Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Великий спектр послуг від консалтингової компанії «Західна консалтингова група» забезпечить ефективне ведення бізнесу

Популярність підприємств консалтингової сфери безупинно зростає з кожнім роком, що свідчить о не аби якому інтересі багатьох представників малого та середнього бізнесу в отриманні різноманітних послуг від справжніх професіоналів своєї справи. Серед багатьох підприємств цього напрямку особливе місце займає ТОВ …

Стоит ли доверять форекс аналитике?

На валютном рынке форекс торговля подчиняется определенным законам, в основе успеха лежит правильное прогнозирование движений цен валют, точнее – их направление. Из движения курсов опытные трейдеры способны извлекать большие прибыли, если точно угадывают, будет ли в ближайшее время цена на …

Sunlight — главный ювелирный гипермаркет Рунета

В одной популярной современной песне поется о том, что лучшими друзьями девушек являются бриллианты. С этим изречением можно долго спорить, но нельзя отрицать: представительницы прекрасного пола действительно любят украшения из драгоценных металлов и камней. Впрочем, любят их и мужчины — …

Ультразвуковые брелки от комаров завоевали рынок

Когда наступает лето, такие насекомые, как комары становятся самой настоящей проблемой. От них страдает много людей, проживающие на дачах или в сельской местности. Сегодня был представлен ультразвуковой отпугиватель комаров. Лучшие модели можно с легкостью найти на многих интернет – ресурсах. …

ТА АКУМУЛЯТОРІВ ЕНЕРГІЇ В КОМПЛЕКСІ

Для стабільного та надійного енергозабезпечення споживачів від поновлювальних джерел енергії запропоновано ряд енергетичних систем із використанням різноманітних комбінацій поновлювальних джерел і комплексним використанням різних типів акумуляторів електричної та теплової енергії. Комплексний підхід до використання поновлювальних джерел та акумуляторів енергії забезпечує …

Комбінація поновлювальних джерел енергії З АКУМУЛЯТОРАМИ ЕНЕРГІЇ

В більшості випадків при використанні локальних поновлювальних джерел енергії для вироблення електричної і теплової енергії вони потребують наявності акумуляторів енергії. Як сонячні батареї, так і вітрові агрегати мають добові коливання вироблення електричної енергії, тому їх використання для локального вироблення електричної …

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА АКУМУЛЯТОРІВ ЕНЕРГІЇ

4.10.1 Класифікація комбінованих джерел І АКУМУЛЯТОРІВ ЕНЕРГІЇ Використання одного з видів поновлювальних джерел енергії може бути пов’язаним із нерівномірністю постачання енергії, що має природну основу (геліоенергетика, вітроенергетика). В деяких випадках рівень енергії поновлювального джерела недостатній для його прямого використання (вітроенергетика, …

Використання в Україні енергії морів

Модель хвильового плота випробувано науковцями Київського політехнічного інституту в 70-х роках минулого століття на Чорному морі. Вона мала довжину 12 м, діаметр поплавків - 0,4 м; на хвилях висотою 0,4-0,6 м і довжиною 10-15 м установка розвивала потужність 150 Вт. …

Екологічні та економічні аспекти використання енергії морів та океанів

Для ПЕС, які розташовані на річках, для збільшення вироблення електроенергії необхідно збільшувати розміри загородження, які блокують канал гирла річки. Зі збільшенням розміру водоймища зростає негативний вплив на екологію даного регіону. До того ж, блокується навігація; виникають перепони для міграції риби; …

Використання енергії градієнтів температур морів та океанів

На значну увагу заслуговує „океанотермічна енергоконверсія”, іншими словами, отримання електроенергії за рахунок різниці температур між поверхневими та глибинними океанськими водами. Як відомо, Сонце нагріває лише поверхневі шари морів та океанів, нагріта вода не опускається вниз, оскільки її густина менша, ніж …

Використання енергії припливів

Рівень води на морських узбережжях протягом доби міняється чотири рази, такі коливання особливо проявляються в затоках і гирлах річок, що впадають у море. Древні греки поясняли коливання рівня води волею володаря морів Посейдона. В XVIII ст. англійський фізик Ісаак Ньютон …

Загальні відомості

Запаси енергії у Світовому океані колосальні, адже дві третини земної поверхні (361 млн км ) займають моря та океани: акваторія 2 2 Тихого океану становить 180 млнкм , Атлантичного - 93 млн км, • ^ 2 Індійського -75 млн км. …

Мала гідроенергетика світу

Сумарна потужність малої гідроенергетики у світі на сьогодні становить більше 70 ГВт. Будівництво малих ГЕС як автономних джерел енергії в сільській місцевості має велике соціальне значення. При порівняно низькій вартості встановленого кіловата і короткому інвестиційному циклі малі ГЕС дозволяють виробляти …

Екологічні та економічні аспекти малої ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

При будівництві водосховищ малих ГЕС утворюється берегова абразія. Найбільш активно процеси обвалювання і переформування берегів відбуваються в приплотинній частині, інтенсивність їх залежить від літологічного складу порід і морфометрії водосховища. Становлення берегів малих водосховищ в основному завершується через 15-20 років. Активність …

Конструктивні види малих ГЕС

Розрізняють два конструктивні види малих гідроелектростанцій: - які працюють завдяки створенню напору за рахунок різниці рівнів води у водяному потоці; - які використовують енергію швидкості води без створення напору. Для практичного використання в основному використовують станції першого типу. Для використання …

