Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Види та типи ризиків

Основні види підприємницького ризику [6]:

1. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією товарів, робіт і послуг.

2. Комерційний (ринковий) виникає у процесі реалізації товарів, робіт і послуг на ринку.

3. Фінансовий ризик виникає у сфері взаємин підприємства із зовнішнім світом.

4. Курсовий ризик пов'язаний зі зміною курсової вартості цінних паперів, курсів валют на ринку й т. д.

5. Інвестиційний ризик пов'язаний із вкладенням коштів у проекти й імовірністю недоодержання прогнозованого доходу від інвестицій (тобто інвестиційний ризик - відмінності реального майбутнього доходу від очікуваного).

Класифікація ризиків, залежно від впливу різних факторів: за тимчасовою ознакою розрізняють:

Короткострокові ризики, що впливають на позиції ліквідності компаній; довгострокові ризики, пов'язані з кінцевими результатами інвестування. залежно від джерел виникнення: систематичні або ринкові (недиверсифіковані) ризики; несистематичні або специфічні (диверсифіковані) ризики.

Систематичні ризики виникають із зовнішніх подій, що впливають на ринок у цілому (наприклад, рівень інфляції, зміна процентних ставок, зміна валютного курсу, фаза економічного циклу-спаду, форс-мажорні обставини).

На даний вид ризику припадає від 25% до 50% загального ризику за будь-яких інвестицій [5].

Усунути повністю цей вид ризику не можна, оскільки він недиверсифікований, однак зменшити його вплив, понизити його рівень цілком можливо.

Несистематичні (диверсифіковані) ризики являють собою ту частину загального ризику (суми всіх ризиків, пов'язаних зі здійсненням яких-небудь інвестицій, що встановлюється під час аналізу підприєм­ницького клімату в країні для визначення інвестиційного рейтингу регіо­нів), що усувається диверсифікацією вкладень.

До несистематичних ризиків відносяться: загальгалузевий ризик; діловий або комерційний ризик; фінансовий ризик.

Несистематичні ризики викликаються особливими для підприємства подіями, пов'язаними з доступністю сировини, успішною або неуспішною програмою маркетингу, одержанням або втратою великих контрактів, впливом іноземних конкурентів, а також впливу певних урядових дій.