Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Поняття ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Усі енергетичні ресурси на Землі, що є продуктами безперервної діяльності Сонця, можуть бути поділені на дві основні групи: акумульовані природою й у більшості випадків непоновлювальні та неакумульовані, але постійно поновлювальні. До першої групи належать запаси паливних копалин: нафта, кам'яне та …

Фотоелектричне перетворення сонячного випромінювання. Сонячний елемент

Сонячний елемент (фотоелемент, фотоелектричний перетворювач — ФЕП) — це напівпровідниковий прилад що служить для перетворення Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. т.н., доц. Є. О. Баганов світлової енергії у електричну. В основі цього перетворення лежить явище фотоефекту. …

Шляхи ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ вторинних ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Установки з використання вторинних енергетичних ресурсів залежно від їх ролі, в основному в технологічному процесі, в якому утворюються ВЕР, можуть бути чисто утилізаційними й енерготехнологічними. Утилізаційні установки - це такі, без яких основний технологічний процес може проходити без будь-яких змін. …

Плоскі сонячні колектори

Плоский сонячний колектор - пристрій з поглинаючою панеллю плоскої конфігурації й плоскою прозорою ізоляцією для поглинання енергії сонячного випромінювання й перетворення її в теплову. Плоскі сонячні колектори (мал. 4) складаються зі скляного або пластикового покриття (одинарного, подвійного, потрійного), теплосприймаючої панелі, …

Горючі вторинні енергетичні ресурси

Енергетична здатність (вихід) горючих вторинних енергоресурсів визначається добутком кількості енергоносія на його питомий енергетичний потенціал згідно з виразом Qsop ~ ^ ' Чн ’ де Qsop - енергетична здатність горючого вторинного енергоресурсу, кДж/год, або кДж/т продукції; ^ ^ з з …

Перетворення енергії Сонця

Основними напрямками перетворення сонячної енергії є перетворення в електричну енергію й теплову енергію. Системи сонячного теплопостачання Класифікація й основні елементи геліосистем Системами сонячного теплопостачання називаються системи, які використовують як джерело теплової енергії сонячну радіацію. Їхньою характерною відмінністю від інших систем …

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

3.4.1 Види ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ресурсів Під вторинними енергетичними ресурсами розуміється хімічно зв’язана теплота, фізична теплота і потенційна енергія надлишкового тиску продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках, процесах), які не використовуються в самому агрегаті, але …

Втрати вітряних двигунів

Втрати вітряних двигунів розділяються на чотири групи. 1. Кінцеві втрати, що відбуваються за рахунок утворення вихорів, що сходять із кінців лопатей. Ці втрати визначаються на основі теорії індуктивного опору. Частина цих втрат була врахована при виводі ідеального коефіцієнта використання енергії …

ІНШІ НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ

3.3.7.1 Використання біомулу очисних споруд шахт Біомул з очисних споруд шахт являє собою тверду насичену вуглеводнями речовину, яка за вмістом вуглецю має властивості, близькі до торфу. За калорійністю біомул, підготовлений до газифікації, має середню теплотворну здатність 4110кДж/кг (торф кусковий повітроосушний …

Теорія реального вітряка

Виділимо з лопатей вітроколеса двома концентричними окружностями з радіусами r і r + dr кільцеву поверхню dF = 2nrdr. Це кільце на крилах виріже відрізки довжиною dr, які називаються елементарними лопатями Перше рівняння зв'язку: де Y - піднімальна сила крила, …

Видобування газу зі сміттєвих звалищ

Використання газу зі сміттєвих звалищ в значній мірі стимулюється жорсткими приписами природоохоронних відомств, бажанням зменшення викидів парникових газів, зацікавленістю муніципальних властей до розвитку даного напрямку у зв’язку з тим, що звалища є розплідниками гризунів, мають неприємний запах, часто горять і …

Класична теорія ідеального вітряка

Уявимо рівномірний потік вітру, що набігає на ідеальне вітроколесо зі швидкістю Vу перетині AA (рис). У перетині BB' на вітроколесі швидкість буде V = V - v , а на деякій відстані за вітряком у перетині CC швидкість буде V2 …

НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ПАЛИВА

3.3.1 Загальні відомості У зв’язку зі стрімким скороченням традиційних видів палив учені світу все частіше звертаються до водню, запаси якого у водах Світового океану практично невичерпні. Потреба економіки у водні прямує по зростаючій. Ця найпростіша і найлегша речовина може використовуватися …

Висновки за енергозбереженням

1. Енергозбереження є важливим енергетичним потенціалом держави. Прогнозований потенціал енергозбереження України складатиме у 2030 році 318,4 млн. т у. п., що майже у 1,5 рази перевищує існуючий рівень споживання первинної енергії. Впровадження заходів технологічного та структурного енергозабезпечення дозволить на 51,3 …

