Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Виживання і невдачі малих форм господарювання

Коефіцієнт банкрутства (а по суті краху) серед малих фірм до­сить високий. Що менший бізнес, то вищий цей коефіцієнт.

Ділові невдачі. Наприклад, щороку у США із бізнесу вибува­ють тисячі фірм. Більшість із них робить це добровільно, часто зі смертю власника чи партнера. Інші фірми припиняють свою діяль-

Ність тому, що їхні власники вбачають кращі можливості в інших сферах бізнесу або бажають за краще перейти на роботу до когось інтого.

Коли фірма закривається добровільно, майно фірми продається

І сплачуються її борги. Все, що залишається після сплати боргів, належить власникові чи власникам. Якщо фірма, що збирається припинити свою діяльність, не може добути грошей для сплати боргів, то її класифікують як банкрута. В такому разі кредитори, що накладають позов на всю власність фірми, втрачають у най­гіршому випадку частину суми, яку вони позичили їй, а власни­ки — усі свої вкладення. (У разі партнерства чи індивідуальної власності, власники яких не користуються обмеженою відповідаль­ністю, кредитори повторно можуть висунути вимоги, проте вже щодо особистого майна власника.) Іноді збанкрутіла фірма при­пиняє свою діяльність за взаємною угодою з кредитором, за якою кредитор отримує найбільший відсоток від позички, яку він нада­вав власникові. В інших випадках або власник, або кредитор може подати заяву про банкрутство до господарського суду, який при ньому вирішує, як розподілити активи фірми, що збанкрутіла.

Чому підприємства зазнають краху? Здебільшого фірми зазнають невдач через поганий менеджмент. У багатьох випадках взагалі було помилкою починати бізнес, який не мав шансу на успіх. Інші підприємства самі по собі життєздатні, однак, зазнають краху тому, що люди, які очолюють фірму, не мають відповідних досвіду або кваліфікації. Буває й так, що підприємець робить усе правильно, проте в перший рік існування бізнесу припускає яко­їсь фатальної помилки. І все ж таки новий бізнес зазнає краху са­ме через поганий менеджмент. Насправді це і є основною причи­ною провалу в бізнесі. Будь-яка причина занепаду так чи інакше пов’язана а поганим менеджментом.

Розділ 5

подпись: розділ 5Про це свідчать і професійні огляди стану справ малого бізнесу. Самі бізнесмени-невдахи щодо цього мають різні думки. Дехто з них пояснює свою невдачу тим, що не зміг мобілізувати достатній капітал, інші скаржаться на конкуренцію, погані умови позички, економічний спад, невдале місце розташування тощо. Проте фак­ти засвідчують протилежне. Якби підприємець-менеджер пра­вильно розрахував необхідний для започаткування бізнесу капі­тал і вплив конкурентів, то, можливо, бізнес і не розпочинав би. Дефіцит капіталу може означати, що гроші витрачені не на необ­хідне обладнання, а на придбання модних меблів для офісу тощо. Та ніщо не лякає підприємця. Досвід показує, що на кожні дві фір­ми, які розорилися і вийшли з бізнесу, припадає три фірми, які процвітають.

Що ж таке малий бізнес і як вести його правильно? Вище ' було розглянуто такі загальні питання бізнесу, як вибір форм бізне - ф су та деякі механізми започаткування власної справи. Тут з’ясуємо

120 •ТГ'* •‘У •'"У* •'"ЗГ* •''У'* •'“ЗГ** •"'ЗР* *'ТГЧ# •'ТР*

Конкретніше: 1) Чи є ви тією особою, якій варто було б взагалі за­йматися бізнесом? 2) Яким саме бізнесом ви б хотіли займатися?

3) Що для вас краще: почати справу з нуля або купити фірму?

Відповідь на перше запитання полягає в такому. Перш ніж розпочати бізнес, добре подумайте. Свобода працювати на себе, бути самому для себе начальником — основа привабливості бізне­су. Приємно, звичайно, мати свою власність і бачити своє прізви­ще на дверях офісу. Впевненість, що ви можете зробити щось на­багато краще, дешевше й розумніше, ніж інші, — теж плюс. Однак ви повинні також усвідомлювати, що часто успішно працюючі ма­лі фірми забезпечують для власників більш ніж скромне існуван­ня і вам доведеться миритися з такими недоліками:

1) тривалість робочого дня.. Ви будете довго затримуватися на роботі, особливо в перший рік, не зможете приходити додому, за­лишаючи невирішеними проблеми на роботі. У вас більше не буде начальника, однак, вашими «босами» будуть постачальники і клі­єнти, які завжди «сидітимуть на вашій шиї», і яких ви не зможете ігнорувати та скривдити;

