Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Суб‘єкти і об‘єкти малого бізнесу

Відповідно до ст.2 Закону України “Про підприємництво” суб‘єктами підприємницької діяльності можуть бути:

- громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності;

- юридичні особи – підприємства (організації) усіх форм власності, встановлених Законом України “Про власність”.

Правоздатність – здатність мати цивільні права та обов‘язки, виникає в момент народження громадянина і припиняється зі смертю. Дієздатність – здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов‘язки. Наступає у повному обсязі із настанням повноліття (18 років).

Щодо юридичних осіб і громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Законодавство України передбачає обмеження щодо здійснення підприємництва. Не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю категоріям громадян: військовослужбовцям, посадовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, арбітражу, внутрішніх справ, нотаріату, органів державної влади, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств і організацій.

Указом Президента України від 27.05.93 “Про деякі питання проходження служби в органах державної виконавчої влади” заборонено займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників службовим особам Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, інших центральних органів державної і виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій.

Заборонено безпосередньо займатися малим бізнесом керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів місцевого самоврядування (Декрет Кабміну). Однак це не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав (доходи від своєї частки майна в статутному фонді товариства).

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, установленого вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини не можуть виступати співзасновниками товариств, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках керівні та посади хз матеріальною відповідальністю.

Підприємці мають право самостійно приймати рішення і здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.