Цирконієві генератори

Цирконієва кераміка - це унікальний матеріал, за допомогою якого можливе пряме перетворення теплової енергії в електричну з ККД 60-65 %. Якщо розвести яскраве полум’я в топці, а потім перекрити дверці і піддувало, то у звичайній чавунній печі полум’я зразу згасне, …

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Цілями Енергетичної стратегії є: • створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти; • визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного та сталого функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку; • забезпечення енергетичної безпеки держави; • …

Електрохімічні генератори (паливні елементи (комірки))

Паливні елементи відносять до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електричну, обминаючи малоефективні процеси горіння, що відбуваються з великими втратами. Цей електрохімічний пристрій в результаті високоефективного “холодного” горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. Біохіміки встановили, що біологічний …

Нормативна база видобування енергії ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в …

Електрохімічні комірки (елементи)

Електрохімічна енергетика охоплює процеси й улаштування генерації та акумулювання електричної енергії за допомогою електрохімічних методів, які відбуваються в так званих електрохімічних комірках, або елементах. Найпростіша електрохімічна комірка складається з двох електродів, розділених іонним провідником або електролітом. На електродах проходить реакція …

Характеристика запасів

На 1 січня 2001 p. підраховано початкових видобувних ресурсів вуглеводнів у кількості 8417,8 млн. тонн умовного палива, з них нафти з конденсатом — 1706,2 млн. тонн і 6711,6 млрд. куб. метрів газу. Значну частину (27%) ресурсів вуглеводнів України зосереджено на …

Термоемісійні генератори

Явище термоелектронної емісії було відкрите Т. Едісоном 1883 р. Працюючи над створенням електричної лампи, Едісон розміщував у колбі дві нитки. Коли перегорала одна з них, він повертав лампу і вмикав іншу. Під час дослідів ламп виявилося, що певна кількість електрики …

Склад й властивості ПГГ

Вуглеводні метанового ряду (метан, зазвичай більше 80-85%), етан, пропан, бутан, рідше пентан (у сумі від 0,1% до 20% у ПНГ - Астраханське - 6,5%). Азот - 2-3%, не більше 10%, в окремих випадках більше 99% (Учаральське - 99%, Амангельди - …

Радіоізотопні джерела енергії

Природний радіоактивний розпад ядер супроводжується виділенням кінетичної енергії частинок і квантів. Ця енергія поглинається середовищем, що оточує радіоактивний ізотоп, і перетворюється на теплоту, яку можна використати для отримання електричної енергії термоелектричним способом. Пристрої, що перетворюють енергію природного радіоактивного розпаду на …

Закон України Про енергозбереження

Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійснюються: роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива; Енергетична стратегія України на період …

Термоелектричні генератори

Синтез-газ являє собою суміш водню та моноксиду вуглецю (н2 + СО) і виробляється в печі при температурі близько 1000 °С, сировиною синтез-газу є підготовлена (подрібнена та підсушена) тирса, солома, торф, буре вугілля тощо. До основних переваг використання синтез-газу можна віднести: …

Вторинні джерела енергії

Будь-який технологічний процес вимагає певної витрати палива, електричної й теплової енергії; у результаті хімічних реакцій, механічних впливів горючі гази, теплоносії, гази й рідини з надлишковим тиском виділяють тепло. Ці енергетичні ресурси, як правило, використовуються не в повному обсязі або не …

Реактори-розмножувачі на швидких нейтронах

Нині як основне джерело енергії людство здебільшого використовує органічне паливо, а його запаси швидко вичерпуються. Тож існує актуальна проблема заміни традиційного палива іншим, що має добрі показники отримання й перетворення. В недалекому майбутньому в цьому плані буде перспективним використання реакторів-розмножувачів …

Особливості функціонування гідроенергетики України

Гідроенергетика України почалася зі спорудження найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС - 560 мВт (1927р. - початок будівництва, 1932р. - уведена в експлуатацію). До складу споруди входили будівлі ГЕС із дев'ятьма агрегатами. Концентрація потужностей у процесі розвитку енергетики привела до будівництва …

Магнітогідродинамічне перетворення енергії

До одного з центральних фізико-технічних завдань енергетики належить створення магнітогідродинамічних генераторів (МГД - генераторів), що безпосередньо перетворюють теплову енергію на електричну. Можливість практичної реалізації такого роду перетворення енергії в широких промислових масштабах з'являється завдяки успіхам в атомній фізиці, фізиці плазми, …

Гідроенергетичні ресурси (повний гідроенергетичний річковий потенціал) окремих континентів

континент гідроенергоресурси % від підсумку по земній кулі питома величина гідроенергоресурсів, кВт/кв. км млн. кВт млрд. кВт-год Європа 240 2100 6,4 25 Азія 1340 11750 35,7 30 Африка 700 6150 18,7 23 Північна Америка 700 6150 18,7 34 Південна Америка …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1445

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru