Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Закон України Про енергозбереження

Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійснюються:

роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива;

Енергетична стратегія України на період до 2030 року

7.1.2.2. Оцінка потенціалу міжгалузевого енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора на період до 2030 року

Міжгалузеве технологічне енергозбереження має досить значний потенціал, проте, його відмінністю від галузевого потенціалу

енергозбереження є більш висока економічність - у 2-4 рази.

До основних міжгалузевих заходів слід віднести: ...

використання вторинних енергетичних ресурсів;

Енергоресурс

2010

2015

2020

203

8. Підвищення рівня використання вторинних енергоресурсів

Паливо

млн. т у.

2,64

2,93 3,05 3,5

Перспективними напрямками розвитку НВДЕ в Україні є: біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного метану, використання вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР), позабалансових покладів вуглеводнів, вітрової і сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок України. На базі відновлювальних джерел вагомий розвиток отримують технології одержання як теплової, так і електричної енергії.

Економічно доцільні для використання ресурси низькопотенційної теплоти природного і техногенного походження, що можуть утилізуватися тепловими насосами, оцінюються у 22,7 млн. т у. п. на рівні 2030 року. Передбачається збільшити обсяги використання потенціалу вітроенергетики з 0,018 млн. т у. п. у 2005 році до 0,7 млн. т у. п. у 2030 році.

Державна Програма реформування, модернізації та розвитку комунальної теплоенергетики України

Основний зміст Програми - перелік і послідовність дій по реформуванню і розвитку комунальної теплоенергетики, складається з органічного поєднання двох частин: відновлення основних фондів комунальної

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

теплоенергетики і суттєвого підвищення ефективності використання палива в цій сфері народного господарства.

В сфері генерування реалізуються ресурсозберігаючі (паливозберігаючі) технології, які дозволяють виробляти ту ж кількість теплоти при менших витратах палива, або ж забезпечувати теплопостачання населення за рахунок інших джерел енергії. До цих технологій належать:

Використання вторинних енергоресурсів різноманітних технологічних процесів (скидного потенціалу);

Використання потенціалу вторинних енергоресурсів дозволить зменшити споживання палива ще на 5%.

В результаті поліпшення технологічних процесів генерування теплоти можна зекономити по Україні до 2-3% природного газу.

Лекція 8

Ресурсна база невідновлювальних джерел енергії: вугілля, нафти, природного газу, ядерного палива. Енергетична оцінка резервів.

Характеристики основної паливно-енергетичної сировини:

Види паливно-енергетичної сировини

= 1 ТУП

ТУП в долл. США (2005 р)

Нафта, кг

258

105.7

Уран, кг

0.0165

99.0

Торф, кг

1400

42.9

Вугілля, кг

605

30.3

Газ. куб. м.

94

20.7

Нафта - масляниста горюча рідина світла коричневого, , темно бурого, і чорного кольору зі специфічним запахом, , розповсюджена у осадовому шарі Землі ..

Із чого складається нафта:

С-82,5-87%;

Н-11,5-14,5%;

0-0,05-0,35% до0,7%;

S-0,001-5,5% до8%;

N-0,02-1,8%.

Кисень у нафті зосереджений у нафтових кислотах, асфальтенах, смолах. Сірка - сірководень, меркаптени, сульфіди, дисульфіди, тіофани.

Азот - гомолог іпіридину, гідропіридину, гідрохіноліну.

Механічні домішки:

3

Розчинені гази (т. зв. супутній нафтовий газ) у кількості 30-300 м на 1 т нафти

Вода - 50-10000 кг на 1 т нафти Мінеральні солі-10-100 г на літр води.

Зольність нафтей не перевищує десятої частки відсотка.

Нафти концентрують у своєму складі: ванадій(до 0,1%) нікол (до0,01%), молібден (до0,005%) та інші хімічні елементи.

Основні нафтові родовища

Країна

Родовище, рік відкриття

Середня глибина видобутку, м

Властивості нафти (щільність, вміст сірки)

Початкові запаси, млн. т.

Ірак

Румайла, 1953

2290-3350

850 кг/м3, 2%

3783

Іран

Гечсаран, 1928

300-2550

869 кг/м3, 1,66%

1557

Кувейт

Великий Бурган, 1938

1080-2600

871 кг/м3, 2,5%

9900

ОАЕ

Закум,1964

2150-2800

830 кг/м3, 0,6%

2137

Саудівська

Аравія

Гавар, 1948

1550-2 050

845 кг/м3, 1,9%

10142

Саффанія-Хафджи,

1951

1500-3000

898 кг/м3, 2,9%

3451

Лівія

Серир, 1961

2490-2745

83 6 кг/м3, 0,3%

2026

Мексика

Кантарель, 1973

900-1800

2300

США

Прадхо-Бей, 1968

2028-3135

873,5кг/м3, 1%

2700

Венесуела

Болівар, 1917

190-1500

4380

Великобри

танія

Брент,1971

2440-3200

837 кг/м3, 0,15%

275

Норвегія

Статфьйорд, 1944

2400-3200

845 кг/м3, 0,2%

850

Росія

Самотлор, 1965

2 000

850 кг/м3, 0,76%

3500

Ромашкінське, 1948

1500

810 кг/м3, 1,7%

2390

Запаси нафти:

Країни

Запаси, млн. т

Частка в світі, %

Запаси, млрд дол.

