Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Використання нетрадиційних джерел енергії у світі

Більше 600 фірм, компаній, концернів, університетських лабораторій і громадських науково-технічних об’єднань Західної Європи, СІЛА, Австралії, Японії, Канади наполегливо працюють над здешевленням отримання водню. Успішне вирішення цієї важливої задачі кардинально змінить всю світову економіку та поліпшить довкілля.

Є цілий ряд відомих способів розкладення води: хімічний, термохімічний, електроліз тощо, - але всі вони мають один суттєвий недолік - у технологічному процесі отримання водню використовується високопотенціальна енергія, на вироблення якої, у свою чергу, використовується дефіцитне викопне паливо (вугілля, природний газ, нафтопродукти) або електроенергія, що виробляється на електростанціях. Таке виробництво водню, безперечно, завжди буде залишатися неекономічним й екологічно небезпечним, а як наслідок, безперспективним.

Значні розробки у сфері МГД-перетворювачів ведуться в Японії, Німеччині, Росії, США. Так, наприклад, у Росії була запущена мала МГД-установка потужністю 70 МВт на природному газі, яка була пілотною для створення електростанції на 500 МВт. У СІЛА працює електростанція на вугіллі з використанням МГД-генератора потужністю 200 МВт.

3.1.2 Розвиток нетрадиційної енергетики в Україні

Значна кількість теплоти (більше 70 %) газотурбінних установок, на компресорних станціях магістральних газопроводів розсіюється з вихлопними газами, які мають температуру 270-400°С.

В Україні проблемам використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії значну увагу почали приділяти лише після проголошення незалежності, значно пізніше, ніж у розвинених країнах світу.

Недостача енергетичних ресурсів в Україні сприяє підвищенню уваги до використання нетрадиційних джерел отримання паливно - енергетичної сировини. Одним із них, до того ж достатньо перспективним, є метан вугільних родовищ.

Ресурси метану в українській частині Донбасу оцінююються на 6— 13 трлн м3. Згідно з оцінками іноземних експертів, із надр Донецького басейну за умовою інвестування приблизно на 180 млн дол. СІЛА щорічно можна добувати більше 12 млрд м3 газу, тоді як загальне добування природного газу в Україні становить близько 20 млрд м за рік.

У перспективі головними цілями розвитку та використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії в Україні є:

- підвищення рівня енергетичної незалежності та виконання вимог енергетичної безпеки;

- зниження негативного впливу на довкілля;

- вирішення соціально-економічних питань розвитку держави.

Засобом досягнення цих цілей є державна політика в напрямі підтримки розвитку нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії та економічне зростання з нарощуванням виробництва ПЕР.