Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН


Поточне становище фірми

[ опишіть поточну стратегію бізнсс-навчання, визнану на найвищому рівні управління організації. Якщо є необхідність навести схеми, графіки чи навчальні плани, доцільно розмістити їх у додатках ]

Майбутнє становище фірми

[поясність, чому організація отримає вигоди від зміни поточного становища згідно оновленої стратегії. Іншими словами, опишіть очікуване у майбутньому становище фірми і його переваги над поточним становищем]

А) цільова аудиторія

[ вкажіть, хто буде навчатися, хто буде навчати і що буде зроблено для забезпечення належного попиту на послуги з бізнес-навчання ]

Цільова аудиторія

Регіон

Навчальна програма

ШЯЯШШШЯІ

Б) проект навчання і розвитку

[ опишіть, як буде здійснюватися навчання і які заходи буде вжито для удосконалення діяльності ]

В) ресурси

[ складіть перелік та обгрунтуйте ресурси, необхідні дтя досягнення очікуваного становища ]

Етапи розвитку

[включіть у перелік етапів основні досягнення, які плануються на найближчі 6-18 місяців ]

Етап / досягнення

Опис

Дата (початок)

Дата (кінець)

ШШШШШШЙШ

Нянн

І

Бюджет

[необов’язково]

Фінансове обгрунтування / Рентабельність інвестованого капіталу (ROI)

[опишіть, яким чином новий план передбачає економити кошти і збільшувати прибутковість. Якщо це можливо, потрібно використати розрахунок ROI]

Ризики і залежності

[наведіть короткий перелік факторів, які є неконтрольованими і могли би завадити успішному виконанню стратегічного плану]

Додатки

[ у додатках слід розміщувати матеріали, які можуть зацікавити користувача і допов-нити положення основних розділів стратегічного плану ]

А) організаційні діаграми

Б) план навчання персоналу

В) інші додатки.