Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Якості, потрібні підприємцю

Для того щоб займатися підприємництвом, потрібно мати певні якості, без яких шанси на успіх підприємства досить обме­жені. Якщо проаналізувати відомі випадки успішної діяльності колгоспу, радгоспу, заводу, бригади чи фірми, то можна дійти висновку, що здебільшого вони були пов’язані з особистістю окремих людей, підприємницькі якості яких дали змогу досягти успіхів за умов абсурдної адміністративно-командної системи управління.

Які якості повинен мати підприємець? На це запитання відпо­віли так: жителі України — комерційна кмітливість, хитрість, уміння викручуватися, комбінувати; жителі США — сильний ха­рактер, чесність, почуття відповідальності, обов’язковості.

На думку К. Рендолла, підприємець, як і провідний бізнесмен фірми, повинен мати сильний характер, бути чесним, сміливим у прийнятті рішень, відповідальним, тобто риси, які не можна замі­нити нічим. Він зазначав, що мати характер, отже, відчувати і ро­зуміти моральні проблеми, сміливо правильно діяти за будь-яких обставин, що складаються в житті. Людина, наділена сильним ха - ^ рактером, але нечесна, може врешті-решт накликати на компанію

< катастрофу. Підприємець, що не має таких рис, як чесність, поряд-

5 ність і обов’язковість, нічого не вартий.

А Американські дослідження засвідчують, що найважливішими

❖ якостями для людини, яка готується стати підприємцем, є оціню-

❖ вання здатності йти на ризик.