Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Цирконієві генератори

Цирконієва кераміка - це унікальний матеріал, за допомогою якого можливе пряме перетворення теплової енергії в електричну з ККД 60-65 %. Якщо розвести яскраве полум’я в топці, а потім перекрити дверці і піддувало, то у звичайній чавунній печі полум’я зразу згасне, …

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Цілями Енергетичної стратегії є: • створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти; • визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного та сталого функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку; • забезпечення енергетичної безпеки держави; • …

Електрохімічні генератори (паливні елементи (комірки))

Паливні елементи відносять до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електричну, обминаючи малоефективні процеси горіння, що відбуваються з великими втратами. Цей електрохімічний пристрій в результаті високоефективного “холодного” горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. Біохіміки встановили, що біологічний …

Нормативна база видобування енергії ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в …

Електрохімічні комірки (елементи)

Електрохімічна енергетика охоплює процеси й улаштування генерації та акумулювання електричної енергії за допомогою електрохімічних методів, які відбуваються в так званих електрохімічних комірках, або елементах. Найпростіша електрохімічна комірка складається з двох електродів, розділених іонним провідником або електролітом. На електродах проходить реакція …

Характеристика запасів

На 1 січня 2001 p. підраховано початкових видобувних ресурсів вуглеводнів у кількості 8417,8 млн. тонн умовного палива, з них нафти з конденсатом — 1706,2 млн. тонн і 6711,6 млрд. куб. метрів газу. Значну частину (27%) ресурсів вуглеводнів України зосереджено на …

Термоемісійні генератори

Явище термоелектронної емісії було відкрите Т. Едісоном 1883 р. Працюючи над створенням електричної лампи, Едісон розміщував у колбі дві нитки. Коли перегорала одна з них, він повертав лампу і вмикав іншу. Під час дослідів ламп виявилося, що певна кількість електрики …

Склад й властивості ПГГ

Вуглеводні метанового ряду (метан, зазвичай більше 80-85%), етан, пропан, бутан, рідше пентан (у сумі від 0,1% до 20% у ПНГ - Астраханське - 6,5%). Азот - 2-3%, не більше 10%, в окремих випадках більше 99% (Учаральське - 99%, Амангельди - …

Радіоізотопні джерела енергії

Природний радіоактивний розпад ядер супроводжується виділенням кінетичної енергії частинок і квантів. Ця енергія поглинається середовищем, що оточує радіоактивний ізотоп, і перетворюється на теплоту, яку можна використати для отримання електричної енергії термоелектричним способом. Пристрої, що перетворюють енергію природного радіоактивного розпаду на …

Закон України Про енергозбереження

Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійснюються: роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива; Енергетична стратегія України на період …

Термоелектричні генератори

Синтез-газ являє собою суміш водню та моноксиду вуглецю (н2 + СО) і виробляється в печі при температурі близько 1000 °С, сировиною синтез-газу є підготовлена (подрібнена та підсушена) тирса, солома, торф, буре вугілля тощо. До основних переваг використання синтез-газу можна віднести: …

Вторинні джерела енергії

Будь-який технологічний процес вимагає певної витрати палива, електричної й теплової енергії; у результаті хімічних реакцій, механічних впливів горючі гази, теплоносії, гази й рідини з надлишковим тиском виділяють тепло. Ці енергетичні ресурси, як правило, використовуються не в повному обсязі або не …

Реактори-розмножувачі на швидких нейтронах

Нині як основне джерело енергії людство здебільшого використовує органічне паливо, а його запаси швидко вичерпуються. Тож існує актуальна проблема заміни традиційного палива іншим, що має добрі показники отримання й перетворення. В недалекому майбутньому в цьому плані буде перспективним використання реакторів-розмножувачів …

Особливості функціонування гідроенергетики України

Гідроенергетика України почалася зі спорудження найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС - 560 мВт (1927р. - початок будівництва, 1932р. - уведена в експлуатацію). До складу споруди входили будівлі ГЕС із дев'ятьма агрегатами. Концентрація потужностей у процесі розвитку енергетики привела до будівництва …

Магнітогідродинамічне перетворення енергії

До одного з центральних фізико-технічних завдань енергетики належить створення магнітогідродинамічних генераторів (МГД - генераторів), що безпосередньо перетворюють теплову енергію на електричну. Можливість практичної реалізації такого роду перетворення енергії в широких промислових масштабах з'являється завдяки успіхам в атомній фізиці, фізиці плазми, …

Гідроенергетичні ресурси (повний гідроенергетичний річковий потенціал) окремих континентів

континент гідроенергоресурси % від підсумку по земній кулі питома величина гідроенергоресурсів, кВт/кв. км млн. кВт млрд. кВт-год Європа 240 2100 6,4 25 Азія 1340 11750 35,7 30 Африка 700 6150 18,7 23 Північна Америка 700 6150 18,7 34 Південна Америка …

