Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці
*/ ?>

Структурно-логічні схеми

Задачі

На підставі наведених даних визначте можливість відне­сення підприємства до категорії «мале підприємство».

Задача 1. За минулий рік обсяг реалізації продукції становить 780 тис. грн; собівартість реалізованої продукції — 560 тис. грн; за­гальний прибуток — 102 тис. грн; вартість основних засобів — 250 тис. грн; випуск продукції на одного працюючого — 15 600 грн.

Задача 2. За минулий рік вартість основних засобів становить — 320 тис. грн; вартість оборотних активів — 130 тис. грн; залишок грошових коштів на поточному рахунку — 12 тис. грн; дебіторська заборгованість — 45 тис. грн; кредиторська заборгованість — 60 тис. грн, середньооблікова кількість працюючих — 45 чол. Реалі­зовано продукції — 282 00 виробів, ціна одного виробу — 500 грн.

Відповіді на задачі

1. Середньооблікова кількість — 50 чол. Обсяг реалізації про­дукції за минулий рік — 280 тис. грн. Дане підприємство можна віднести до категорії «мале підприємство».

2. Обсяг реалізації продукції за минулий рік — 1410 тис. грн, середньооблікова кількість — 45 чол. Дане підприємство не мож­на віднести до категорії «мале підприємство».

Структурно-логічні схеми

Рис. 1.3. Складові частини фінансового менеджменту малого бізнесу

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (50) 512 11 94
e-mail: msd@inbox.ru