Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фотоелектричне перетворення сонячного випромінювання. Сонячний елемент

Сонячний елемент (фотоелемент, фотоелектричний перетворювач — ФЕП) — це напівпровідниковий прилад що служить для перетворення Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. т.н., доц. Є. О. Баганов світлової енергії у електричну. В основі цього перетворення лежить явище фотоефекту. Принцип роботи Conduct і on band __ forbi dden band valence band ____ І і […]

Шляхи ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ вторинних ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Установки з використання вторинних енергетичних ресурсів залежно від їх ролі, в основному в технологічному процесі, в якому утворюються ВЕР, можуть бути чисто утилізаційними й енерготехнологічними. Утилізаційні установки - це такі, без яких основний технологічний процес може проходити без будь-яких змін. Енерготехнологічні установки - це установки, без яких основний технологічний процес може зовсім не відбуватися або […]

Плоскі сонячні колектори

Плоский сонячний колектор - пристрій з поглинаючою панеллю плоскої конфігурації й плоскою прозорою ізоляцією для поглинання енергії сонячного випромінювання й перетворення її в теплову. Плоскі сонячні колектори (мал. 4) складаються зі скляного або пластикового покриття (одинарного, подвійного, потрійного), теплосприймаючої панелі, пофарбованої з боку, зверненого до сонця, у чорний колір, ізоляції на звороті й корпуса (металевого, […]

Горючі вторинні енергетичні ресурси

Енергетична здатність (вихід) горючих вторинних енергоресурсів визначається добутком кількості енергоносія на його питомий енергетичний потенціал згідно з виразом Qsop ~ ^ ' Чн ’ де Qsop - енергетична здатність горючого вторинного енергоресурсу, кДж/год, або кДж/т продукції; ^ ^ з з т - часовий або питомий вихід енергоносія, м /год, або м /т продукції; з qH […]

Перетворення енергії Сонця

Основними напрямками перетворення сонячної енергії є перетворення в електричну енергію й теплову енергію. Системи сонячного теплопостачання Класифікація й основні елементи геліосистем Системами сонячного теплопостачання називаються системи, які використовують як джерело теплової енергії сонячну радіацію. Їхньою характерною відмінністю від інших систем низькотемпературного опалення та гарячого водопостачання є застосування спеціального елемента - геліоприймача, призначеного для абсорбції сонячної […]

ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

3.4.1 Види ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ресурсів Під вторинними енергетичними ресурсами розуміється хімічно зв’язана теплота, фізична теплота і потенційна енергія надлишкового тиску продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках, процесах), які не використовуються в самому агрегаті, але можуть бути частково або повністю використані для енергопостачання інших агрегатів. За видом енергії вторинні енергетичні […]

Втрати вітряних двигунів

Втрати вітряних двигунів розділяються на чотири групи. 1. Кінцеві втрати, що відбуваються за рахунок утворення вихорів, що сходять із кінців лопатей. Ці втрати визначаються на основі теорії індуктивного опору. Частина цих втрат була врахована при виводі ідеального коефіцієнта використання енергії вітру Ъ). Неврахована частина кінцевих втрат виражається формулою 2. Профільні втрати, які викликаються тертям струменів […]

ІНШІ НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ

3.3.7.1 Використання біомулу очисних споруд шахт Біомул з очисних споруд шахт являє собою тверду насичену вуглеводнями речовину, яка за вмістом вуглецю має властивості, близькі до торфу. За калорійністю біомул, підготовлений до газифікації, має середню теплотворну здатність 4110кДж/кг (торф кусковий повітроосушний - 4170 кДж/кг). Шведський учений Таннер встановив, що без додаткового палива органічні речовини можуть горіти […]

Теорія реального вітряка

Виділимо з лопатей вітроколеса двома концентричними окружностями з радіусами r і r + dr кільцеву поверхню dF = 2nrdr. Це кільце на крилах виріже відрізки довжиною dr, які називаються елементарними лопатями Перше рівняння зв'язку: де Y - піднімальна сила крила, спрямована перпендикулярно потоку; X - сила опору крила (лобовий опір крила), спрямована по потоці; в […]

Видобування газу зі сміттєвих звалищ

Використання газу зі сміттєвих звалищ в значній мірі стимулюється жорсткими приписами природоохоронних відомств, бажанням зменшення викидів парникових газів, зацікавленістю муніципальних властей до розвитку даного напрямку у зв’язку з тим, що звалища є розплідниками гризунів, мають неприємний запах, часто горять і різко погіршують якість повітря. Основним компонентом газу сміттєвих звалищ є метан, концентрація якого в газі […]