ДЖЕРЕЛА ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ

3.2.1 Загальні відомості Сучасні засоби отримання електричної енергії ґрунтуються переважно на марнотратному використанні органічного палива. В майбутньому через зростаючу потребу у великій кількості дешевої енергії і в більш раціональному використанні природної сировини для виробництва продуктів хімічної, фармацевтичної та інших галузей …

Гідроенергетика. Вторинні джерела енергії

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА • • • Іідроенергетичні ресурси світу Г* • • • Загальні відомості Гідроенергоресурси - це запаси енергії води річкових потоків і водойм, розташованих вище рівня моря (а також енергії морських припливів). Для гідроенергоресурсів характерна риса, що перетворення механічної енергії …

Використання нетрадиційних джерел енергії у світі

Більше 600 фірм, компаній, концернів, університетських лабораторій і громадських науково-технічних об’єднань Західної Європи, СІЛА, Австралії, Японії, Канади наполегливо працюють над здешевленням отримання водню. Успішне вирішення цієї важливої задачі кардинально змінить всю світову економіку та поліпшить довкілля. Є цілий ряд відомих …

Водорості й водні макрофіти

Близько 50-70% маси водоростей може ферментуватися. При дослідженні 11 видів судинних водяних рослин було встановлено, що їхня теплота згоряння становить 16 353 - 19058 кДж/кг сухої маси. Продуктивність наземних і морських рослин Тип рослин Продуктивність у рік, кг/м2 Наземні дерева …

Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії

Серед нетрадиційних джерел енергії на майбутні декілька десятиліть найбільш перспективним буде використання термоелектричних генераторів, водню, паливних комірок. З усіх різновидів термоелектричних генераторів найбільший інтерес становлять термофотоелектричні генератори (ТФЕГ). ТФЕГ завдяки створенню високоефективних фотоелектроперетворювачів та узгоджених із ними за спектром випромінювачів …

Використання відходів

Одним з найбільш ефективних способів обробки відходів тваринництва є анаеробна ферментація або біогазифікація. При цьому використовується не тільки одержуваний метан, але й залишки ферментації (перегнивання), які знаходять застосування як органічні добрива або корму для худоби. Технологія виробництва метану залежить від …

З НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

3.1 ПОНЯТТЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 3.1.1 Класифікація нетрадиційних джерел енергії На жаль у сьогоднішньому переліку стандартизованих термінологій в Україні відсутній термін “нетрадиційні джерела енергії”. У зв’язку з чим у законодавчій базі України, керівних матеріалах, технічній літературі цей термін, з одного …

Використання відстою

Енергетичний вміст неопрацьованого відстою дорівнює приблизно 16 284 кДж/кг сухої речовини. Це означає, що при сучасних темпах нагромадження відстою міських стічних вод з них можна одержати приблизно 1.41 -1014 кДж/год. Однак практичне використання відстою як палива викликає істотні труднощі. Головні …

Забруднення водойм

Забруднення акваторії Світового океану та континентальних водойм здійснюється через три основні джерела: - стічні води промисловості; - стоки сільськогосподарського виробництва; - стоки населених пунктів. Загальний об'єм стічних вод у світі, з яких 95 % не очищені або З • т-г• …

Енергія біомаси

Біомаса являє собою найдавніше джерело енергії, однак її використання донедавна зводилося до прямого спалювання або у відкритих вогнищах, або в печах і топках, але також з досить низьким ККД. Останнім часом увага до ефективного енергетичного використання біомаси істотно підвищилося, причому …

Нові аспекти забруднення атмосфери

Значною небезпекою для всього живого є нові забруднення: оксиди металів, золи, сажі, кислоутворюючі оксиди сірки, азоту тощо, що не беруть участь у природному кругообігу. Оксиди металів, а також частинки золи, сажі і пилу малих й ультрамалих розмірів при взаємодії з …

Океанські ТЕС

ККД перетворення градієнта температур - 5 %, причому в останньому випадку вважається реальним розмістити перетворювачі на 2 % поверхні океану в тропічній зоні. Новітні оцінки ККД градієнта тепла становлять близько 3%. Температура води біля екватора залишається при температурі 26-31 оС …

Теплове забруднення

Якщо розглядати забруднення поверхні Землі, водоймищ, атмосфери, то в принципі при значних економічних витратах будь- Сонце яке забруднення можна попередити або значно зменшити за виключенням “теплового” забруднення Землі, якого позбавитися практично неможливо, хіба що повністю перевести всі види виробництва на …

Енергетичні ресурси океану. Енергія біомаси

Баланс поновлюваної енергії океану Основна частка енергії, що надходить у Світовий океан - результат поглинання їм сонячного випромінювання. Енергія надходить в океан також у результаті гравітаційної взаємодії космічних тіл і водних мас планети, що створює припливи, і надходження тепла із …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1546