Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сонячні енергетичні печі

Синтез нових тугоплавких оксидних матеріалів, променева термообробка з метою поліпшення їхніх експлуатаційних властивостей, визначення теплофізичних, спектрально-оптичних характеристик, одержання надчистих матеріалів, іспит на променеву стійкість вузлів нової техніки тощо здійснюються при високих температурах. Для вирішення цих задач поряд з лазерами й …

Іермохімічні процеси

Біомаса може спалюватися або піддаватися піролізу безпосередньо після попереднього сортування й здрібніння. Однак, вона може бути ще й оброблена хімічно для того, щоб одержати вихідний матеріал для спиртової ферментації або вторинне паливо. Розглянемо декілька найбільш важливих прикладів з великого числа …

Інші шляхи використання теплової енергії Сонця

Сонячний ставок Технічне рішення “сонячний ставок”, що являє собою геліоприймач, сполучений з теплоакумулятором енергії Сонця, у вигляді неглибокої (2-3 м) водойми, запропонував у 1902 р. А. фон Калечицький, який визначив, що на дні невеликого солоного озера Мадве в Трансільванії вода …

Піроліз (суха перегонка)

Під піролізом маються на увазі будь-які процеси, при яких органічну сировину піддають нагріванню або частковому спалюванню для одержання похідних палив або хімічних сполук. Споконвічною сировиною можуть служити деревина, відходи біомаси, міське сміття й звичайно вугілля. Продуктами піролізу є гази, рідкий …

Конвекційна система

Ця пасивна система є системою нагрівального типу, яку добре використовувати в областях з помірною і суворою зимою. Робота системи базується на властивості повітря при нагріванні підніматися вгору (конвекція). Протягом опалювального сезону колектор конвекційної системи пропускає сонячне світло, що падає на …

Основні процеси переробки біомаси: аеробний та анаеробний процеси, ферментація

Термін енергетична ферма використовується в дуже широкому змісті, позначаючи виробництво енергії в якості основного або додаткового продукту сільськогосподарського виробництва, лісівництва, аквакультури, а крім того, ті види промислової й побутової діяльності, у результаті яких утворяться органічні відходи. Основною метою переробки сировини …

Пасивні сонячні системи

Пасивні системи є більш простими і дешевшими в порівнянні з активними, тому що не потребують додаткових пристроїв поглинання, перетворення та розподілу сонячної енергії. Пасивне використання енергії сонця з метою опалення будинків відбувається за рахунок архітектурно-проектувальних і конструктивних рішень. Різні методи …

МГД-генератор

У МГД-генераторі відбувається пряме перетворення механічної енергії середовища, що рухається, в електричну енергію. Рух таких середовищ описується магнітною гідродинамікою, що й дало найменування пристрою. Принцип роботи МГД-генератора заснований на явищі електромагнітної індукції, тобто на виникненні струму у провіднику, що перетинає …

Способи прямого використання сонячної енергії

Сонячну енергію можна використовувати для отримання теплоти, такий розділ геліоенергетики називається сонячною теплоенергетикою. Системи, що перетворюють енергію сонячного випромінювання в теплоту, можна розділити на дві групи: активні, де вловлювання і перетворення сонячної енергії здійснюється в спеціальних пристроях - сонячних колекторах, …

Насос Айзекса

Переваги такого насоса - його простота, незалежність роботи від напрямку приходу хвиль, широкий спектральний діапазон хвилювання. Основний недолік, за словами самого Дж. Айзекса,- можливість ефективної експлуатації лише на досить великих глибинах, тобто вдалині від берега. Втім, цей недолік обертається в …

Сонячна радіація

Енергія, що йде від Сонця, розповсюджується у вигляді електромагнітного випромінювання в діапазоні від коротких радіохвиль довжиною ЗО м до рентгенівських променів з довжиною хвилі 10-10 м. Частина електромагнітних коливань відбивається і/або поглинається атмосферою, хмарами, і та частина, яка досягає поверхні …

За діапазоном прийнятих висот хвиль

1. Вузькодіапазонні; 2. Широкодіапазонні; 3. Всехвильові. Діапазон хвиль - хвилювання будь-якого типу, при якому висота хвиль достатня для номінального режиму роботи перетворювачів, з перебігом часу тривалості даного хвилювання. Вузькодіапазонні перетворювачі - перетворювачі, що знімають максимум енергії із хвиль певного діапазону …

Історична довідка

Сонце - гігантський „термоядерний реактор”, який працює на водні і щосекунди шляхом плавлення переробляє 564 млн т водню на 560 млн т гелію. Втрата 4 млн т маси дорівнює 91*109 ГВт-год енергії (1 ГВт дорівнює 1 млн кВт). За 1 …

Основні підходи до перетворення енергії хвиль. МГД-генератори

Сумарна енергія хвиль оцінюється приблизно в 3 ТВт. У Світовому океані ділянки з досить стабільним по потужності хвилюванням зустрічаються рідко. Виконання оцінок для конкретних районів вимагає тривалих спостережень, у цілому по океані цих спостережень ще не досить. Можна сказати, що …

РОЗВИТОК ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Необхідність і можливість розвитку енергетики України на базі поновлювальних джерел зумовлені такими причинами, як: - дефіцит традиційних для України паливно-енергетичних ресурсів; - дисбаланс у розвитку енергетичного комплексу України, орієнтованого на значне виробництво електроенергії на атомних електростанціях (до 25-30 %) при …