Саудівська Аравія

36063

19,3

12090

Канада

24506

13,1

8216

Іран

17800

9,5

5967

Ірак

15514

8,3

5201

Росія

14955

8

5014

Кувейт

13300

7,1

4459

ОАЕ

12950

6,9

4341

Венесуела

11200

6

3755

Лівія

4687

2,5

1571

Нігерія

4628

2,5

1552

Китай

3247

1,7

1089

США

3106

1,7

1041

Мексика

2147

1,1

720

Катар

1996

1,1

669

Норвегія

1550

0,8

520

Бразилія

1454

0,8

487

Індію

734

0,4

246

Великобританія

610

0,3

205

Австралія

603

0,3

202

ПАР

2,1

0

1

сума

171052,1

91,5

57345

у світі

187078,5

100

62718

Видобуток нафти

Країни

Видобуток, млн. т

Частка у світі,%

Видобуток, млрд дол

Саудівська

436,5

12,7

146

Росія

420,8

12,2

141

США

283,7

8,3

95

Іран

186,5

5,4

63

Китай

170,8

5,0

57

Мексика

168

4,9

56

Норвегія

140

4,1

47

ОАЕ

117,8

3,4

39

Канада

111

3,2

37

Кувейт

107,5

3,1

36

Нігерія

107,2

3,1

36

Великобританія

106

3,1

36

Венесуела

100,8

2,9

34

Бразилія

76,8

2,2

26

Лівія

70

2,0

23

Ірак

66,5

1,9

22

Катар

36

1,0

12

Індію

33,2

1,0

11

Австралія

26,6

0,8

9

ПАР

0,82

0,0

0

сума

2766,5

80,5

927

у світі

3436,8

100

1152

Одиниці виміру

Кількість:

- барель (міжнародна одиниця виміру нафти, в одному барелі 158,9 літра)

- тонна (в основному використовується в Росії й країнах СНД).

Густина:

- градуси Американського нафтового інституту - American Petroleum Institute (API) - міжнародна одиниця виміру густини нафти

- кг/м - в основному використовується в Росії й країнах СНД Переведення щільності з кілограм на метр кубічний у градуси API

проводиться в три етапи.

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

На першому етапі, виходячи зі співвідношення F= 9/5 С-32 (F - градуси шкали Фаренгейта, С - градуси шкали Цельсія) визначаємо, що 60 F відповідають 15,56 °С. У введеному з 1 липня 2002 р. ДЕРЖСТАНДАРТ Р 51858-2002 «Нафта. Загальні технічні умови» зазначено, що «визначення щільності при 20 °С обов'язково до 1 січня 2004 р., визначення щільності при 15 °С обов'язково з 1 січня 2004 р.» і зазначена температура трохи нижче отриманого значення - 15,56 °С

На другому етапі визначаємо щільність нафти при температурі 15,6 °С по формулі [2]: р15,6 = р20 - С(15,6-20),(р15,б і р2о - щільність нафти відповідно при

15,6 і 20 °З; Z = 1,825-0,00131 р20 - температурне виправлення).

На третьому етапі розраховуємо щільність у градусах API по формулі:

API = 141,5/р15,6-131,5.

Основні марки нафти та їх опис Brent (Brent Crude) - еталонна марка нафти, що добувається в Північному морі (знаходиться між узбережжями Норвегії, Данії й Британських островів). Своєю назвою марка зобов'язана однойменному родовищу в Північному морі, відкритому в 1970 році. Слово Brent утворене від перших букв назв нафтоносних шарів - Broom, Rannoch, Etieve, Ness і Tarbat. Brent є світовим еталоном нафти, оскільки її якість, властивості й склад є найбільш оптимальними з погляду переробки й виробництва нафтопродуктів (зокрема, бензину й середніх дистиляторів). Її щільність становить 38° API, вміст сірки - 0,2-1%.

Тому ціна нафти Brent є основою для ціноутворення близько 40 % всіх світових сортів нафти. Тобто, чим гірше нафта, чим далі вона відстоїть по своїй якості, властивостям і складу від еталона Brent, тим менше її ціна. Зазвичай Brent переробляється на Північному заході Європи, але при сприятливій ціновій кон'юнктурі, може доставлятися для переробки в США й країни Середземномор'я.

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

WTI (West Texas Intermediate, Light Gude) - марка нафти, що добувається в штаті Техас (США), щільність становить 40° API, вміст сірки - 0,4-0,5%, в основному використовується для виробництва бензину й тому на цей тип нафти високий попит, зокрема в США й Китаї.

REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) - з осені 2006 року ця російська марка нафти торгується на NYMEX (Нью-йоркській товарно-сировинній біржі). Однак ліквідність поки дуже низька й укладається дуже мало угод. Основна проблема це недовіра покупців до нових контрактів, що є нормальним для нової марки, але найближчим часом прогнозують збільшення ліквідності. За вмістом сірки й щільності REBCO поступається Brent.

Urals - сорт нафти з високим вмістом сірки (більше 2%), що добувається в Східному Сибіру. Вартість російської нафти визначається дисконтуванням ціни на Brent, оскільки вважається менш якісною через високий вміст сірки.

Закон України Про енергозбереження

Природні горючі гази (ПГГ)

Суміші вуглеводнів метанового ряду й невуглеводних компонентів, що зустрічаються в осадовому шарі земної кори:

•у вигляді вільних скупчень;

•у розчиненому стані (у нафті й пластових водах);

•у розсіяному стані (сорбованому гірськими породами;

•у твердому стані (газогидратні родовища).