2) відповідальність. Ви відповідатимете за все, що відбувається у вашому бізнесі. Ви самі маєте приймати рішення. Ви житимете зі своїми помилками і повинні усвідомлювати, що ніхто для вас не зриватиме зірок з неба. Ви не матимете моральної підтримки з боку своїх співробітників;

3) багато справ. Ви повинні вирішувати багато питань. Щодня ви витрачатимете значно часу не на те, щоб виявити свої навички дизайнера, інженера, продавця тощо, а на співбесіди з бажаючи­ми працювати у вас, вивчати баланс фірми чи випрошувати кре­дит у постачальників. Ви будете зайняті речами, яких ніколи не любили і не робили добре, а інколи займатиметесь бізнесом з людьми, яких бачите вперше і востаннє;

4) фінансові проблеми. Вам доведеться вкласти у справу біль­шу частину своїх заощаджень, піддаючи себе ризику втрати їх. Упродовж деякого часу ви не зможете заплатити собі заробітну плату. І вам, і вашій сім’ї треба буде звикати до постійної думки, що витрачені вами на себе кошти можна було б інвестувати в бізнес.

Якщо, проаналізувавши цей перелік недоліків бізнесу, ви ска­зали собі: «ніяких проблем, я справлюсь з усім цим», то вважайте, що ви готові на наступний крок.

Яким бізнесом вам зайнятися? Ключовими запитаннями, на які при цьому треба дати відповідь, е:

1. Що ви хочете робити?

2. Що ви можете робити?

3. Що купуватимуть споживачі за ціною, яка б давала вам при­буток?

Купувати фірму чи самому організувати свого справу? Ку - *’

Пити підприємство вигідніше, ніж починати з нуля, і це може дати

Кілька переваг. Основна перевага: це потребує менше часу на пла­нування, адже ви можете почати з того, що придбали в колишнього власника, лише внесете деякі корективи. Друга перевага: можливе швидке повернення інвестицій. У новому бізнесі може минути рік, два, а то й більше, поки власник матиме стійкий прибуток. А від уже існуючої фірми можна мати прибуток значно швидше.

Як зазначалося, коефіцієнт краху малого бізнесу найви­щий саме у перший рік його існування. Якщо бізнес тривав недовго, то ви принаймні переконаєтеся, що початок вашої справи був нещасливим. Що ж до купівлі підприємства, то вона пов’язана з ризиком для власника.

Недоліки купівлі,. Купівля підприємства мас не тільки пере­ваги, а й недоліки:

1. Ви не зможете знайти підприємство, яке б цілком відповіда­ло вашим планам. Іноді ви можете перепрофілювати придбане підприємство так, щоб воно працювало відповідно до ваших пла­нів. Однак краще почати власний бізнес і отримати те, що ви хо­чете, ніж купувати підприємство, яке не підходить для вас.

2. Найбільший ризик у тому, що фірма, яку ви бажаєте купити, може мати приховані недоліки. Чому власник продає її? При­пустимо, ви купуєте ресторан, який був прибутковим упродовж 20 років. Його власники говорять, що хочуть повернутися на по­стійне проживання до рідних, тому продають ресторан. Це сприй­мається нормально. Проте не виключено, що вони знають, а ви ні, що багато хто з відвідувачів цього ресторану є військовими, а час­тина, де вони служать, невдовзі розформується. Неможливо уяви­ти собі всі приховані проблеми в бізнесі продажу. І не розраховуй­те на те, що зможете виявити їх у документації підприємства, яке збираєтеся придбати. Будьте пильними. Якщо ви в чомусь сумні­ваєтеся, зверніться до професійного радника.

3. Купуючи існуючу фірму, ви ризикуєте придбати поряд із доб­рим і погане. Ви сподіваєтеся купити фірму, яка добре себе заре­комендувала в очах споживачів і постачальників, а можете купи­ти таку, що має негативну репутацію з вини її колишніх власни­ків. Ви думаєте, що матимете доступ до кваліфікованої робочої сили, а можете найняти кількох нікчемних працівників, від яких потім важко буде звільнитися. Будьте особливо уважними під час огляду приміщень і обладнання, яке може бути в робочому стані, а може й не працювати або бути застарілим. Можливо, власник че­рез це і вирішив продати своє підприємство. А для вас, можливо,

10 краще купити новий бізнес і розпочати його з новим обладнанням,

З власним «ноу-хау».

^ Скільки платити? Припустимо, бізнес виглядає прибутковим і причини його продажу обґрунтовані. Тепер ви маєте вирішити — "і* скільки платити за нього? Найвигідніший бізнес у світі не дасть 'Л вам прибутку, якщо ви заплатите за нього більше, ніж треба.

Розрахунок вартості бізнесу — це окрема тема. Основні концеп­ції дуже прості. Під час розрахунку вартості бізнесу ви повинні визначити активи, пасиви і потенціал отримання прибутку.

