Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

страница на русском: Бизнес-план по созданию производства пеноблоков, производительностью 8 м³ в сутки

Бізнес-план по створенню виробництва пеноблоков, продуктивністю 8 м³ на добу

Звернiть увагу:

Цiни i цифри орiєнтовнi, орiєнтуйтеся на ваш регiон. Синi цифри можна змiнювати, чорнi - розрахунковi, не змiнювати

Примiтка. Для СПД ФЛ України можливе застосування єдиного податку (120-200 грн./міс.)

Цiни i витрати залежнi вiд регiону

Цiни i витрати залежнi вiд регiону
Витрати Сума, USD
Вартiсть цементу М500Д0 за 1 тону, з доставкою 80
Вартiсть 1 тони пiску з доставкою 15
Зарплатня 1 працiвника на мiсяць 200
Зарплатня майстра змiни на мiсяць 250
Зарплатня бухгалтера на мiсяць 250
Оренда примiщення 600
Вартiсть електроенергiї, за 1 кВт 0,10
Вартiсть опалення за мiсяць (7 мiсяцiв на рік/рiк) 300
iншi комунальнi платежi, мiсяць (збирання смiття, оплата води i т.п.) 100
iншi витрати, мiсяць 200
Спрощена система оподатковування (13% з обороту) 13

Параметри виробництва

Параметри виробництва
Параметр Значення
Продуктивнiсть, м³/доба 8
Кiлькiсть робочих днiв на мiсяць 30
Ринкова (вiдпускна) цiна, USD/м³ 70
Кiлькiсть робiтникiв 6
Кiлькiсть майстрiв 1
Кiлькiсть бухгалтерiв 1
Витрата електрики в день, кВт 26

Капiтальнi вкладення

Капiтальнi вкладення
* — Допускається замiна стандартним активаторним змiшувачем
Найменування У Цiна Сума
Пiногенератор ПГ 1 750 750
Компресор ДО-24 чи З-7 1 500 500
Форма 0,29м³ 24 330 7 920
ПБУ-300 1 4 600 4 600
Разом: 13 770

Собiвартiсть 1 куб. метра пiнобетону

Вартiсть матерiалiв необхiдних для виробництва 1 м³ пiнобетони, щiльнiсть 700 кг/м³
Найменування Витрата на 1 м³ Цiна Сума, USD
Цемент, кг 350,00 0,08 28,00
Пiсок, кг 340,00 0,02 5,10
Пiноконцентрат, л 0,20 5,60 1,12
Змащення форм, л 0,50 1,00 0,50
Прискорювач твердiння, л 0,50 1,30 0,65
Разом: 35

Витрати на виробництво пiнобетону на мiсяць

Витрати на виробництво пiнобетону на мiсяць
Стаття витрати Разом, USD
Матерiали для виробництва за мiсяць 8 489
Зарплатня працiвникiв 1 200
Зарплатня майстрiв 250
Зарплатня бухгалтерiв 250
Податки (13% з обороту) 2 184
Оренда 600
Опалення 300
Електрика 77
iншi комунальнi платежi 100
iншi витрати 200
Разом: 13 650

Розрахунок окупностi

Розрахунок окупностi
Стаття Сума, USD
Витрати на вiдкриття виробництва 13 770
Виторг вiд продажу пiнобетону на мiсяць 16 800
Щомiсячнi витрати 13 650
Чистий прибуток на мiсяць без витрат на вiдкриття 3 150
Строк окупностi, мiсяцiв 4,37

Розрахункова окупнiсть виробництва пiнобетону (за умови «обсяг реалiзацiї = обсягу виробництва») — 4,37 мiсяцiв