Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

Витяг

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України щорічно розробляти заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприє мництва в Україні і передбачати виділення відповідних коштів на їх реалізацію під час розробки проектів Закону України гіро Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік.

Президент України Л. КУЧМА

М. Київ

21 грудня 2000 року

№2157-111

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України від 21 грудня 2000 року

№2157-111