Класична теорія ідеального вітряка

Уявимо рівномірний потік вітру, що набігає на ідеальне вітроколесо зі швидкістю Vу перетині AA (рис). У перетині BB' на вітроколесі швидкість буде V = V - v , а на деякій відстані за вітряком у перетині CC швидкість буде V2 =V - V2 . Характеристика повітряного потоку, що протікає через вітроколесо. При цьому вітроколесо, що […]

НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ПАЛИВА

3.3.1 Загальні відомості У зв’язку зі стрімким скороченням традиційних видів палив учені світу все частіше звертаються до водню, запаси якого у водах Світового океану практично невичерпні. Потреба економіки у водні прямує по зростаючій. Ця найпростіша і найлегша речовина може використовуватися не лише як паливо, а як необхідний сировинний елемент у різних технологічних процесах. За умов […]

Висновки за енергозбереженням

1. Енергозбереження є важливим енергетичним потенціалом держави. Прогнозований потенціал енергозбереження України складатиме у 2030 році 318,4 млн. т у. п., що майже у 1,5 рази перевищує існуючий рівень споживання первинної енергії. Впровадження заходів технологічного та структурного енергозабезпечення дозволить на 51,3 % зменшити рівень енергоспоживання у 2030 році - з 621 млн. т у. п. за […]

Цирконієві генератори

Цирконієва кераміка - це унікальний матеріал, за допомогою якого можливе пряме перетворення теплової енергії в електричну з ККД 60-65 %. Якщо розвести яскраве полум’я в топці, а потім перекрити дверці і піддувало, то у звичайній чавунній печі полум’я зразу згасне, а в цирконієвій - буде спостерігатися вогонь. Це означає, що керамічний цирконій у нагрітому стані […]

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Цілями Енергетичної стратегії є: • створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на енергетичні продукти; • визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного та сталого функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку; • забезпечення енергетичної безпеки держави; • зменшення техногенного навантаження на довкілля та забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК; • […]

Електрохімічні генератори (паливні елементи (комірки))

Паливні елементи відносять до хімічних джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в електричну, обминаючи малоефективні процеси горіння, що відбуваються з великими втратами. Цей електрохімічний пристрій в результаті високоефективного “холодного” горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. Біохіміки встановили, що біологічний воднево-кисневий паливний елемент “вмонтований” у кожну живу клітину. Джерелом водню в організмі служить їжа - […]

Нормативна база видобування енергії ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення відповідальності […]

Електрохімічні комірки (елементи)

Електрохімічна енергетика охоплює процеси й улаштування генерації та акумулювання електричної енергії за допомогою електрохімічних методів, які відбуваються в так званих електрохімічних комірках, або елементах. Найпростіша електрохімічна комірка складається з двох електродів, розділених іонним провідником або електролітом. На електродах проходить реакція окиснення відновника (на аноді) і відновлення окиснювача (на катоді). Сукупність окиснювача, відновника та іонного провідника […]

Характеристика запасів

На 1 січня 2001 p. підраховано початкових видобувних ресурсів вуглеводнів у кількості 8417,8 млн. тонн умовного палива, з них нафти з конденсатом — 1706,2 млн. тонн і 6711,6 млрд. куб. метрів газу. Значну частину (27%) ресурсів вуглеводнів України зосереджено на великих (5 — 7 км) глибинах. На початок 2001 року видобуто 25%і розвідано 15,9% початкових […]

Термоемісійні генератори

Явище термоелектронної емісії було відкрите Т. Едісоном 1883 р. Працюючи над створенням електричної лампи, Едісон розміщував у колбі дві нитки. Коли перегорала одна з них, він повертав лампу і вмикав іншу. Під час дослідів ламп виявилося, що певна кількість електрики переходить до холодної нитки, тобто електрони "випарюються" з гарячої нитки - катода - і рухаються […]

Склад й властивості ПГГ

Вуглеводні метанового ряду (метан, зазвичай більше 80-85%), етан, пропан, бутан, рідше пентан (у сумі від 0,1% до 20% у ПНГ - Астраханське - 6,5%). Азот - 2-3%, не більше 10%, в окремих випадках більше 99% (Учаральське - 99%, Амангельди - 80%). Вуглекислота - 0,1- до 10-15% (Астраханське - 22%). Сірководень - до 2-3% (Астраханське - […]

