Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

страница на русском: Договор по бурению скважин

Договір по бурінню свердловин

Д О Г О В І Р__ /__

м. Олександрія «__» ________ 20__ г.

ПП «Майстерня Своєї Справи», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Шахидова Рашида Султановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _______________________________________________, іменуємо__ надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведеному:

1. Предмет договору

«Виконавець» зобов’язується провести комплекс робіт по бурінню водозабірної свердловини і монтажу насосного устаткування за адресою: ___________________________________________________________________________

2. Обов’язки «Виконавця»

2.1. Провести буріння водозабірної свердловини діаметром 90 мм завглибшки не менше рівня другого водоносного шару _____м

2.2. Обладнати водоприймальну частину свердловини фільтром діаметром не менше 40 мм, з’єднати фільтр з насосом пластиковою трубою ф32 мм.

2.3. Провести промивку свердловини до отримання візуально чистої води і притоки води не менше 15 літрів в хвилину.

3. Обов’язки «Замовника»

3.1. Інформувати «Виконавця» про рівень води («дзеркало» води, висота «стовпа» води), глибині свердловин прилеглих до ділянки, типах насосів що використовуються, складі ґрунту.

3.2. Підготувати під’їзд до місця виробництва бурових робіт і буровий майданчик розміром не менше 3 м × 3 м. Не допускається майданчик з бетону або гравійного щебеню. За наявності перекриттів висота останніх не повинна бути нижче за три метри. У разі невідповідності місця бурових робіт, віддаленості від під’їзду авто більше 30 м, утрудненості доступу, допоміжні роботи оплачуються додатково з розрахунку 150 грн./год.

3.3. Забезпечити бурову установку електроенергією від мережі 220 В і водою в кількості не менше 1 м³.

3.5. При низькому рівні «дзеркала» води в свердловині здійснює роботи по виготовленню приямка для насоса, заглиблюючись аж до стабільної роботи насоса. Земляні роботи можуть бути виконані «Виконавцем» з розрахунку 350 грн./м.

3.4. Після закінчення будівництва свердловини прийняти і сплатити роботу «Виконавця» за фактом виконаних робіт.

4. Вартість і порядок розрахунків

4.1. Перед початком робіт бурильникам виплачується аванс, що не повертається, в розмірі 600 грн. і оплачуються транспортні витрати з розрахунку 3 грн/км.

4.2. У разі відсутності шарів, що містять в собі воду, непереборної щільності плити або глини, підземних аномалій оплата проводиться в розмірі 20% від вартості водозабірної свердловини і вибирається нова ділянка для буріння або припиняються всі пошукові роботи на ділянці.

4.3. Промивка свердловини, підключення насосного устаткування після дня закінчення буріння оплачується з розрахунку 100 грн/год., включаючи оплату проїзду.

4.4. У разі відсутності електроенергії або необхідної кількості води для буріння, «Замовник» оплачує компенсацію в розмірі 100 грн./год. і транспортні витрати «Виконавця».

Найменування К-ть Од. вим. Ціна, грн.
Буріння свердловини з установкою сітчастого фільтру   шт. 3000
Буріння свердловини з установкою пластикового фільтру   шт. 3500
Труба 32 мм   п.м. 12
Насос Pedrollo 0,75 кВт/220 В 1 шт. 1500
Допоміжні роботи п. 3.1, 3.2, 3.5   год. 200
Транспортні витрати   км 3
Інші витрати  
Всього до оплати Від 3000 грн

Загальна сума договору ___________________________________________________грн.

5. Гарантійні зобов’язання

5.1. Гарантія на свердловину складає 12 місяців.

5.2. «Виконавець» гарантує усунення несправностей в термін 7 днів після надходження заявки. У разі непрацездатності свердловини по провині «Виконавця» проводиться гарантійний ремонт свердловини безкоштовно. Якщо ремонт не виходить провести, то повертається частина оплати вартості свердловини в розмірі 80%. У разі виникнення несправності по провині «Замовника», (неякісне або неправильно підключене устаткування і ін.), гарантійне обслуговування виконується за рахунок «Замовника» з розрахунку 100 грн./год., включаючи оплату проїзду.

5.3. «Виконавець» не гарантує повну відповідність підземних вод зі свердловини питному стандарту за окремими показниками, таким як, наприклад, зміст заліза, фтору, солей загальної жорсткості, нітратів і так далі.

5.4. «Виконавець» не відповідає за зміни гідрогеологічних умов на ділянці «Замовника» унаслідок виснаження природних запасів води за рахунок водовідбору на сусідніх ділянках.

6. Реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

________________________________________________________________ Паспорт серія _________ номер ________________ виданий __________________________ _____________________________________________________________________________

Від ЗАМОВНИКА ________________________________/____________________________ /

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «Майстерня своєї справи», ИНН № 342188911263, ЕГРПОУ 34218894

Юр. адреса: 28000, м. Олександрія, Куколівське шосе, 5/1-А

Р/с 26009425911601 в ООФ АКБ «УКРСОЦБАНК» МФО 328016

Тел/ф 8 (05235) 4-13-58

Св-во платника НДС № 100114802

Директор ____________________________ Шахидов Рашид Султанович