Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Шляхи вирішення проблеми

1) Для легалізації зайнятості в Україні вбачається за необхідне зменшення навантаження на фонд заробітної плати встановленням розміру єдиного соціального внеску на рівні 18,5% (за експертними оцінками). Проте розмір єдиного соціального внеску має бути змен­шений для всіх суб’єктів господарювання (як малого, так і великого бізнесу, як приватного, так і державного секторів), бо неможливо до­пустити нерівність умов забезпечення праці найманого працівника в суб’єктах різних розмірів чи форм власності.

Це загальна проблема для всієї економіки, отже треба визна­чити компенсатори, за рахунок яких буде можливим утримання пенсіонерів сьогодні, і негайно переходити до запровадження ІІ рівня пенсійної системи - накопичувального пенсійного страху­вання для майбутніх пенсіонерів. Можливими компенсаторами можуть бути: економія бюджетних видатків і видатків страхових фондів, спрямування бюджетних надходжень на пенсійні випла­ти (зокрема надходжень від податку на доходи фізичних осіб, які збільшаться приблизно вдвічі внаслідок легалізації заробітної пла­ти при зменшенні розміру соціального внеску).

2) Окреме рішення слід прийняти щодо самозайнятих підпри­ємців для забезпечення їхніх майбутніх пенсій та збереження їхньої зайнятості. Можливим варіантом є звільнення їх від обов’язкової сплати пенсійного внеску до солідарної системи пенсійного стра­хування за умови обов’язкової участі у накопичувальній системі пенсійного страхування.