Активи — це все, чим володіє фірма. Під час розрахунку активів фірми вам необхідно визначити вартість нерухомості, об­ладнання, оборотних засобів та ін. Переконайтеся, що навіть гро­ші, вкладені в старе обладнання, та оборотні засоби дадуть прибу­ток. Ймовірно, вартість буде більшою, якщо їх продати окремо, що й становитиме стартовий капітал вашої власної справи.

Пасиви фірми — сукупність її боргів і зобов’язань. Сюди входять довготермінові позички: закладні, короткотермінові борги, заробітна плата робітників і суми, які фірма заборгувала поста­чальникам.

Звичайно, вам доведеться заплатити більше за різницю між сумою активів і сумою пасивів. Активи, плюс кваліфікація пра­цюючих, добра воля клієнтів, чиста робота постачальників і під­рядчиків та інше збільшують прибутковий потенціал фірми. При­пустимо, що ви вже визначили, яке підприємство купувати. Якщо ви працюватимете так само, як і попередній власник, або ще кра­ще, то матимете прибуток ЗО тис. доларів, а власник просить за фірму 100 тис. доларів.

Чи варто купувати цю фірму? Для того щоб відповісти на це запитання, ви повинні порівняти прибутковий потенціал фірми з можливою її ціною. Можлива ціна — це вартість найкращого аль­тернативного курсу використання вашого часу і капіталу. Припу­стимо, що в нашому випадку найкращим альтернативним вико­ристанням вашого часу є збереження вашої нинішньої роботи, за яку вам сплачують 25 тис. доларів за рік. Кращою альтернативою для використання вашого власного капіталу (це заощадження, за які ви купили б підприємство) є, наприклад, 100 тис. доларів, вкладених на депозит, які дають вам за 10 % ставкою 10 тис. до­ларів за рік. При цьому загальна можлива ціна купівлі бізнесу становила б 25 тис. доларів плюс 10 тис. доларів у вигляді відсот­ків. Чи нормально буде для вас платити за рік 35 тис. доларів і отримувати ЗО тис. доларів річного доходу? Вам вирішувати. Ще на стадії організації малої форми господарювання власник має прийняти цілий комплекс альтернативних рішень: залучати по­зичковий капітал чи ні; придбати нову техніку й обладнання, чи їх орендувати; купити нову чи уживану техніку тощо. І все-таки, надзвичайно важливим, а може й визначальним для малого біз­несу рішенням є залучення позичкового капіталу. Особливо це актуально для малого агробізнесу. Менеджер або власник малої фірми має прийняти альтернативне рішення: чи економічно доці­льно залучати позичковий капітал за конкретної виробничої ситу - ' ації, що склалася на фірмі? ...

Обґрунтовану відповідь на це запитання можна дати на під­ставі порівняння норми прибутку на весь авансовий капітал, що використовує мале формування у процесі підприємницької діяль­ності (Р), і відсоткової ставки за кредит (С). Висновок: якщо остан­ній показник перевищує перший (С > Р), то фірмі в разі інвесту­вання економічно вигідніше орієнтуватися на власні кошти, не залучаючи при цьому позичковий капітал. Якщо ж норма прибут­ку (Р) на авансовий капітал вища від відсоткової ставки за кредит (С), тобто (Р > С), то зростає прибуток на одиницю власного капі­талу. У цьому можна переконатися на прикладі табл. 5.1.

Таблиця, 5.1. Залежність норми прибутку на власний капітал від частки позичкового капіталу в загальній вартості авансового капіталу малої фірми

Показник

Мала фірма (

№ 1

№2 1

Загальна вартість авансового капіталу, тис. грн

300

300

У тому числі:

Власний капітал

200

100

Позичковий капітал

100

200

1 За норми прибутку на весь авансовий капітал 20 %:

Прибуток фірми, тис. грн

60

60

Відсотки за кредит за ставки 15 % річних, тис. грн.

15

ЗО

Прибуток на власний капітал, тис. гри

45

ЗО

Норма прибутку на власний капітал, %

22,5

30,0

За норми прибутку на весь авансовий капітал 11 %:

Прибуток фірми, тис. грн

33

33

Відсотки за кредит за ставки 15 % річних, тис. гри

15

Зо

Прибуток на власний капітал, тис. гри

18

3

Норма прибутку на власний капітал, %

9

3

З даних табл. 5.1 видно, що фірми з однаковою загальною вар­тістю авансового капіталу, але за різного співвідношення власного і позичкового капіталів досягають різної прибутковості. Перевага залучення більшої частки позичкового капіталу з’являється лише тоді, коли норма прибутку на весь авансовий капітал становила 20 % і була більшою від відсоткової ставки за кредит на п’ять від­соткових пунктів (20 - 15). При цьому мала фірма № 2 підвищила норму прибутку на власний капітал на 7,5 пункта (30,0 - 22,5). Зрозуміло, що якби фірма здійснювала підприємницьку діяль­ність лише на власному капіталі, то вона досягла б 20 % норми прибутку на цей капітал, тобто навіть лише порівняно з фірмою № 1 на 2,5 пункта (22,5 - 20) більше.