Температурний режим

Важливим моментом роботи сонячних елементів є їхній температурний режим. При нагріванні елемента на один градус понад 25 °С він втрачає в напрузі 0,002 В, тобто 0,4 %/градус. Це становить проблему для фотоелементів з концентрувальною оптикою. Тому вони потребують додаткового охолодження. …

Поняття ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Усі енергетичні ресурси на Землі, що є продуктами безперервної діяльності Сонця, можуть бути поділені на дві основні групи: акумульовані природою й у більшості випадків непоновлювальні та неакумульовані, але постійно поновлювальні. До першої групи належать запаси паливних копалин: нафта, кам'яне та …

Фотоелектричне перетворення сонячного випромінювання. Сонячний елемент

Сонячний елемент (фотоелемент, фотоелектричний перетворювач — ФЕП) — це напівпровідниковий прилад що служить для перетворення Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. т.н., доц. Є. О. Баганов світлової енергії у електричну. В основі цього перетворення лежить явище фотоефекту. …

Шляхи ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ вторинних ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Установки з використання вторинних енергетичних ресурсів залежно від їх ролі, в основному в технологічному процесі, в якому утворюються ВЕР, можуть бути чисто утилізаційними й енерготехнологічними. Утилізаційні установки - це такі, без яких основний технологічний процес може проходити без будь-яких змін. …

Плоскі сонячні колектори

Плоский сонячний колектор - пристрій з поглинаючою панеллю плоскої конфігурації й плоскою прозорою ізоляцією для поглинання енергії сонячного випромінювання й перетворення її в теплову. Плоскі сонячні колектори (мал. 4) складаються зі скляного або пластикового покриття (одинарного, подвійного, потрійного), теплосприймаючої панелі, …

Горючі вторинні енергетичні ресурси

Енергетична здатність (вихід) горючих вторинних енергоресурсів визначається добутком кількості енергоносія на його питомий енергетичний потенціал згідно з виразом Qsop ~ ^ ' Чн ’ де Qsop - енергетична здатність горючого вторинного енергоресурсу, кДж/год, або кДж/т продукції; ^ ^ з з …

Перетворення енергії Сонця

Основними напрямками перетворення сонячної енергії є перетворення в електричну енергію й теплову енергію. Системи сонячного теплопостачання Класифікація й основні елементи геліосистем Системами сонячного теплопостачання називаються системи, які використовують як джерело теплової енергії сонячну радіацію. Їхньою характерною відмінністю від інших систем …

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

3.4.1 Види ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ресурсів Під вторинними енергетичними ресурсами розуміється хімічно зв’язана теплота, фізична теплота і потенційна енергія надлишкового тиску продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках, процесах), які не використовуються в самому агрегаті, але …

Втрати вітряних двигунів

Втрати вітряних двигунів розділяються на чотири групи. 1. Кінцеві втрати, що відбуваються за рахунок утворення вихорів, що сходять із кінців лопатей. Ці втрати визначаються на основі теорії індуктивного опору. Частина цих втрат була врахована при виводі ідеального коефіцієнта використання енергії …

ІНШІ НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ

3.3.7.1 Використання біомулу очисних споруд шахт Біомул з очисних споруд шахт являє собою тверду насичену вуглеводнями речовину, яка за вмістом вуглецю має властивості, близькі до торфу. За калорійністю біомул, підготовлений до газифікації, має середню теплотворну здатність 4110кДж/кг (торф кусковий повітроосушний …

Теорія реального вітряка

Виділимо з лопатей вітроколеса двома концентричними окружностями з радіусами r і r + dr кільцеву поверхню dF = 2nrdr. Це кільце на крилах виріже відрізки довжиною dr, які називаються елементарними лопатями Перше рівняння зв'язку: де Y - піднімальна сила крила, …

Видобування газу зі сміттєвих звалищ

Використання газу зі сміттєвих звалищ в значній мірі стимулюється жорсткими приписами природоохоронних відомств, бажанням зменшення викидів парникових газів, зацікавленістю муніципальних властей до розвитку даного напрямку у зв’язку з тим, що звалища є розплідниками гризунів, мають неприємний запах, часто горять і …

Класична теорія ідеального вітряка

Уявимо рівномірний потік вітру, що набігає на ідеальне вітроколесо зі швидкістю Vу перетині AA (рис). У перетині BB' на вітроколесі швидкість буде V = V - v , а на деякій відстані за вітряком у перетині CC швидкість буде V2 …

НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ПАЛИВА

3.3.1 Загальні відомості У зв’язку зі стрімким скороченням традиційних видів палив учені світу все частіше звертаються до водню, запаси якого у водах Світового океану практично невичерпні. Потреба економіки у водні прямує по зростаючій. Ця найпростіша і найлегша речовина може використовуватися …

Висновки за енергозбереженням

1. Енергозбереження є важливим енергетичним потенціалом держави. Прогнозований потенціал енергозбереження України складатиме у 2030 році 318,4 млн. т у. п., що майже у 1,5 рази перевищує існуючий рівень споживання первинної енергії. Впровадження заходів технологічного та структурного енергозабезпечення дозволить на 51,3 …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1446