Турбіни малої гідроенергетики

Водяні зубчаті колеса різних форм були першими машинами, які перетворювали енергію текучої води в обертальний рух. Вони приводили в рух млини, лісопилки, водяні насоси та інші машини. З середини XIX ст. почалися винаходи різного виду турбін для малої гідроенергетики. В …

Загальна інформація про малі ГЕС

Сучасна гідроенергетика в порівнянні з іншими традиційними видами електроенергетики є найбільш економічним та екологічно безпечним способом отримання електроенергії. Мала гідроенергетика йде в цьому напрямі ще далі. Невеликі гідроелектростанції дозволяють зберегти природний ландшафт, не впливають на довкілля не тільки на етапі …

Шляхи ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Теплові насоси дозволяють одночасно вирішувати такі проблеми, як енергозбереження, зменшення ендогенного впливу на довкілля, економія енергетичних ресурсів і поліпшення умов роботи теплоенергетичних виробництв. Джерелами низькопотенціальної теплоти, які забезпечують енергетично ефективну та економічно доцільну роботу теплонасосних установок, можуть бути: - ґрунтові …

Види ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Існує багато видів теплових насосів, серед яких теплові насоси паро-компресійного, абсорбційного, компресійно-резорбційного і термоелектричного типів знайшли найбільше розповсюдження. Паро-компресійні теплові насоси Конструкція паро-компресійного теплового насоса включає два теплообмінні апарати - випарник, у якому відбувається випарювання рідкого холодильного агента за рахунок …

Загальні відомості

За умов сьогодення в Україні близько 25 % усіх енергетичних ресурсів, що споживаються, використовуються в комунально - житловому господарстві. Це єдина група споживачів, яка не зменшила загальних обсягів енергоспоживання за останні п’ять років. Однак на одного мешканця в наявних будинках …

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ

СТАНЦІЙ Геотермальна енергія є одним із перспективних поновлювальних джерел енергії, її давно і широко застосовують Ісландія, США, Нова Зеландія, Франція, Угорщина і багато інших країн. У столиці Ісландії Рейк’явік, у якій проживає половина населення країни, багато років експлуатується геотермальна опалювальна …

Екологічні та економічні аспекти геотермальної енергетики

Активне промислове освоєння геотермальних джерел із погляду екології може давати деякий негативний ефект. Екологічні наслідки ГеоТЕС і геотермальних технологічних установок на довкілля зводяться до такого: - опускання земної поверхні (іноді значне за розмірами) під розроблюваними геотермальними пластами; - вплив мінералізованих …

Геотермальна електроенергетика

Геотермальні електростанції мають ряд особливостей: - наявність постійного надлишку енергоресурсів, що забезпечує використання повної встановленої потужності устатковання ГеоТЕС; - досить простий рівень автоматизації; - наслідки можливих аварій обмежуються зоною станції; - питомі капіталовкладення і собівартість електричної енергії нижчі, ніж в …

Геотермальне теплопостачання

Геотермальне теплопостачання являє собою складну проблему, пов’язану з різними галузями промисловості. Вона включає розвідувальні роботи геотермальних вод, будівництво та влаштування термоводозаборів, видобування і транспортування геотермального теплоносія від свердловини до споживача, його використання в системах теплопостачання, утилізацію відпрацьованих термальних вод і …

Загальні відомості

Вираз “геотермальна енергія” буквально означає, що це енергія тепла Землі („гео” - земля, „термальна” - теплова). Основним джерелом цієї енергії є постійний потік тепла з розжарених надр, направлений до поверхні Землі. Земна кора одержує тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного …

Розвиток біоенергетики в Україні

Всю біомасу, призначену для енергетичного використання, умовно можна розділити на відходи виробництва і на біомасу, що цільовим порядком вирощується для переробки. Галузь виробництва палива на основі біомаси, що цільовим порядком вирощується для переробки, на сьогодні в Україні не існує. Однак …

Розвиток БІОЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

Для 75 % населення планети, яке проживає в країнах, що розвиваються, біомаса є основним джерелом енергії. Промислове використання енергії біомаси може бути значимим, наприклад, за рахунок відходів виробництва цукру в країнах, що його поставляють, покривається до 40 % потреби в …

Екологічні та економічні аспекти біоенергетики

Використання біомаси навіть при однаковій вартості процесу газифікації має перевагу перед вугіллям у зв’язку з низьким виходом сірки. Сучасні технології отримання палива й енергії з біомаси при відповідному контролі є надійними, чистими з незначною дією на повітря, ґрунт і воду. …

Використання біомаси в будівельній промисловості

Дедалі більшої популярності як у країнах Євросоюзу, так і в США набуває використання солом'яних блоків для спорудження стін, стель і підлог будинків. Застосування цих конструкцій значно поліпшує енергетичний та екологічний стан будівлі. Солома зберігає теплоту так само, як і найсучасніші …

Виробництво і використання рідких палив із біомаси

Рідкі палива з біомаси є важливою складовою енергетичного балансу будь-якої країни, особливо якщо вона не може повністю забезпечити себе енергоносіями. Виробництво і використання рідких палив із біомаси впливає не тільки на зміцнення енергетичної безпеки країни, але й на поліпшення екологічної …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1246