-3 Зовсім іншою буде економічна ситуація, коли норма прибутку ^ на весь авансовий капітал знижується на 11 %, тобто стає нижчою

Ч від відсоткової ставки на чотири пункти (15,0 - 11,0). Використан­ні ня у такому разі позичкового капіталу стає економічно невигід - ф ним, оскільки норма прибутку на власний капітал знижується до
3,0 проти 9,0 % у фірми № 1, яка залучила меншу частку позичко­вого капіталу. Більше того, якби, ці фірми не залучали позичковий капітал, вони могли б досягти 11% норми прибутку на власний авансований капітал й отримати по 33 тис. грн прибутку замість 18 і 3 тис. грн відповідно.

Звідси стає очевидним, що збільшення частки позичкового капіталу підвищує ступінь ризику підприємства, оскільки з погір­шенням кон’юнктури ринку така дія може призвести до істотного зниження прибутковості фірми або навіть до її збитковості. Це дуже небезпечно для малих форм господарювання. Перетворити позичковий капітал у позитивний чинник підприємницької діяль­ності малого бізнесу можна лише за умов зростання попиту і цін на сільськогосподарську продукцію, отримання вищих врожаїв тощо.

Початок бізнесу. Коли ви вирішили, яким бізнесом займати­метеся, — починати з нуля чи купувати існуючу фірму, перед ва­ми постануть нові проблеми — вибір місця для її розташування, отримання дозволу та наймання працівників.

Місце розташування, обладнання, працівники — ось із чим має насамперед визначитися малий бізнес. Наявність фінансиста, бухгалтера і юриста не менш важлива проблема. Потребу в цих трьох фахівцях відчувають майже всі фірми бізнесу незалежно від знань власника. Таких фахівців важко підшукати і можна непра­вильно використати.

Перше правило — серед цих фахівців треба шукати пере­дусім таких, що бажають мати справу з малим бізнесом. Дізнайте­ся, хто ще є їхніми клієнтами. Переконайте, що їм насправді по­трібен ваш бізнес. Не віддавайте перевагу фінансисту, бухгалте­ру чи юристу тільки тому, що він живе недалеко від вашої фірми: бензин вам коштуватиме дешевше порівняно з витратами на по­ганого фахівця.

Др у ге правило — сприймайте вашого фінансиста, бухгал­тера чи юриста як засіб виробництва, не сподівайтеся, що він при­йматиме рішення за вас. Очікуйте, що ці фахівці допомагатимуть вам вирішувати фінансові податкові й юридичні проблеми, однак, не думайте, що вони знімуть їх з вас повністю. Ваш бухгалтер, на­приклад, може запропонувати вам створити системи бухгалтерсь­кого обліку і заробітної плати, проте вести і контролювати ці сис­теми маєте ви самі.

Трете правило — уникати конфліктів з будь-ким із цих трьох ваших ключових помічників. У вас буде достатньо супротив­ників і без них. Якщо ви посваритеся навіть із одним із них, то це означатиме, що ви просто забули, що вони також займаються біз­несом. Не сподівайтеся, що вони допомагатимуть вам, якщо це буде невигідно для них. А може ви підібрали не тих людей, які вам потрібні, і вони не розуміють вашого бізнесу або ви не підхо-

Дите один одному як особистості? Якщо так, то закривайте рахунок і виходьте з бізнесу. Ваші клієнти легко відмовляться від вас, оскільки ви не зможете задовольняти їхні потреби. Знайдіть у собі сили зробити це так само легко.

Керівництво бізнесом. Коли ваш бізнес розпочнеться, ним треба керувати. Зосередьтеся на основному. Малий бізнес не кори­стується тими самими методами, що й великий. Більшість переваг малих фірм над великими залежать від використання цих мето­дів. Користуйтеся своїми методами, а не імітуйте методи великого бізнесу в малому масштабі. Наприклад, однією з ключових пере­ваг малого бізнесу є швидка реакція на можливості. Якщо ви на­ймаєте консультантів чи наполягаєте на проведенні тривалих на­рад для прийняття рішень, то ця перевага втрачається. Ви досяг­нете значно більших успіхів, якщо добре знатимете своїх клієнтів, коли вам буде відомо, чого вони хочуть і якими є їхні проблеми. А якщо ви припустите помилки, то зможете швидше виправити її порівняно з конкурентами великого бізнесу.