Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структур­ними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, бу­дівлях, їх частинах, так і за їх межами.

Під побутовими послугами слід розуміти діяльність, пов’язану з, наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовни­ка за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

Перелік послуг, які відносяться до побутових і підлягають патенту­ванню:

• пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок;

• ремонт радіотелевізійної, аудіо - та відеоапаратури (крім струк­турних підрозділів, розташованих у сільській місцевості);

• заміна елементів живлення;

• ремонт та виготовлення ювелірних виробів;

• ремонт та виготовлення металовиробів;

• ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам;

• ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садо­вих будиночків, гаражів;

• перукарські послуги (тільки на території міст Києва і Севасто­поля, обласних центрів);

• прокат аудіо-, відеокасет, СО-дисків;

• прокат автотранспортних засобів;

• прокат весільного вбрання та одягу для урочисних подій;

• послуги ломбардів;

• фотопослуги та послуги фотокінолабораторій;

• послуги аудіо-, відеозапису.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг придбавається окремо для кожного струк­турного (відокремленого) підрозділу.

Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання по­бутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об’єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг становить 12 календарних місяців. Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.

Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену підчас придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оп­лату вартості торгового патенту за здійснення діяльності з надання по­бутових послуг за весь термін його дії. Він має право придбавати тор­гові патенти на надання побутових послуг на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб’єкт підприємницької діяльності звільняється від обов’язку довнесення плати за торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг, якщо прийнятими

Після сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нор - мативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патен­ту.