Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сонячна аеростатна фотоенергетика

Одним із недоліків сонячних електроенергетичних систем є потреба в значних земельних площах. Уникнути це можливо за рахунок підйому сонцепоглинальних поверхонь над землею, як це пропонується в [4]. Вже сьогодні існують фотоелектричні перетворювачі енергії, які виконуються у вигляді плівки з ККД, …

Цикл газотурбінної установки з ізобарним підведенням теплоти і регенерацією

Максимальна температура циклу газотурбінної установки, а отже ступінь стиску є, обмежені тією температурою, при якій можуть досить тривалий час працювати лопатки газових турбін. Тим самим обмежуються й досяжні значення термічного ККД газотурбінної установки. З метою підвищення термічного ККД газотурбінної установки …

Сонячні плоскі фотоелементи

Явище фотоефекту відкрив французький фізик Беккерель у 1839 p., одержавши потік електронів при освітленні сонячним світлом пластини оксиду міді. Винахід був широко впроваджений у життя після відкриття напівпровідників. Як світлочутливу зону фотоелементів використовують селен (Se), кристалічний кремній (Si),аморфний кремній (SiGe) …

Термоелектричний тепловий насос

Термоелектричний тепловий насос, або Пельтьє-тип теплового насоса, досить відомий. Він знайшов одне або два застосування, де добре задовольняє пред'явленим вимогам. Нагрівання й охолодження спаїв між різнорідними матеріалами викликають протікання електричного струму. Зворотний ефект полягає в тому, що проходження електричного струму …

Загальні відомості

Сонячна фотоенергетика являє собою пряме перетворення сонячної радіації в електричну енергію. Принцип дії фотоелектричного перетворювача ґрунтується на застосуванні явища внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках та ефекту поділу фотогенерованих носіїв зарядів (електронів, дірок) електронно-дірковим переходом чи потенційним бар'єром типу метал-діелектрик-напівпровідник. Останнім часом …

Абсорбційний цикл

Абсорбційний тепловий насос містить випарник і конденсатор, які працюють точно так само, як у парокомпресійному циклі. Теплота підводиться до випарника, викликаючи кипіння хладоагента при низькому тиску. Корисне тепло відводиться від конденсатора, усередині якого відбувається конденсація при високому тиску. Однак в …

Сонячна аеростатна електротеплоенергетика

Принципову схему такої електростанції за виданим авторським свідоцтвом зображено на рисунку 4.2.31. Аеростат із діаметром оболонки 150 м піднімається на висоту 5000 м, щоб бути над хмарами при безперервній дії сонячного випромінювання протягом денної частини доби. Сонячна оболонка аеростата має …

Цикл із механічною компресією пари

З метою наближення до простого циклу Карно, а фактично це значить - з метою створення практично корисного теплового насоса, необхідно прагнути до підведення тепла при умовах, близьких до ізотермічного. Для цього Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі К. …

Сонячні станції параболічного типу

Концепція параболічного жолоба являє собою приклад найбільшого ступеня спрощення механізму концентрації сонячного випромінювання в лінійних сфокусованих приймачах енергії вздовж жолоба. Цей принцип покладений в основу сонячних станцій параболічного типу (рисунок 4.2.29). Приймач Рисунок 4.2.28 - Сонячна електростанція параболічного типу В …

Принципи утилізації низькопотенцшного тепла. Теплові насоси

Принцип теплового насоса випливає з робіт Карно й опису циклу Карно, опублікованого в його дисертації в 1824 р. Практичну теплонасосну систему запропонував Вільям Томсон ( згодом - лорд Кельвін) у 1852 р. Вона була названа помножувачем тепла й показувала, як …

Сонячна теплоелектроенергетика

4.2.3.1 Загальні відомості Електроенергію за рахунок використання сонячної енергії можна одержувати в теплових установках, у яких теплота від згорання палива замінюється потоком концентрованого сонячного випромінювання. В регіонах з високим рівнем сонячного випромінювання його можна використовувати для отримання пари, яка обертає …

Використання етанолу як палива

Рідкі палива надзвичайно важливі через зручність використання й гарного керування згорянням у двигунах. Можна вводити в трохи перероблені бензинові двигуни безпосередньо 95%-вий етанол, а можна подавати у звичайний двигун суміш із 100%-вого етанолу (збезводнений) з бензином у співвідношенні 1:10. Збезводнений …

Сонячні побутові пічки або плити

Дешеві і прості для виготовлення. Вони складаються з простої добре теплоізольованої коробки, яка вистелена відбиваючим світло матеріалом, накрита склом і має зовнішній відбивач світла (рисунок 4.2.26). Каструля чорного кольору служить поглиначем сонячної радіації, вона нагрівається значно скоріше, ніж звичайний посуд …

Сонячне охолодження

Існують три основні методи активного охолодження. По-перше, використання електричних компресорів, які в розвинених країнах являють собою сьогодні стандартний охолоджувальний пристрій. По - друге, використання абсорбційних кондиціонерів, які приводяться в дію за допомогою теплової енергії. Обидва види використовуються для кондиціонування повітря, …

Сонячні енергетичні печі

Синтез нових тугоплавких оксидних матеріалів, променева термообробка з метою поліпшення їхніх експлуатаційних властивостей, визначення теплофізичних, спектрально-оптичних характеристик, одержання надчистих матеріалів, іспит на променеву стійкість вузлів нової техніки тощо здійснюються при високих температурах. Для вирішення цих задач поряд з лазерами й …

