Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сонячне охолодження

Існують три основні методи активного охолодження. По-перше, використання електричних компресорів, які в розвинених країнах являють собою сьогодні стандартний охолоджувальний пристрій. По - друге, використання абсорбційних кондиціонерів, які приводяться в дію за допомогою теплової енергії. Обидва види використовуються для кондиціонування повітря, тобто охолодження води до 5 °С і заморожування нижче 0 °С. Існує і третя можливість для кондиціювання повітря - охолодження з використанням

випарювання. Всі системи можуть працювати на сонячній енергії, їх додаткова перевага - використання абсолютно безпечних робочих рідин: простої води, сольового розчину або аміаку. Є можливим

використання цієї технології не тільки для кондиціювання повітря, а й для охолодження для зберігання продуктів тощо.

Із зазначених видів найбільш перспективними є абсорбційні охолоджувачі, які використовують тепло сонячних колекторів, оскільки вони екологічно безпечні.

Технологія охолодження та кондиціонування за допомогою енергії сонця довела свою ефективність і надійність в експлуатації, однак її використання в цей час дуже обмежене. Системи охолодження за своїми економічними параметрами аналогічні до систем гарячого водопостачання. Перевагами цих систем є те, що вони зберігають енергію в зоні пікового споживання. Ринок позитивно реагує на сонячні системи охолодження ще й тому, що логічно використовувати сонячне випромінювання, коли воно досягає максимуму.

Сонячні дистилятори

У всьому світі багато людей відчуває нестачу чистої води. З

2,4 млрд жителів країн, що розвиваються, лише близько 500 млн мають доступ до чистої питної води, не кажучи вже про дистильовану воду. Вирішенню цієї проблеми може сприяти сонячна дистиляція (рисунок 4.2.25).

Рефлектор

Впуск бр;

Накопичувальний жолоб

Рисунок 4.2.25 — Сонячний дистилятор

Випуск чистої води

води

Опора

Сонячні дистилятори забезпечують дешеву дистильовану воду, при цьому джерелом може служити навіть солона або дуже забруднена вода. В основі роботи приладу покладений принцип випарювання води з відкритого контейнера, в якому сонячний дистилятор використовує енергію Сонця для прискорення цього процесу. Складається дистилятор із теплоізольованого заскленого контейнера темного кольору, в якому скло нахилене з таким розрахунком, щоб сконденсована прісна вода на внутрішній поверхні скла стікала в спеціальну ємність. У середньому сонячний дистилятор може виробляти 1 л дистильованої води за добу з 1 м дистилятора. Обстеження дистильованої води показали, що з неї вилучені всі шкідливі бактерії, а кількість пестицидів, добрив і розчинників знижується на 75-99,5 %.

Щорічно близько ЗО тис. км землі стають непридатними для

сільськогосподарського використання через збільшення вмісту солі.

Кожний 1 м сонячної установки для знесолення води може забезпечити кількість води, достатньої для зрошення 1 м землі. Таке співвідношення робить метод досить дорогим, однак потенціал і потреба в ньому надзвичайно великі.