Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Загальні відомості

Сонячна фотоенергетика являє собою пряме перетворення сонячної радіації в електричну енергію.

Принцип дії фотоелектричного перетворювача ґрунтується на застосуванні явища внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках та ефекту поділу фотогенерованих носіїв зарядів (електронів, дірок) електронно-дірковим переходом чи потенційним бар'єром типу метал-діелектрик-напівпровідник.

Останнім часом у світі підвищився інтерес до установок, що безпосередньо перетворюють сонячну радіацію в електроенергію за допомогою напівпровідникових фотоелектроперетворювачів. Вартість електроенергії, що виробляється фотоелектричними установками, сьогодні значно вища, ніж та, що виробляється електричними станціями з тепловим циклом. Проте ФЕУ активно впроваджуються як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. При цьому можна простежити дві протилежні тенденції.

У країнах, що розвиваються, мова йде про застосування порівняно малих установок для електропостачання індивідуальних будинків у віддалених селах, для оснащення культурних центрів, де завдяки ФЕУ можна користуватися телевізорами тощо. У цих випадках застосування на перший план виступає не вартість електроенергії, а соціальний ефект. Програми впровадження ФЕУ в країнах, що розвиваються, активно підтримуються міжнародними організаціями, у їхньому фінансуванні бере участь Світовий банк на основі висунутої ним „Сонячної ініціативи”.

У промислово розвинених країнах активне впровадження ФЕУ пояснюється декількома факторами. По-перше, ФЕУ розглядаються як екологічно чисті джерела, здатні зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище. По-друге, застосування ФЕУ в приватних будинках підвищує енергетичну автономію і захищає власника при можливих перебоях у централізованому електропостачанні. Слід зазначити, що уряди деяких країн (наприклад Німеччини) заохочують використання ФЕУ приватними власниками, доплачуючи

енергокомпаніям, якщо вони купують у них надлишки електроенергії за більш високою ціною. По-третє, немаловажне значення має динаміка зміни показників ФЕУ за останні два десятиліття, на підставі якої найближчим часом прогнозується досягнення конкурентоспроможності ФЕУ для ряду застосувань. Зокрема, Департамент енергетики США за умови розширення ринку застосування прогнозує падіння вартості встановленого пікового 1 Вт потужності ФЕУ до 2 дол. США, що зробить їх конкурентоспроможними і для централізованого електропостачання. І з економічної точки зору використання ФЕУ для важко доступних і віддалених районів буде більш прийнятним варіантом у порівнянні з централізованим електропостачанням, коли питома вартість прокладки живильних ліній становить 5-15 тис. дол. США за 1 км лінії. У зв’язку з такими позитивними факторами у деяких країнах розробляються проекти великих пілотних ФЕУ, що дозволить накопичити необхідний досвід, разом із тим у результаті збільшення масштабу продукції знизиться ціна установок, а отже, й вартість електроенергії.

Характерною особливістю ФЕУ є їх модульне виконання, необхідна потужність досягається використанням відповідної кількості модулів. У світовій практиці застосовуються два типи таких модулів: плоскі фотоелектричні модулі, які використовують сонячне випромінювання натуральної щільності, і модулі з системою слідкування за положенням Сонця, які працюють на концентрованому сонячному випромінюванні.

Неорієнтовані плоскі модулі використовують повний потік падаючого сонячного випромінювання (пряму і розсіяну складові), а слідкуючі за Сонцем модулі з концентратором - тільки пряму складову, частка якої в повному потоці залежить від кліматичних умов і коливається в межах від 90 % в ясні сонячні дні до 0 при суцільній хмарності, що накладає відповідні обмеження на можливі місця розміщення ФЕУ.