Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства

Стаття 52 Закону України “Про господарські товариства” встановлює вимоги до розміру статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, який повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства.

Якщо Ви вирішили створити господарське товариство та вклади (їх частину) вносити грошовими коштами, то ще перед поданням документів для його державної реєстрації в установі банку потрібно відкрити рахунок для формування статутного фонду господарського товариства.

Відкриття такого рахунку є обов'язковим для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, оскільки до моменту реєстрації цих видів товариств кожний учасник зобов'язаний внести до статутного фонду не менше ніж 50 % вказаного в установчих документах вкладу.

Для формування статутного фонду господарського товариства може бути відкритий лише один рахунок у національній та (або) іноземній валюті.

Перед відкриттям рахунку для формування статутного фонду заснов­никам господарського товариства необхідно ухвалити рішення про визначення особи (уповноваженої засновниками особи), якій надається право розпорядчо­го підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком. Це рішення повинно бути оформлене у вигляді довіреності, яка засвідчується нотаріально, якщо хоча б одним із засновників господарського товариства є фізична особа.

Щоб відкрити рахунок для формування статутного фонду господарського товариства, до установи банку треба подати такі документи:

1) рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком (довіреність);

копія установчого документу, засвідчена нотаріально;

заява встановленої форми про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками особою;

картка із зразком підпису уповноваженої засновниками особою, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Кошти на рахунок для формування статутного фонду господарського товариства перераховуються його засновниками та учасниками перед реє­страцією господарського товариства як юридичної особи (тобто до моменту державної реєстрації товариства).

Цей рахунок починає функціонувати як поточний рахунок тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товарист­ва. У разі відмови засновникам господарського товариства в його реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством України, кошти з рахунку повертаються засновникам та учасникам господарського товариства, а сам рахунок банківська установа закриває.