідність створення нових робочих місць у секторі розвитку технологій, виробництва техніки та розповсюдження досвіду поновлювальної енергетики.

За даними Інституту світових досліджень, темпи зростання потужностей вітроенергетики за останні десять років у середньому становлять 20-25 %, у той час як темпи зростання потужностей у традиційній енергетиці - 1,5 %, в атомній - 0,6 %. Світові лідери вітроенергетики планують довести до 2030 р. вироблення електроенергії в національному енергобалансі: Данія, Іспанія - до 50 %, Німеччина - до ЗО %, СІЛА - до 24 % [7].

Для розвитку вітроенергетики урядами різних держав прийнято відповідні законодавчі акти для зниження податку для тих, хто використовує вітроустановки. Наприклад, у Данії 75 % вітроустановок є приватною або кооперативною власністю, власники установок звільняються від податку. В СІЛА власники вітроустановок отримують державний кредит від 0,5 до 1,5 цента за 1 кВт-год електроенергії, що продається. Цей кредит входить до податку, страхування або платні за землю. Для популяризації вітроустановок в Англії розроблено маршрути їх огляду для школярів під час літніх канікул.

Наприкінці 1998 р. в Буенос-Айресі відбулася зустріч з проблем зміни клімату під егідою ООН. На ній представниками Європейської асоціації з вітроенергетики (EWEA), Датського форуму з енергетики та розвитку і Гринпісу був запропонований сценарій, який передбачає збільшення виробництва вітроенергії до 2017 р. досягненням цифри 844000 МВт, що становитиме 10 % світового виробництва електроенергії. Фахівці вважають, що цієї кількості вітроенергії вистачило б, щоб забезпечити енергією 500 млн європейських сімей. Впровадження такого сценарію в життя дозволило б скоротити річний обсяг викидів двооксиду вуглецю на 232 млн т до 2010 р. і на 1889 млн т до 2020 р. Однак для досягнення цієї мети необхідна
урядова підтримка розвитку світової енергетики і не стільки фінансова, скільки ідеологічна.