Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Характеристика запасів

На 1 січня 2001 p. підраховано початкових видобувних ресурсів вуглеводнів у кількості 8417,8 млн. тонн умовного палива, з них нафти з конденсатом — 1706,2 млн. тонн і 6711,6 млрд. куб. метрів газу.

Значну частину (27%) ресурсів вуглеводнів України зосереджено на великих (5 — 7 км) глибинах. На початок 2001 року видобуто 25%і розвідано 15,9% початкових ресурсів. Таким чином, рівень реалізації ресурсів становить 40,9%. Залишкові нерозвідані ресурси, які є базою розвитку геологорозвідувальних робіт і нафтогазовидобутку у наступні роки,

становлять 4 980 млн. тонн умовного палива (нафта з конденсатом —

3

1 133,5 млн. тонн і 3 846,4 млрд. м газу).

Іенденції

Останні роки характеризувалися значним зниженням темпів геологічного вивчення надр та підготовки необхідного резервного фонду об'єктів (пасток, структур) для цілеспрямованого глибокого буріння з метою відкриття середніх за розміром запасів родовищ вуглеводнів.

Згідно з оптимальним варіантом розвитку геологорозвідувальних робіт на території України планується приростити до 2010 року майже 440 млн. тонн умовного палива як за рахунок наявного фонду об'єктів, так і за рахунок освоєння нових об'єктів підвищеної якості. Для забезпечення цього приросту

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

та створення резерву для подальшого розвитку геологорозвідувальних робіт згідно з розрахунками необхідно з 2002 по 2010 роки виявити 339та

підготовити 303 об'єкти загальною площею 4 840 кв. кілометрів з

перспективними ресурсами 910 млн. тонн вуглеводнів.

У Східному регіоні для забезпечення приросту розвіданих запасів у повному обсязі та створення надійного резерву для подальших робіт з 2002 по 2010 роки належить підготувати 270 нових об'єктів загальною площею 4 340 км з перспективними ресурсами 820 млн. тонн вуглеводнів та виявити 290 нових об'єктів.

У Західному регіоні для забезпечення приросту запасів у повному обсязі та створення надійного резерву для подальших робіт належить до 2 010 року виявити пошуково-геофізичними роботами 30 об'єктів та

підготувати 25 об'єктів загальною площею 370 кв. кілометрів з

перспективними ресурсами 65 млн. тонн вуглеводнів. Ще близько 10 об'єктів планується виявити та 5 підготувати за переглядом геолого-геофізичних матеріалів.

У Південному регіоні (суша) до 2010 року передбачається виявити 12 та підготувати 10 нових об'єктів загальною площею 130 км з перспективними ресурсами 25 млн. тонн вуглеводнів.

П.-е. р. акваторії

У межах виняткової (морської) економічної зони Чорного і Азовського морів у 2002 — 2010 роках за оптимальним варіантом передбачається виявити 73 та підготувати 55 нових високоперспективних об'єктів загальною площею 1 580 км з ресурсами категорії С3 — 650 млн. тонн. Це дасть змогу забезпечити раціональне розміщення запланованих обсягів пошуково - розвідувального буріння, а також створить надійні передумови для подальшого розвитку геологорозвідувальних робіт.

Лекція 9