Радіоізотопні джерела енергії

Природний радіоактивний розпад ядер супроводжується виділенням кінетичної енергії частинок і квантів. Ця енергія поглинається середовищем, що оточує радіоактивний ізотоп, і перетворюється на теплоту, яку можна використати для отримання електричної енергії термоелектричним способом. Пристрої, що перетворюють енергію природного радіоактивного розпаду на електричну енергію за допомогою термоелементів, називаються радіоізотопними термогенераторами. Радіоізотопні термогенератори надійні в роботі, мають великий […]

Закон України Про енергозбереження

Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті діяльності яких здійснюються: роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива; Енергетична стратегія України на період до 2030 року 7.1.2.2. Оцінка потенціалу міжгалузевого енергозбереження за рахунок технічного (технологічного) фактора на період […]

Термоелектричні генератори

Синтез-газ являє собою суміш водню та моноксиду вуглецю (н2 + СО) і виробляється в печі при температурі близько 1000 °С, сировиною синтез-газу є підготовлена (подрібнена та підсушена) тирса, солома, торф, буре вугілля тощо. До основних переваг використання синтез-газу можна віднести: - для виробництва можна використати будь-яку вуглецевмісну сировину: буре вугілля, рослинні та побутові відходи, стічні […]

Вторинні джерела енергії

Будь-який технологічний процес вимагає певної витрати палива, електричної й теплової енергії; у результаті хімічних реакцій, механічних впливів горючі гази, теплоносії, гази й рідини з надлишковим тиском виділяють тепло. Ці енергетичні ресурси, як правило, використовуються не в повному обсязі або не використовуються зовсім. Невикористовувані в даному технологічному процесі або установці енергетичні відходи одержали назву вторинних енергетичних […]

Реактори-розмножувачі на швидких нейтронах

Нині як основне джерело енергії людство здебільшого використовує органічне паливо, а його запаси швидко вичерпуються. Тож існує актуальна проблема заміни традиційного палива іншим, що має добрі показники отримання й перетворення. В недалекому майбутньому в цьому плані буде перспективним використання реакторів-розмножувачів на швидких нейтронах, що дозволять повністю використовувати енергію, яка запасена природою у важких ядрах урану […]

Особливості функціонування гідроенергетики України

Гідроенергетика України почалася зі спорудження найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС - 560 мВт (1927р. - початок будівництва, 1932р. - уведена в експлуатацію). До складу споруди входили будівлі ГЕС із дев'ятьма агрегатами. Концентрація потужностей у процесі розвитку енергетики привела до будівництва переважно потужних ГЕС. З ГЕС середньої потужності була споруджена лише Теребле-Рикська (27 Мвт, 1955р.). У […]

Магнітогідродинамічне перетворення енергії

До одного з центральних фізико-технічних завдань енергетики належить створення магнітогідродинамічних генераторів (МГД - генераторів), що безпосередньо перетворюють теплову енергію на електричну. Можливість практичної реалізації такого роду перетворення енергії в широких промислових масштабах з'являється завдяки успіхам в атомній фізиці, фізиці плазми, металургії та ряді інших галузей. Пряме перетворення теплової енергії на електричну дозволяє суттєво підвищити рівень […]

Гідроенергетичні ресурси (повний гідроенергетичний річковий потенціал) окремих континентів

континент гідроенергоресурси % від підсумку по земній кулі питома величина гідроенергоресурсів, кВт/кв. км млн. кВт млрд. кВт-год Європа 240 2100 6,4 25 Азія 1340 11750 35,7 30 Африка 700 6150 18,7 23 Північна Америка 700 6150 18,7 34 Південна Америка 600 5250 16 33 Австралія 170 1500 4,5 19 Разом по земній кулі 3750 32900 […]

ДЖЕРЕЛА ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ

3.2.1 Загальні відомості Сучасні засоби отримання електричної енергії ґрунтуються переважно на марнотратному використанні органічного палива. В майбутньому через зростаючу потребу у великій кількості дешевої енергії і в більш раціональному використанні природної сировини для виробництва продуктів хімічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості неминуче на зміну традиційним засобам перетворення енергії прийдуть якісно нові, насамперед такі засоби, що […]

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1445

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru