Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Загальна система оподаткування

На загальну систему оподаткування (або авансові платежі) підприємець змушений перейти у разі, коли він не може бути платником фіксованого або єдиного податків, або також може обрати її самостійно.

або він переходить, основну суму платежів податків до бюджету для Вас становитимуть податок з доходів фізичних осіб (13 % чистого доходу), податок на додану вартість (обов’язково лише у випадку досягнення обороту більше 61200,00 грн., а також у випадках, коли цього вимагає вид діяльності (передбачених ст. 2 Закону „Про ПДВ”), плата за торговий патент, збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування (32 % чистого доходу) та збір за видачу дозволу на розміщення об‘єктів торгівлі та сфери послуг.

Чистий оподаткований дохід – це різниця між доходами від реалізації та документально підтвердженими витратами (якщо документального підтвердження витрат немає, витрати визначаються процентною ставкою від доходу в залежності від виду діяльності підприємця – мінімальна 25 %).

Таблиця 2 вказує податки, які сплачує підприємець на загальній системі оподаткування, для випадків, коли він має і не має найманих працівників.

Таблиця 2. Які податки сплачують підприємці-фізичні особи

Підприємець здійснює підприємницьку діяльність сам, без найманих працівників

Платник фіксованого податку

Встановлений місячний розмір фіксованого податку: від 20 до 100 грн.

Платник єдиного податку

Встановлений місячний розмір єдиного податку: від 20 до 200 грн.

Платник авансових платежів на загальній системі оподаткування

Податок податок з доходів фізичних осіб – 13 % від чистого оподаткованого доходу

Внесок у пенсійний фонд – 32 % від чистого оподаткованого доходу

Що потрібно знати для одержання Ліцензії

У деяких випадках, передбачених Законом, для заняття окремими видами діяльності недостатньо лише державної реєстрації підприємницької діяльності, а вимагається також отримання ліцензії.

Ліцензія – документ державного зразку, який засвідчує право ліцензіата (суб’єкта, якому видана ліцензія) на ведення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови дотримання ліцензійних умов.

Відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

Вид діяльності

Орган, що видає ліцензію

1

Пошук (розвідка) корисних копалин;

Мінекоресурсів

2

Виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

МВС

3

Виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

Держнаглядохоронпраці

4

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

Держпромполітики 

5

Видобування уранових руд;

Мінекоресурсів

6

Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Держпромполітики 

7

Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Мінфін

8

Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Мінфін

9

Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 

10

Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

Державний департамент ветеринарної медицини 

11

Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

Держпромполітики

12

Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

МВС

13

Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

СБУ

14

Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ 

15

Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

СБУ

16

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ 

17

Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

Мінфін

18

Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

НКРЕ 

19

Постачання природного газу за регульованим і за нерегульованим тарифом;

НКРЕ 

20

Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

НКРЕ 

21

Централізоване водопостачання та водовідведення;

Держжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

22

Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

НКАУ 

23

Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

24

Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;

Мінагрополітики 

25

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю);

Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю);

МОЗ

Державний департамент ветеринарної медицини

26

Медична практика;

МОЗ

27

Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

МОЗ

28

Ветеринарна практика;

Державний департамент ветеринарної медицини 

29

Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

Мінфін

30

Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

Держбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

31

Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

Укравіатранс 

32

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

Укрморрічфлот

33

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

Укравтотранс

34

Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

Укравтотранс

35

Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

Мінтранс 

36

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

Держпромполітики 

37

Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

Мінфін

38

Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

Мінекоресурсів

39

Операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

Мінекоресурсів

40

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

Державний департамент пожежної безпеки МНС 

41

Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

Державний департамент пожежної безпеки МНС 

42

Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

МВС 

43

Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

Мінекоресурсів

44

Виконання авіаційно-хімічних робіт;

Укравіатранс 

45

Пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;

Держкомзв'язку 

46

Туроператорська та турагентська діяльність;

Держтурадміністрація 

47

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

Держкомспорт

48

Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

Мінекономіки 

49

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

Мінпраці

50

Професійна діяльність на ринку цінних паперів;

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

51

Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;

Держкомзем

52

Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

Держводгосп

53

Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

Укрдержрибгосп 

54

Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

Держмитслужба

55

Виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

Державний департамент інтелектуальної власності, МОН

56

Експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

Мінекономіки 

57

Виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

58

Оптова торгівля насінням;

Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

59

Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Мінагрополітики

На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність провадиться на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, - на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Для того, щоб ознайомитися з ліцензійними умовами провадження діяльності та для отримання ліцензії, Вам необхідно особисто або через уповноважену особу звернутись до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Що потрібно знати для одержання торгового патенту

Торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності займатися деякі види підприємницької діяльності, зазначеними у Законі України від 23.03.1996р. №98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.

Отримання торгового патенту вимагає наступна діяльність:

Торговельна діяльність за готівкові кошти;

Торговельна діяльність з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України;

Діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками);

Діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу;

Побутових послуг.

Отримувати торговий патент повинні як юридичні особи, так і фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються вищезазначеною торговельною діяльністю.

Обов’язок придбання торгового патенту не поширюється на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які:

Здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;

Сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;

Здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

Сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

Сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб.

Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів.