Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Використання відстою

Енергетичний вміст неопрацьованого відстою дорівнює приблизно 16 284 кДж/кг сухої речовини. Це означає, що при сучасних темпах нагромадження відстою міських стічних вод з них можна одержати приблизно 1.41 -1014 кДж/год.

Однак практичне використання відстою як палива викликає істотні труднощі. Головні труднощі полягають у тому, що високий вологовміст не дозволяє використовувати відстій без сушіння, на яке витрачається фактично вся виділювана в процесі його горіння енергія, не говорячи вже про витрати,

пов'язаних з дотриманням установлених норм по запобіганню забруднення навколишнього середовища.

Відходи тваринництва

Відходи тваринництва при безстійловому утриманні худоби не являють інтересу з погляду їхнього використання для одержання енергії: кількість тварин на одиницю площі настільки мало, а розсіювання відходів тваринництва настільки велике, що доставка останніх на підприємство з виробництва енергії виявляється економічно й енергетично невиправданої.

Зовсім інша ситуація складається при утриманні тварин у закритих приміщеннях, таких, як скотовідкормні господарства промислового типу. У цьому випадку кількість відходів, що збираються з одиниці площі, істотно зростає, а витрати на їхній збір і доставку значно скорочуються.

Кількості гною від кожного виду тварин і його склад залежать від раціону живлення й тривалості утримання тварин у закритих приміщеннях. Вміст вологи в гної коливається в межах 60-85%. Відносно високий вміст вологи обмежує технологічні можливості одержання енергії із гною. Теплота згоряння гною в середньому дорівнює 17450 кДж/кг сухої маси.