Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сонячна аеростатна електротеплоенергетика

Принципову схему такої електростанції за виданим авторським свідоцтвом зображено на рисунку 4.2.31. Аеростат із діаметром оболонки 150 м піднімається на висоту 5000 м, щоб бути над хмарами при безперервній дії сонячного випромінювання протягом денної частини доби. Сонячна оболонка аеростата має два шари, на внутрішній шар нанесено покриття, що поглинає сонячне випромінювання і нагрівається до температури 200 °С і вище. Між шарами знаходиться повітря, яке пропускає сонячне випромінювання до внутрішнього шару і теплоізолює внутрішній шар від зовнішнього повітря.

Рисунок 4.2.31 - Принципова схема аеростатної сонячної електростанції з паровою турбіною:

1- прозора оболонка; 2 - поглинальна оболонка; 3 - паропровід;

4 - трубопровід із водяними насосами; 5 - парова турбіна;

6 - конденсатор; 7 - лінія електропередачі

Всередині поглинальної оболонки знаходиться водяна пара, яка нагрівається тепловим потоком, що проходить через оболонку, до 100-150 °С, при цьому тиск пари дорівнює тиску зовнішнього повітря.

Водяна пара з оболонки подається по гнучкому паропроводу до парової турбіни, що розташована на поверхні землі. Нестача водяної пари в оболонці компенсується водою, яка подається каскадом насосів із конденсатора парової турбіни і всередині аеростата розпиляється та випаровується.

Розрахунки показують, що при температурі 150 °С і густині

з

водяної пари 0,3 кг/м аеростат діаметром 150 м може підняти на висоту 5 км вантаж масою 700 кг. За нічний період за рахунок охолодження навколишнім повітрям підйомна сила аеростата зменшується на 10-20%, але це не відбивається на положенні аеростата. А запаси водяної пари у внутрішній частині аеростата достатні для безперебійної роботи турбіни в нічні часи доби.

Потужність, яку може виробляти паровий турбогенератор у розглянутій системі, становить 2000 кВт, при цьому можливо змінювати потужність турбогенератора протягом доби за потребами споживача.

4.2.3 Сонячна фотоенергетика