Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Види державної підтримки малого бізнесу

Визнання розвинутими країнами важливої ролі малого бізнесу виражається в тому, що в розвинутих країнах створені спеціальні урядові органи, які регулюють діяльність та розвиток суб‘єктів малого бізнесу.

Наприклад, в США цим займається Адміністрація малого бізнесу, Комітет палати представників у справах малого підприємництва. В Канаді – Міністерство у справах малого бізнесу, Германія, Франція, Італія – відокремлені підрозділи міністерств.

Центральні органи управління виконують:

- стратегічні функції координації розвитку малого бізнесу;

- вироблення концепції відносин держави і малого бізнесу;

- формування розумів діяльності;

- розширення можливостей адаптації малого бізнесу в умовах конкуренції;

Проблеми, що вирішують державні органи управління:

- обмежений доступ суб'єктов малого бізнесові до капіталу;

- низький рівень кваліфікації управлінського капіталу;

- недостатність інформації з різних господарських питань;

- труднощі з реалізацією готової продукції;

Фінансово-кредитна підтримка:

У США надається три види позик: пряма позика (позика останньої надії – надається безпосередньо АМБ, якщо відсутні інші джерела позики).

Часткова позика – надається АМБ разом із кредитними установами.

Гарантована позика – позика, при якій АМБ гарантує повернення до 90% позики.

В Германії пряме фінансування малих компаній здійснюється банками, уряд обмежує сфери діяльності підприємств, які отримують кредит.

Відповідні кошти передаються приватним банкам, які здійснюють цільове фінансування. Ліміт німецької позики для невеликих виробничих підприємств складає 600 тисяч марок, в роздрібній торгівлі 700 тисяч марок, зовнішня торгівля – 800 тисяч марок, в промисловості 1 млн марок. Державою гарантується повернення 80% виданої позики.

Податкова політика:

Вперше створені малі підприємства Франції звільняються від сплати податків на 2 роки, наступні 2 роки вони сплачують 50% податків. В Данії проводиться політика виключення визначених витрат із суми, оподаткованих коштів. Більшість країн проводять пільговий режим оподаткування вперше створених малих підприємств.

Одним із заходів підтримки збуту продукції малих підприємств є налагоджена система державних контрактів.

Інформаційно - управлінські послуги:

Урядами розвинутих країн організована система надання інформаційних послуг малим підприємствам. В Германії даним питанням займається Федеральна піклувальна Рада.

Однією з форм підтримки малого бізнесу є “інкубатори”, основним завданням яких є надання допомоги тим, хто вирішив створити фірму, в тому числі приміщення та устаткування. Інкубаторські центри організовуються як установи з метою створення нових робочих місць та збільшення надходження в казну коштів у вигляді податків.

Близько 15% інкубаторів існують при навчальних закладах та являються ланцюгом, яким пов‘язує університети, коледжи та приватний бізнес. Змішані інкубатори 14 % здійснюють координацію діяльності малих підприємств та суспільних організацій з метою створення спільних підприємств. Виробничі потужності прибуткових інкубаторів 25% забезпечують фірми - початківці матеріальною допомогою у вигляді приміщень для розміщення офісів.

Підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів малого бізнесу:

Державні органи розвинутих країн світу приділяють увагу заохоченню експортної експансії малого бізнесу. В США питаннями розвитку експорту малих підприємств займаються підкомітет у справах малого бізнесу Палати представників Конгресу, Рада у справах малого бізнесу Торговіленьої палати США, Національна Федерація малого бізнесу.

Зовнішньоекономічна діяльність малих підприємств не обмежується торгівлею. З метою створення філіалів закордоном багато фірм займаються вивозом капіталу.

Сприяння розвитку малого бізнесу являється самостійною частиною державної економічної політики в багатьох країнах світу.

Розвинуті країни світу не залишають без уваги потреби малого бізнесу і при розгляді бюджетів і кредитних планів залишають на фінансування відсоток бюджету пропорційно внеску малих підприємств. У статутах зарубіжних фондів фінансової підтримки малих підприємств обумовлюється, яка частина коштів фонду направляється у вигляді кредитів або безповоротніх виплат малим підприємствам.

Пільгами користуються і засновники малих підприємств, зокрема, для них передбачена 50% знижка при сплаті податку на прибуток, одержуваний від вкладеного капіталу.