Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

страница на русском: Новое топливо для городского транспорта

Нове паливо для міського транспорту

Тетяна Смірнова,
начальник відділу ГП НIIДвигунів, ктн

Станіслав Захаров,
начальник КБ ГП НIIДвигунів

Ігор Болдирев,
головний науковий співробітник ГП НIIДвигунів, дтн

Сергій Анікін,
заступник головного конструктора АМО ЗІЛ

Одна з щонайгостріших екологічних проблем великих міст — прогресуюче забруднення їх повітряного басейну шкідливими викидами двигунів внутрішнього згорання (в Москві в 1986 р. — 870 тис. т, в 1995 р. — 1,7 млн т). Відомі способи зниження токсичності двигунів, такі, як застосування каталітичної обробки вихлопних газів, використання альтернативних палив типу метанолу, етанолу, природного газу не приводять до радикального вирішення вказаної проблеми.

Одним з виходів може стати пристосування двигунів до роботи на новому альтернативному паливі — діметіловом ефірі (ДМЕ). Його сприятливі физико-хімічні показники сприяють повному усуненню димності вихлопних газів і зниженню їх токсичності (а також галасливості) — в перспективі до рівня вимог 2000 р.

Діметіловий ефір (CH3-O-CH3) володіє дуже важливими властивостями — він є газоподібним за нормальних умов і его молекули не мають углерод-углеродних хімічних зв’язків, сприяючих сажевиникненню при горінні. В теперішній час ДМЕ застосовується, головним чином, в якості витиснюючого газу в аерозольних упаковках.

По фізичним властивостям ДМЕ подібний пропан-бутановим газам, що знайшли широке застосування в якості альтернативного палива для двигунів внутрішнього згорання. В частковості, ДМЕ має близькі величини параметрів насичення: температуру зріджування — 25 °C (у пропана — мінус 50 °C) і тиск насиченої пари 5,1 кгс/см² (у пропана — 8 кгс/см²) при температурі 20 °С. Як пропан і бутан, ДМЕ слід зберігати в зрідженому поляганні в газовому балоні під тиском. Технологія роботи з зрідженими газами досить добре відпрацьована, тому згадана властивість ДМЕ не є перешкодою для його практичного застосування.

Оскільки щільність ДМЕ на 20%, а питоме масове теплотворення на 32% нижче, ніж у дизпалива (ДТ), то для збереження енергоємності об’ємна подача ДМЕ в циліндрі двигуна повинна бути майже в 2 раза більшою (об'ємна теплотворна здатність ДМЕ складає 18,2 МДж/л).

Мой блог находят по следующим фразам

Відповіді на запитання