Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

страница на русском: Показатели выбросов при работе по внешней характеристике

Показники викидів при роботі по зовнішній характеристиці

Показники викидів двигуна
Потужність двигуна
Економічність двигуна

Потужність і економічність (у енергетичному еквіваленті) двигуна при живленні його ДМЕ і ДП виявилися практично однаковими. На всіх режимах, включаючи режим запуску і холостого ходу, двигун стійко працював на ДМЕ при повністю бездимному вихлопі (коефіцієнт оптичної щільності К = 0), в той час як при роботі на ДП спостерігався типовий для дизелів рівень димності відпрацьованих газів, відповідний К=17…28%. Рівень абсолютних і питомих шкідливих викидів при роботі на ДМЕ, що оцінюється по методиці Правил № 49–02 ЕЭК , № 49-02 ЄЕК ООН, мав наступні особливості:

  1. Рівень викидів оксидів азоту (NOx) на всіх режимах був істотно менше, ніж на ДП. Особливо значна різниця — зниження в 2…3 рази — спостерігалася на найбільш навантажених режимах Ne = 50…100%.
  2. При навантаженні Ne = 50…100% на режимі максимального моменту, що крутить (n = 1600 об/хв) рівень викидів незгорілих вуглеводів (СН) знижувався на 20…70% у порівнянні з ДП, а на режимах малих навантажень (Ne = 10…20%) значно перевищував рівень на дизельному паливі, досягаючи 2000…3000 чнм.
  3. Рівень викидів окислу вуглецю (СО) при роботі на ДМЕ на всіх режимах перевищував відповідні величини на ДП, досягаючи 1000 чнм.

У порівнянні з природним газом робота двигуна на режимах зовнішньої характеристики на ДМЕ забезпечувала зменшення викидів NOx — в 2,5…3,0 раза, СО — в 5…6 раз, а СН — в 3,0…3,5 рази.

Природний газ в якості палива для транспортного двигуна (без використання нейтралізатора) має переваги лише у порівнянні з бензином. Тому в програмах конвертації двигунів і переходу на газове паливо передбачається застосування 3-ступінчастих каталітичних нейтралізаторів, наприклад, фірми J.Matthey з ступенем очищення газів: від NOx — 35…80%, від СО — 85…95%, від СН — 50…80%. І тільки у цьому випадку рівень шкідливих викидів наближається до досягнутому при роботі на ДМЕ без додаткового очищення відпрацьованих газів.

Зниження рівня викидів СО і СН, зареєстрованого в дослідах з ДМЕ на малих навантаженнях, можна добитися шляхом оптимізації паливоподачі і повітряснабжіння. Застосування каталітичного нейтралізатора при роботі двигуна на ДМЕ приведе до практично повному усуненню шкідливих викидів.

В плані перших заходів щодо вдосконаленню робочого процесу на режимах малих навантажень, де спостерігається підвищений рівень викидів СО і СН, підготовлена до перевірці досвідчена конструкція вихлопної траси двигуна, що перепускає частину відпрацьованих газів мимо турбокомпресора. Крім того, ведеться подальше вдосконалення паливної системи вантажного автомобіля.

Проведені дослідження показали, що найбільш важко вирішуване екологічне завдання значного зменшення викидів оксидів азоту і димності з перекладом дизеля на роботу на ДМЕ повністю вирішується. Фахівці вважають, що нові жорсткі норми відпрацьованих газів (ULEV, EURO-3) не можуть бути досягнуті без застосування ДМЕ.

Мой блог находят по следующим фразам

Відповіді на запитання