Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Зміна структури атмосфери

Як відомо, основу атмосфери становлять її компоненти: азот - 78,08 %, кисень - 20,95 %, аргон - 0,93 %, вуглекислий газ - 0,03 %, водень, неон, гелій, криптон, ксенон, аміак та інші - разом 0,01 %. Основним компонентом атмосфери для людини є кисень, яким ми дихаємо. За підрахунками академіка В. І. Вернадського, в атмосфері у вільному стані його багато - 1,5*1015 т. Переважна частка кисню в атмосфері одержується в результаті фотосинтезу рослин.

Зменшення кисню в атмосфері відбувається внаслідок двох взаємопов'язаних процесів людської діяльності. По-перше, це знищення лісів без поповнення лісонасаджень. За XX ст. площа лісів скоротилася приблизно з 6,2 до 4,2 млрд га, тобто на третину, що не могло не вплинути на виділення вільного кисню та утилізацію продуктів життєдіяльності організмів. Знищення лісів на планеті йде темпами 16 - 18 млн га щорічно, на сьогодні наявний фонд лісів становить приблизно 3,9 млрд га. Лісовий фонд України - 8,6 млн га, що становить 14,2 % всієї території, це свідчить при низький рівень лісистості України. По-друге, збільшуються масштаби спалювання органічних копалин, що відбувається з інтенсивним використанням кисню атмосфери і зумовлює зростання відсотка вуглекислого газу в атмосфері. Нині сукупний приріст вуглекислого газу за рахунок діяльності людини становить щороку понад 14 млрдт, а кисню вилучається така кількість, яка еквівалентна потребам 50 млн чоловік для дихання.

Для згорання 1 кг бензину в карбюраторному двигуні автомобіля потреба в кисні в 2,5 разу перевищує добову потребу однієї людини, яка приблизно становить 1 кг кисню. В середньому за один рік легковий автомобіль „з'їдає” приблизно 4,5 т кисню.

Хоча вміст кисню в атмосфері значний, існує побоювання, що при 5 %-му річному збільшенні спалення палива приблизно через 50- 100 років частка вільного кисню може знизитися з 23,3 масової одиниці до критичної для людини позначки - 17 масових одиниць.

З другого боку, в атмосфері накопичується вміст вуглекислого газу. Прогнозується, що досягнення порогу концентрації вуглекислого газу, при якому буде забруднене дихання людини (0,07 % по об’єму) припаде на 50-ті роки XXI ст.