Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Зовнішньоекономічна діяльність малих підприємств

Одним із основних напрямів діяльності сучасного підприємства є діяльність, пов‘язана з переміщенням через національні кордони товарів, послуг, капіталів, фінансів, технологій.

Актуальність зовнішньоекономічної діяльності посилюється інтеграцією України у світове співтовариство.

Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність”регламентує участь України у міжнародному поділі праці, окремі сторони регулюються Законами України “Про загальні засади створення і функціонування ВЕЗ”, “Про єдиний митний тариф”, “Про порядок розрахунків в іноземній валюті”, “Про регулювання товарообмінних бартерних операцій”, “Про заходи щодо здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту”, “Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів”.

Суб‘єктами ЗЕД в Україні можуть бути фізичні і юридичні особи, їх об‘єднання, структурні одиниці іноземних суб‘єктів гсподарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження в Україні, спільні підприємства, зареєстровані в Україні.

До видів ЗЕД належать згідно з законодавством України:

- експорт-імпорт капіталу, товарів, робочої сили;

- надання суб‘єктами України послуг іноземним партнерам: транспортних, виробничих, експедиційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, управлінських, аудиторних та інших, які не заборонені Законами України;

- наукова, виробнича, та інша кооперація з іноземними партнерами;

- міжнародні фінансові операції,

- створення закордоном суб‘єктами ЗЕД України банківських, кредитних установ,

- міжнародна спільнопідприємницька діяльність;

- проведення виставок, ярмарок, конференцій;

- підприємницька діяльність, пов‘язана з наданням патентів, ліцензій, товарообмінні операції, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, біржах, міжбанківському валютному ринку, роботи на контрактних основах фізичних осіб України з іноземними суб‘єктами господарської діяльності на території України, і за її межами.

Принципи ЗЕД:

- виключне право України на самостійну і незалежну зовнішню діяльність;

- обов‘язок неухильно виконувати міжнародні договори і зобов‘зання;

- свобода зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- юридична рівність суб‘єктів;

- верховенство закону;

- захист державою інтересів суб‘єктів.

Суб‘єкти ЗЕД несуть майнову та кримінальну відповідальність, до них можуть застосовуватись спеціальні санкції – накладення штрафів, застосування антидемпінгових процедур, застосування індивідуального режиму ліцензування, тимчасове зупинення ЗЕД.