Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Теорія реального вітряка

Виділимо з лопатей вітроколеса двома концентричними окружностями з радіусами r і r + dr кільцеву поверхню dF = 2nrdr. Це кільце на крилах виріже відрізки довжиною dr, які називаються елементарними лопатями

Теорія реального вітряка

Перше рівняння зв'язку:

де Y - піднімальна сила крила, спрямована перпендикулярно потоку;

X - сила опору крила (лобовий опір крила), спрямована по потоці; в - кут між площиною обертання вітроколеса й напрямком повітряного потоку, що набігає на крило; і - число лопатей вітроколеса.

Внаслідок обертання вітроколеса в площині x - x повітряний потік набігає на вітроколесо не зі швидкістю вітру V, а з відносною швидкістю W, що складається геометрично зі швидкості вітру V і окружної швидкості юг, де ю - кутова швидкість і r - відстань елемента лопаті від осі обертання вітроколеса.

Швидкість потоку, що набігає на елемент лопаті, у відносному русі дорівнює:

Теорія реального вітряка

Теорія реального вітряка

де V =V - v - швидкість вітру в площині вітряка.

Швидкість щ утворюється як реакція від крутного моменту, що розвивається лопатями. Ця швидкість має напрямок, зворотний моменту; її величина береться як середня для всієї зони, у якій працюють лопаті. У дійсності ця швидкість перед вітроколесом дорівнює нулю й безпосередньо за вітряком дорівнює щ. Тому що закон зміни цієї швидкості невідомий, то, як перше наближення, її приймають рівною:

Ні

и 1 -

Кінцевий вираз для першого рівняння зв'язку:

Теорія реального вітряка

Теорія реального вітряка

Z =

Теорія реального вітряка

зворотна якість крила

Теорія реального вітряка

де b - ширина, елемента лопаті по хорді.

еж — и!

coR

V

число модулів, або швидкісність вітродвигуна - відношення окружної швидкості кінця лопаті до швидкості вітру:

V

ОЖ

Число модулів елементів лопатей на радіусі г дорівнює:

Так як вираз 4е(1-е)/(1+е) являє собою ідеальний коефіцієнт використання вітру, то можна записати

Теорія реального вітряка

Теорія реального вітряка

де

Теорія реального вітряка

називають відносним коефіцієнтом корисної дії елементарного вітряка. При великій кількості модулів можна приблизно вважати (друге рівняння зв'язку):

Теорія реального вітряка

Кінцево коефіцієнт використання енергії вітру:

Теорія реального вітряка