Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ

Цей розділ описує теперішній стан підприємства, яке розробило проект. Тут описуються:

Цілі проекту (для чого розроблений проект і що дасть його реалізація). Цілі мають бути конкретні та вимірювальні.

Короткий опис існуючого підприємства: його реквізити, керівники та їх компетенція, власники, організаційно-правова форма, розмір статутного фонду, система оподаткування, дата створення, основні етапи розвитку підприємства, основні види діяльності, основні балансові та фінансові показники за останні декілька років.

Менеджмент. Дайте характеристику ключових керівників підприємства, назвіть їх посади, кваліфікацію, освіту, вік. Зазначте існуючу організаційно-структурну схему підприємства, опишіть систему мотивації керівної ланки.