Іермохімічні процеси

Біомаса може спалюватися або піддаватися піролізу безпосередньо після попереднього сортування й здрібніння. Однак, вона може бути ще й оброблена хімічно для того, щоб одержати вихідний матеріал для спиртової ферментації або вторинне паливо. Розглянемо декілька найбільш важливих прикладів з великого числа …

Інші шляхи використання теплової енергії Сонця

Сонячний ставок Технічне рішення “сонячний ставок”, що являє собою геліоприймач, сполучений з теплоакумулятором енергії Сонця, у вигляді неглибокої (2-3 м) водойми, запропонував у 1902 р. А. фон Калечицький, який визначив, що на дні невеликого солоного озера Мадве в Трансільванії вода …

Піроліз (суха перегонка)

Під піролізом маються на увазі будь-які процеси, при яких органічну сировину піддають нагріванню або частковому спалюванню для одержання похідних палив або хімічних сполук. Споконвічною сировиною можуть служити деревина, відходи біомаси, міське сміття й звичайно вугілля. Продуктами піролізу є гази, рідкий …

Конвекційна система

Ця пасивна система є системою нагрівального типу, яку добре використовувати в областях з помірною і суворою зимою. Робота системи базується на властивості повітря при нагріванні підніматися вгору (конвекція). Протягом опалювального сезону колектор конвекційної системи пропускає сонячне світло, що падає на …

Основні процеси переробки біомаси: аеробний та анаеробний процеси, ферментація

Термін енергетична ферма використовується в дуже широкому змісті, позначаючи виробництво енергії в якості основного або додаткового продукту сільськогосподарського виробництва, лісівництва, аквакультури, а крім того, ті види промислової й побутової діяльності, у результаті яких утворяться органічні відходи. Основною метою переробки сировини …

Пасивні сонячні системи

Пасивні системи є більш простими і дешевшими в порівнянні з активними, тому що не потребують додаткових пристроїв поглинання, перетворення та розподілу сонячної енергії. Пасивне використання енергії сонця з метою опалення будинків відбувається за рахунок архітектурно-проектувальних і конструктивних рішень. Різні методи …

МГД-генератор

У МГД-генераторі відбувається пряме перетворення механічної енергії середовища, що рухається, в електричну енергію. Рух таких середовищ описується магнітною гідродинамікою, що й дало найменування пристрою. Принцип роботи МГД-генератора заснований на явищі електромагнітної індукції, тобто на виникненні струму у провіднику, що перетинає …

Способи прямого використання сонячної енергії

Сонячну енергію можна використовувати для отримання теплоти, такий розділ геліоенергетики називається сонячною теплоенергетикою. Системи, що перетворюють енергію сонячного випромінювання в теплоту, можна розділити на дві групи: активні, де вловлювання і перетворення сонячної енергії здійснюється в спеціальних пристроях - сонячних колекторах, …

Насос Айзекса

Переваги такого насоса - його простота, незалежність роботи від напрямку приходу хвиль, широкий спектральний діапазон хвилювання. Основний недолік, за словами самого Дж. Айзекса,- можливість ефективної експлуатації лише на досить великих глибинах, тобто вдалині від берега. Втім, цей недолік обертається в …

Сонячна радіація

Енергія, що йде від Сонця, розповсюджується у вигляді електромагнітного випромінювання в діапазоні від коротких радіохвиль довжиною ЗО м до рентгенівських променів з довжиною хвилі 10-10 м. Частина електромагнітних коливань відбивається і/або поглинається атмосферою, хмарами, і та частина, яка досягає поверхні …

За діапазоном прийнятих висот хвиль

1. Вузькодіапазонні; 2. Широкодіапазонні; 3. Всехвильові. Діапазон хвиль - хвилювання будь-якого типу, при якому висота хвиль достатня для номінального режиму роботи перетворювачів, з перебігом часу тривалості даного хвилювання. Вузькодіапазонні перетворювачі - перетворювачі, що знімають максимум енергії із хвиль певного діапазону …

Історична довідка

Сонце - гігантський „термоядерний реактор”, який працює на водні і щосекунди шляхом плавлення переробляє 564 млн т водню на 560 млн т гелію. Втрата 4 млн т маси дорівнює 91*109 ГВт-год енергії (1 ГВт дорівнює 1 млн кВт). За 1 …

Основні підходи до перетворення енергії хвиль. МГД-генератори

Сумарна енергія хвиль оцінюється приблизно в 3 ТВт. У Світовому океані ділянки з досить стабільним по потужності хвилюванням зустрічаються рідко. Виконання оцінок для конкретних районів вимагає тривалих спостережень, у цілому по океані цих спостережень ще не досить. Можна сказати, що …

РОЗВИТОК ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Необхідність і можливість розвитку енергетики України на базі поновлювальних джерел зумовлені такими причинами, як: - дефіцит традиційних для України паливно-енергетичних ресурсів; - дисбаланс у розвитку енергетичного комплексу України, орієнтованого на значне виробництво електроенергії на атомних електростанціях (до 25-30 %) при …

Температурний режим

Важливим моментом роботи сонячних елементів є їхній температурний режим. При нагріванні елемента на один градус понад 25 °С він втрачає в напрузі 0,002 В, тобто 0,4 %/градус. Це становить проблему для фотоелементів з концентрувальною оптикою. Тому вони потребують додаткового охолодження. …

Сторінки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1345

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru